• Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu piątek, 4.10.2019 - W dniu 10.10.2019 o godzinie 12:00 Wykonawca planuje wdrożyć projekt TOR "Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej". Projekt został uzgodniony pismem z dnia 27.06.2019 znak O.KR.Z-.401.1.1.100.019.AD z dnia 18.04.2019 Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; grudzień 2019
  • Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wtorek, 1.10.2019 - W dniu 08.10.2019 o godzinie 08:00 Wykonawca planuje wdrożyć projekt TOR "Zamknięcie ul. Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z budową wiaduktu drogowego nr WD-02. Projekt został uzgodniony pismem z dnia 27.06.2019 znak KT.7121.37.2019 Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; grudzień 2019
  • Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wtorek, 3.09.2019 - W dniu 03.09.2019 o godzinie 08:00 Wykonawca planuje wdrożyć projekt TOR dla budowy infrastruktury technicznej na drodze powiatowej nr 1316 (ul. Oleśnicka) w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt został uzgodniony pismem z dnia 25.07.2019 znak KT.7121.41.2019 Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; 17.09.2019
  • Prace archeologiczne piątek, 16.08.2019 - W dniu 16.08.2019 rozpoczęto w terenie prace archeologiczne w km 111+280 - 111+320. Wykonawcą jest firma Avcissa.
  • Postęp robót poniedziałek, 12.08.2019 - W dniu 12.08.2019 wykonano betonowanie ustroju nośnego obiektu WD-07, stanowiącego przejazd obwodnicy nad linią kolejową. Prace zakończono po północy, zużyto blisko 800 m3 betonu (ok. 100 sztuk betonowozów) i 114 ton stali zbrojeniowej.