W dniu 10.04.2020 r. pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr I/174/ZI/I-4/2018 z 10.07.2018 r. Zapisy Aneksu wydłużają Czas na Ukończenie do 30.06.2020 r.