W dniu 18.11.19 dokonano zwrotu terenu oraz frontu robót Wykonawcy przez firmę prowadzącą prace archeologiczne, tym samym zakończono w km 111+280-111+320 badania wykopaliskowe na trasie głównej