• Przetarg na kontynuację robót poniedziałek, 12.03.2018 - Z dniem 19.10.2017 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformował Wykonawcę o natychmiastowym odstąpieniu od Kontraktu pn. "Budowa Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi Krajowej dk 73" z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  • ODSTĄPIENIE OD UMOWY piątek, 20.10.2017 - Z dniem 19.10.2017 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformował Wykonawcę o natychmiastowym odstąpieniu od Kontraktu pn. "Budowa Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi Krajowej dk 73" z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  • Zmiana Projektowa wtorek, 19.09.2017 - Zmiana Projektowa dotycząca zmiany zakresu budowy skrzyżowania z ul. Grunwaldzką na skrzyżowanie o ruchu okrężnym :
  • Czasowa zmiana organizacji ruchu piątek, 11.08.2017 - Wykonawca na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji robót nr O.KR.Z-2.4081.1.77.2017.TG  z dnia 20.04.2017 wprowadził czasową zmianę organizacji ruchu w dniu 14.07.2017 „Tymczasowe zjazdy na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w km 108+350”
  • Czasowa zmiana organizacji ruchu czwartek, 8.06.2017 - Wykonawca na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji robót nr KT.7121.9.2017 z dnia 11.05.2017 wprowadził czasową zmianę organizacji ruchu.  W dniu 05.07.2017 na ul. Grunwaldzkiej i ul. Oleśnickiej oraz w dniu 14.07.2017 na ul. Nadbrzeżnej i ul. Nowej,