Wykonawca na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji robót nr KT.7121.9.2017 z dnia 11.05.2017 wprowadził czasową zmianę organizacji ruchu.  W dniu 05.07.2017 na ul. Grunwaldzkiej i ul. Oleśnickiej oraz w dniu 14.07.2017 na ul. Nadbrzeżnej i ul. Nowej,

Przewidywany dzień przywrócenia stałej organizacji ruchu to dzień 30.10.2018