Wykonawca na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji robót nr O.KR.Z-2.4081.1.77.2017.TG  z dnia 20.04.2017 wprowadził czasową zmianę organizacji ruchu w dniu 14.07.2017 „Tymczasowe zjazdy na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w km 108+350”

Przewidywany dzień przywrócenia stałej organizacji ruchu to dzień 30.10.2017