Z dniem 19.10.2017 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformował Wykonawcę o natychmiastowym odstąpieniu od Kontraktu pn. „Budowa Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi Krajowej dk 73” z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.