Przewidywany czas realizacji

Data podpisania Umowy z Konsultantem 18.11.2016 r.
Nr Umowy: I/308/ZI/I-4/2016
Data Rozpoczęcia: 28.11.2016 r.
Data podpisania Umowy z Wykonawcą Robót: 23.11.2016 r.
Nr Umowy: I/311/ZI/I-4/2016
Data Rozpoczęcia: 23.11.2016 r.
Kontraktowy czas wykonania Robót 22 miesiące – do czasu wykonania nie wlicza się okresów zimowych między 15 grudnia a 15 marca
Czas na ukończenie liczy się od dnia 23.11.2016 r.
Minimalna Ilość Wykonania – Kamień Milowy (Subklauzula 8.13) Wykonanie w terminie 9 miesięcy od daty rozpoczęcia
zaakceptowanych robót o wartości nie mniejszej niż 25% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
(16 206 147,32 pln netto, tj. 19 933 561,20 pln brutto)
Data zakończenia Robót  24.06.2019 r. (Termin zakończenia Kontraktu zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy)