Postęp robót - Listopad 2017

Zaawansowanie finansowe Wykonawcy

14.09.2017 – Łączna płatność dla Wykonawcy wynikająca z przekazanych PŚP wynosi 10 771 269,42 zł netto co stanowi 16,62 % wartości kontraktu

13.07.2017 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2 – 4 288 810,49 zł co stanowi 6,62 % wartości Kontraktu

06.12.2016 – Przejściowe Świadectwo Płatności  nr 1 – 6 482 458,93 zł co stanowi 10 % wartości Kontraktu. (zaliczka)

Zaawansowanie prac

 • Konsultant wykonał inwentaryzację placu budowy oraz zaawansowania wykonanych robót
 • Dokończenie przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia
 • W wszystkich branżach trwając prace porządkowe
 • Przebudowa gazociągu G1
 • Przebudowa wodociągu W5
 • Tydzień 06.11.2017 – 12.11.2017
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy oraz dokończeniem prac będących w cyklu technologicznym
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000,
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy oraz dokończeniem prac będących w cyklu technologicznym
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000,
 • Betonowanie skrzydła przepustu przepustu km 108+850
 • Budowa linii elektroenergetycznej E17 km 112+655
 • Budowa linii elektroenergetycznej E18 km 112+600
 • Budowa linii elektroenergetycznej E20 km 112+651
 • Budowa gazociągu wysokoprężnego G1 km 111+106
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy oraz dokończeniem prac będących w cyklu technologicznym
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000,
 • Montaż szalunku na wlocie przepustu km 108+850
 • Budowa linii elektroenergetycznej E 6 km 110+ 150
 • Budowa linii elektroenergetycznej E 8 km 110+ 235
 • Budowa gazociągu wysokoprężnego G1 km 111+106
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000,
 • Budowa wodociągu W3 km 110+213
 • Budowa linii elektroenergetycznej E14 km 111+280
 • Budowa linii elektroenergetycznej E17 km 112+655
 • Budowa linii elektroenergetycznej E20 km 112 + 655
 • Wymiana gruntu – wykop 110+900 – 111+000,
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000,
 • Budowa wodociągu W2 108+578
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E 17
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E 18
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E 20
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E14 WN
 • Wymiana gruntu – wykop 110+900 – 111+000,
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E6 (110+235)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E10 (110+685)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E14 WN (110+820)
 • Wymiana gruntu – wykop 110+900 – 111+000,
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000,
 • Przepusty skrzynkowe 2×2 – montaż zbrojenia km 111+525
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E12 (110+780)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E14 (111+280)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E21 (112+850)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E24 (113+260)
 • Przebudowa wodociągu W 2 km 108+578
 • Przebudowa wodociągu W 3 km 110+213
 • Przebudowa wodociągu W 4 km 110+692,2
 • Wymiana gruntu – wykop 110+900 – 111+000,
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000,
 • Przepusty skrzynkowe 2×2 – montaż zbrojenia km 111+525
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E10 (110+685)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E12 (110+780)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E14 (111+280)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E24 (113+260)
 • Przebudowa wodociągu W 2 km 108+578
 • Przebudowa wodociągu W 3 km 110+213
 • Przebudowa wodociągu W 4 km 110+692,2
 • Wymiana gruntu – wykop 110+900 – 111+000,
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000,
 • Przepusty skrzynkowe 2×2 – montaż zbrojenia km 111+525
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E6 (110+235)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E14 (111+280)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E24 (113+260)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E15 (111+910)
 • Przebudowa wodociągu W 3 km 110+213
 • Przebudowa wodociągu W 4 km 110+692,2
 • Wymiana gruntu – wykop 110+900 – 111+000
 • Przepusty skrzynkowe 2×2 – zbrojenie wlotów i wylotów, 108+850, 109+876,5 110+598, 113+684
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E6 (110+235)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E14 (111+280)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E17 (112+562)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E20 (112+651)
 • Przebudowa wodociągu W 3 km 110+213
 • MD-08 Most objazdowy
 • Wymiana gruntu – wykop 110+900 – 111+000
 • Wymiana gruntu – dowóz gruntu 110+900 – 111+000
 • Przepusty skrzynkowe 2×2 – zbrojenie wlotów i wylotów 109+876,5
 • Przepusty skrzynkowe 2×2 – betonowanie wlotów i wylotów (płyta denna)
 • Montaż przepustów 2×2 – 113+684
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E12 (110+780)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E14 (111+280)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E21 (112+850)
 • Przebudowa wodociągu W 3 km 110+213
 • Przebudowa wodociągu W 6 km 112+100
 • Przebudowa wodociągu W 7 km 112+659,40
 • Przebudowa sieci drenarskiej – zbieracz m 10 km 111+220 – 111+348
 • Przebudowa sieci drenarskiej – zbieracz m 18 km 113+340 – 113+680
 • Przebudowa sieci drenarskiej – zbieracz m 23a km 114+360 – 114+530
 • PZ-01 Przygotowanie platformy
 • WD-02 Zasypanie przestrzeni pod ławą fundamentową
 • MD-08 Most objazdowy
 • Przepusty skrzynkowe 2×2 – zbrojenie wlotów i wylotów 114+079,109+876, 108+850
 • Betonowanie wlotu i wylotu przepusty – 108+850, 109+876, 111+525
 • Montaż przepustów 2×2 – 108+850, 113+684,5
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E6 (110+235)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E10 (110+685)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E14 (110+780)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E17 (112+562)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E20 (112+651)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E21 (112+850)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E29 (113+922)
 • Przebudowa wodociągu W 5 km 110+862,3
 • Przebudowa wodociągu W 6 km 112+100
 • Przebudowa wodociągu W 7 km 112+659,40
 • PZ-01 Przygotowanie platformy
 • MD-08 Most objazdowy
 • Przepusty skrzynkowe 2×2 – zbrojenie wlotów i wylotów 111+525, 114+079
 • Przebudowa gazociągu G1 km 111+106
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E6 (110+235)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E8 (110+235)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E12 (110+780)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E13 (110+140)
 • Przebudowa wodociągu W 6 km 112+100
 • Przebudowa wodociągu W 7 km 112+659,40
 • Przebudowa wodociągu W 5 km 110+862,30
 • MD-08 Most objazdowy
 • Odhumusowanie terenu km 114+350 – 114 +400
 • Przepusty skrzynkowe 2×2 – zbrojenie wlotów i wylotów km 114+079
 • Montaż przepustów 2×2 m km 114+079
 • Przebudowa gazociągu G3 ul. Grunwaldzka
 • Przebudowa gazociągu G4 km 110+262
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E6 (110+235)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E8 (110+235)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E29 (113+922)
 • Przebudowa wodociągu W6 km 112+100
 • WD-02 Przygotowanie platformy
 • Zdjęcie warstwy humusu ul. Legionistów 0+000 – 110+820
 • Montaż zbrojenia wlotów i wylotów przepustów skrzynkowych 2×2 m
 • Przebudowa gazociągu G1 km 108+394,10
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E6 (110+235)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E13 (113+922)
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej E24 (110+140)
 • PZ-03 Przygotowanie platformy roboczej
 • Zdjęcie warstwy humusu w km : 110+625 – 110+820
 • Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach
 • Przebudowa gazociągu G3 ul. Grunwaldzka
 • Przebudowa gazociągu G4 km 110+262
 • Przebudowa linii energetycznej E 10 (110+684)
 • Przebudowa linii energetycznej E21 ( 112+850)
 • Przebudowa linii energetycznej E29 ( 113+922)
 • Przebudowa linii teletechnicznej E6 (110+235)
 • Przebudowa linii teletechnicznej E8 (110+235)
 • Zdjęcie warstwy humusu w km : 111+900 – 112+130; 112+370 – 112+600; 114+200 – 114+300; 110+625 – 110+820; DD14
 • Wloty i wyloty przepustów skrzynkowych w wymiarach 2×2 m -beton fundamentów (km 108+850, )
 • Wykonanie przepustów skrzynkowych 1×1 m – wykopy fundamentowe (DD12 – 0+820,10; DD13 – 0+313,22;DD11 – 0+475,17 )
 • Wykonanie przepustów skrzynkowych 1×1 m – ułożenie geowłókniny separacyjnej wraz z wykonaniem szalunków ławy fundamentowej (DD12 – 0+820,10; DD13 – 0+313,22;DD11 – 0+475,17 )
 • Przebudowa gazociągu G5 km 110+695,3
 • Przebudowa gazociągu G6 km 110+815
 • Przebudowa linii energetycznej E 10 (110+684)
 • Przebudowa linii energetycznej E15 (111+910)
 • Przebudowa linii energetycznej E19 ( 112+625)
 • Przebudowa linii energetycznej E21 ( 112+850)
 • Przebudowa linii energetycznej E24 ( 113+260)
 • Przebudowa linii teletechnicznej E1.T3 (110+163)
 • Przebudowa linii teletechnicznej E1.T5 (110+264)
 • Przebudowa linii teletechnicznej E2.T5 (110+264)
 • Przebudowa linii teletechnicznej E1.T4 (2+035 Grunwaldzka)
 • Przebudowa linii teletechnicznej E1.T12 (113+340)
 • Przebudowa linii teletechnicznej E1.T10 (112+600)
 • Przebudowa linii teletechnicznej E4. T12(113+340)
 • Zdjęcie warstwy humusu w km : 111+900 – 112+130; 112+370 – 112+600; 114+200 – 114+300; DD13
 • Montaż prefabrykowanych przepustów skrzynkowych 114+079
 • Wloty i wyloty przepustów skrzynkowych w wymiarach 2×2 m – wykonanie wykopów, ułożenie geotkaniny (km 110 +598)
 • Wloty i wyloty przepustów skrzynkowych w wymiarach 2×2 m -beton fundamentów (km 114+079, 110+598, )
 • Przebudowa gazociągu G11
 • Przebudowa gazociągu G 12
 • Przebudowa gazociągu G 11a
 • Przebudowa gazociągu G 11b
 • Przebudowa linii energetycznej E 10 (110+684)
 • Przebudowa linii energetycznej E12 (110+780)
 • Przebudowa linii energetycznej E13 ( 111+145)
 • Przebudowa linii energetycznej E21 ( 112+850)
 • Zdjęcie warstwy humusu w km : TG, DD13 112+370 – 112+600, 114+100 – 114+200
 • Montaż prefabrykowanych przepustów skrzynkowych 114+079
 • Wloty i wyloty przepustów skrzynkowych w wymiarach 2×2 m – wykonanie wykopów, ułożenie geotkaniny (km 114+ 079, 111+525)
 • Wloty i wyloty przepustów skrzynkowych w wymiarach 2×2 m -beton fundamentów (km 114+079, 110+598, 113+684,5)
 • Wywiezienie dłużyc do RDK Tarnów
 • Przebudowa gazociągu G7
 • Przebudowa gazociągu G12
 • Przebudowa linii energetycznej E12
 • Przebudowa linii energetycznej E15
 • Przebudowa linii energetycznej E19
 • Przebudowa linii teletechnicznej T5
 • Przebudowa linii teletechnicznej T4
 • Przebudowa linii teletechnicznej E9/T10
 • Zalądowanie rzeki Breń w km 110+690 – 110+ 770
 • Zdjęcie warstwy humusu w km: 111+900 – 112+100, 113+900 – 114+200
 • Ułożenie geowłókniny separacyjnej pod przepust skrzynkowy o wym. 2×2 w km 114+079
 • Wykonanie ławy z chudego betonu pod przepust skrzynkowy o wym. 2×2 w km 114+079
 • Ułożenie prefabrykatów skrzynkowych o wym. 2×2 w km: 108+850; 109+876,50; 110+ 598
 • Wykonanie wykopów na DD6
 • Wykonanie nasypów na DD6, DD12
 • Przebudowa sieci gazowych: G7, G10, G11, G11a, G11b
 • Przebudowa sieci elektrycznych: E13, E32
 • Przebudowa sieci teletechnicznej T12
 • Wyburzenie obiektów budowlanych 113+630
 • Zdjęcie warstwy humusu 113+800 – 114+200
 • Zasyp rzeki Breń i stawu km 111+140 kruszywem 63 – 500 mm
 • Zasyp stawu kruszywem naturalnym – dolna w-wa nasypu
 • Rozbiórka ogrodzeń z siatki 113+630
 • Ułożenie prefabrykowanych przepustów skrzynkowych 2,0×2,0 108+850
 • Wykonanie wykopu wraz z wymianą gruntu pod projektowany przepust 2x2m 113+684,50 – 114+079 ( badania gruntu w podłożu wykazały brak konieczności wymiany gruntu)
 • Fundament betonowy pod przepust 113+684,50
 • Ułożenie geowłókniny pod przepust
 • Przebudowa rowu 09
 • Przebudowa napowietrznej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia E15
 • Przebudowa napowietrznej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia E13
 • Przebudowa gazociągu G 1
 • Przebudowa gazociągu G 2
 • Przebudowa gazociągu G 8
 • Odhumusowanie terenu (Trasa główna 113+700 – 113+400; 111+850 – 111+900 )
 • Rozbiórka obiektów budowlanych
 • Zasyp rzeki Breń i stawu km 111+140 kruszywem 63 – 500 mm
 • Wykonanie nasypu DD6
 • Przebudowa T3 (km 110+163)
 • Przebudowa T17 (km 114+770)
 • Przebudowa gazociągu G 7 km 111+964
 • Przebudowa gazociągu G 09 km 112+663
 • Przebudowa linii energetycznej E15 km 111+910
 • Odhumusowanie terenu (Trasa główna 111+700 – 112+100; 113+470 – 113+700; DD11 0+220 – 0+410 )
 • Rozłożenie geowłókniny separacyjnej pod przzepust drogowy 109+876,50; 110+598
 • Fundament betonowy pod przepust 2×2 z betonu C8/10
 • Wykop pod przepust 111+525
 • Przebudowa T3 (km 110+163)
 • Przebudowa T9 (km 111+913)
 • Przebudowa T12 E.1 (km 113+340)
 • Przebudowa T12 E.4 (km 113+340)
 • Przebudowa T14 E.5 (km 0+140)
 • Przebudowa T14 E.1 (km 0+140)
 • Przebudowa T15c (km 0+250)
 • Przebudowa T16 (km 114+605)
 • Przebudowa T17 (km 114+770)
 • Przebudowa T18 (km 114+977)
 • Przebudowa gazociągu G 10 km 113+250 ul. Żabieńska
 • Przebudowa gazociągu G 08 km 112+597 ul. Oleśnicka
 • Odhumusowanie terenu (Trasa główna 111+450 – 111+700; 112+360 – 112+400; 113+150 – 113+430; DD2 0+100 – 0+213
 • Profilowanie i zagęszczanie nasypu wraz z dowozem materiału ( DD8 0-010 – 0+213)
 • Rozłożenie geowłókniny separacyjnej pod nasyp ( DD8 0+100 – 0+213)
 • Roboty ziemne – wykopy ( DD10 0+100 – 0+267,60)
 • Przebudowa T2 (km 108+618)
 • Przebudowa T3 (km110+163)
 • Przebudowa T9 (km 111+913)
 • Przebudowa T12 E.1 (km 113+340)
 • Przebudowa T12 E.4 (km 113+340)
 • Przebudowa T14 (km 0+140)
 • Przebudowa T16 (km 114+605)
 • Przebudowa T18 (km 114+997)
 • Przebudowa gazociągu G 09 km 112+663 ul. Oleśnicka
 • Odhumusowanie terenu (Trasa główna 110+600-110+700, 110+900-111+150; 111+200 – 111+450, 113+200 – 113+250)
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym (DD6 0+426-0+775; DD7 0+000-0+093, DD12 0+715-0+827
 • ułożenie Geowłókniny separacyjnej pod nasyp (DD12 0+311-0+410; 0+950 – 1+015z
 • Przebudowa T10 km 112+600
 • Przebudowa T12 km 113+340
 • Przebudowa T14 Piłusudzkiego zjazd
 • Przebudowa T15a km 0+102 Piłusudzkiego
 • Przebudowa T15b km 114+515
 • Przebudowa T15c km 0+250 Legionistów
 • Odhumusowanie terenu (Trasa główna 112+840 – 113+300; 108+800 – 108+850; 112+780 – 112+800; 110+125 – 110+175; 110+340- 110+600))
 • Roboty ziemne – wykop ( DD12 0+000 – 1+165,37; DD6 0+000 – 0+400; 0+510 – 0+900)
 • Profilowanie podłoża ( DD12 0+000 – 1+165,37; DD6 0+000 – 0+400; 0+510 – 0+900)
 • Przebudowa T10 km 112+600 (E1)
 • Przebudowa T10 km 112+600 (E3)
 • Przebudowa T11 km 112+652
 • Przebudowa T14 Piłsudskiego zjazd
 • Przebudowa T15a km 0+100 Piłsudskiego
 • Przebudowa T15b km 114+515
 • Przebudowa T16 km 114+605
 • Przebudowa T18 km 114+997
 • Odhumusowanie terenu (Trasa główna 108+400 – 109+000, 112+750 – 112+840)
 • Przebudowa T6 km 110+613
 • Przebudowa T7 km 110+784
 • Przebudowa T10 km 112+600
 • Przebudowa T14 Piłsudskiego zjazd
 • Przebudowa T16 km 114+605
 • Odhumusowanie terenu (Trasa główna 112+800 -112+900; 110+050 – 110+125; 108+900; 109+300
 • Przebudowa T6 (km 110+613)
 • Przebudowa E19 (km 112+625)
 • Odhumusowanie terenu (Trasa główna 109+300 – 110+100; 112+640 – 113+000 Łącznik pomiędzy DD6 – ulicą Nową
 • Karczowanie pni (stare pnie po uprzednio wyciętych drzewach)
 • Roboty ziemne – wykopy ( DD10 0+100 – 0+267,60)
 • Profilowanie podłoża DD 10 0+100 – 0+267,60 Łącznik pomiędzy DD10 – DD8
 • Stabilizacja spoiwem drogowym – Wzmocnienie słabonośnego podłoża DD 10 0+080 – 0+230
 • Przebudowa T7 (km 110+784)
 • Przebudowa T10 (km112+600)
 • Przebudowa T11 (km 112+648)
 • Przebudowa E19 (km 112+625)
 • Odhumusowanie terenu ( 112+640 – 113+000
 • Odhumusowanie terenu ( DD8, DD10, DD12 TG 113+820 – 113+100 str prawa)
 • Odhumusowanie terenu ( DD6 – 0+700-0+900, DD12 0+050 – 0+450)
 • Karczowanie zagajników i krzaków
 • Wycinka drzew bez usunięcia karpiny
 • Odhumusowanie terenu ( DD6 – 0+700-0+900, DD12 0+050 – 0+450)
 • Regulacja rzeki Breń – wykonanie koryta rzeki celem zmiany biegu cieku
 • Karczowanie zagajników i krzaków
 • Wycinka drzew bez usunięcia karpiny
 • Wyrywanie karpiny ( 110+650 – 110+800)
 • Regulacja rzeki breń – wykonanie koryta
 • Usuwanie gałęzi oraz przygotowanie pod wywóz dłużyc. Wyrywanie karpiny z uprzednio wyrwanych drzew
 • Wycinka drzew bez usunięcia karpiny
 • Usuwanie gałęzi oraz przygotowanie pod wywóz dłużyc. Wyrywanie karpiny wzdłuż rzeki Breń
 • Wycinka drzew bez usunięcia karpiny
 • Wycinka drzew bez usunięcia karpiny

Zaawansowanie Kontraktu

Zaawansowanie wykonanych robót do końca listopada 2017 zgodnie z weryfikacją dokumentów na koniec lutego 2018

1 WYMAGANIA OGÓLNE 34,24%
2 BRANŻA DROGOWA 7,93%
3 OBIEKTY MOSTOWE 0,38%
  C.1 OBIEKT PZ-01 0,37%
  C.2 OBIEKT PZ-03 0,28%
  C.3 WD-02 0,82%
  C.4 WD-04 0,26%
  C.5 WD-05 0,22%
  C.6 WD-06 0,00%
  C.7 WD-07 0,00%
  C.8 MD-08 0,06%
4 BRANŻA ENERGETYCZNA 30,35%
  D.1 PRZEBUDOWA LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA 99,83%
  D.2 PRZEBUDOWA LINII ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 16,76%
  D.3 PRZEBUDOWA LINII NISKIEGO NAPIĘCIA 47,97%
  D.4 BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 0,00%
5 BRANŻA TELETECHNICZNA 87,56%
  E.1 PRZEBUDOWA LINII TELETECHNICZNYCH NAPOWIETRZNYCH I DOZIEMNYCH, TP S.A. 86,83%
  E.2 PRZEBUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ – OKO 57005 WŁASNOŚCI TP S.A. 98,97%
  E.3 PRZEBUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ – OKA 57031 WŁASNOŚCI TP S.A. 99,33%
  E.4 PRZEBUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ – OKO 57008 WŁASNOŚCI TP S.A. 95,47%
  E.5 PRZEBUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ – OKO 57048 WŁASNOŚCI TP S.A. 102,41%
  E.6 PRZEBUDOWA LINII TELETECHNICZNYCH WŁASNOŚCI ENION S.A. 54,46%
6 BRANŻA WODNO – KANALIZACYJNA I GAZOWA 47,99%
  F.1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKOPRĘŻNEJ 101,49%
  F.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO I NISKIEGO CIŚNIENIA 100,04%
  F.3 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 0,00%
  F.4 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 26,36%
  F.5 PRZEBUDOWA SIECI DRENARSKIEJ 0,00%
  F.6 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU NR 102 0,00%
7 KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIA 0,97%
  G.1 KANALIZACJA DESZCZOWA I URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE – TRASA GŁÓWNA 0,00%
  G.2 KANALIZACJA DESZCZOWA I URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE – DROGI BOCZNE 0,00%
  G.3 PRZEBUDOWA ROWÓW I CIEKÓW 2,20%
  Zaawansowanie łącznie 12,68%