Zmiana Projektowa dotycząca zmiany zakresu budowy skrzyżowania z ul. Grunwaldzką na skrzyżowanie o ruchu okrężnym :
Zamawiający w dniu 14.09.2017 r. GDDKiA O/Kraków zawarł z firmą SWECO Engineering Sp. z o.o. umowę pn. „Zaprojektowanie ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej z ul. Grunwaldzką” – 60 dni od daty podpisania umowy.