W dniu 26.05.2020 zgodnie z Pozwoleniem nr 36/2020/C MWKZ rozpoczęto w terenie kolejny etap badań archeologicznych w km 111+270 – 111+340. Zakres badań nie obejmuje trasy głównej.