W dniu 22.06.2020 Wojewoda Małopolski wydał Zawiadomienie o zmianie Decyzji ZRID nr 4/12 z dnia 27.07.2012 pn. „budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka-Kielce-Tarnów-Jasło km 108+090-115+008 w zakresie lokalizacji i parametrów ekranów akustycznych oraz zmiany nasadzeń zieleni pnącej przy ekranach akustycznych.