Przewidywany czas realizacji

Data podpisania Umowy z Konsultantem 18.11.2016 r.
Nr Umowy: I/308/ZI/I-4/2016
Data Rozpoczęcia: 28.11.2016 r.
Data podpisania Umowy z Wykonawcą Robót: 10.07.2018 r.
Aneks nr 1 z dnia 10.04.2020 r.
Nr Umowy: I/174/ZI/I-4/2018
Data Rozpoczęcia: 10.07.2018 r.
Kontraktowy czas wykonania Robót 15 miesięcy – do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych między 15 grudnia a 15 marca

Czas na ukończenie liczy się od dnia 10.07.2018 r. do dnia 10.04.2020r.

Aneks nr 1 wydłuża Czas na Ukończenie do 30.06.2020 r.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi 102 071 363,02 zł brutto
Minimalna Ilość Wykonania – Kamień Milowy (Subklauzula 8.13) Wykonanie w terminie 9 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
zaakceptowanych robót o wartości nie mniejszej niż 30% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
(30 621 408,90 pln brutto)