W dniu 10.07.2018 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a, Konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., AZI- BUD Sp. z o.o.,

Duna Aszfalt Út-és Mélyépitő Kft. na podstawie przeprowadzonej procedury ustalenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta Umowa na wykonanie zadania pod nazwą ” Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi Krajowej nr 73″