W dniu 10.10.2019 wykonano betonowanie konstrukcji ramowej obiektu MD-08 w km 114+976,53