Na budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w dniach 2-3.04.2019 r. zabetonowano ustrój nośny największego wiaduktu drogowego WD-05 nad linią kolejową Tarnów-Szczucin pomiędzy ulicami Oleśnicką i Nadbrzeżną. Podczas betonowania trwającego nieprzerwanie przez 34 godziny wbudowano 1655 m3 betonu.
Obiekt o długości ok. 116 m został zaprojektowany jako trójprzęsłowy wiadukt z betonu sprężonego o przekroju poprzecznym w postaci pojedynczej belki o stałej wysokości 2,2 m z obustronnymi wspornikami o zmiennej grubości (0,70-0,25 m) i wysięgu 4,26 m i 4,39 m.