W dniu 25.06.2019 około godziny 4.00 rano wybuchł pożar na wiadukcie WD-07. Zawiadomiono Straż pożarną oraz Policję. Pożar skutecznie udało się ugasić około godziny 7.00 rano. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy konstrukcja wież oraz pomostów wraz z ich wyposażeniem na przęśle AB oraz zamontowane łożyska. Aktualnie trwa szacowanie strat poniesionych podczas pożaru. Roboty na obiekcie zostaną wznowione niezwłocznie po wykonanej inwentaryzacji oraz wymianie elementów zniszczonych oraz zagrażających bezpieczeństwu zdrowa i życia.