W dniu 16.08.2019 rozpoczęto w terenie prace archeologiczne w km 111+280 – 111+320. Wykonawcą jest firma Avcissa.