Kontraktowa przerwa zimowa od dnia 15.12.2019 – 15.03.2020