Kontraktowa przerwa zimowa od dnia 15.12.2018 – 15.03.2019