W związku z zakończeniem planowanych robót budowlanych związanych z budową obiektu mostowego WD-02 w km 110+838,51 drogi krajowej nr 73 na ul. Nową w Dąbrowie Tarnowskiej, w dniu 18.03.2020 została przywrócona stała organizacja ruchu.