W dniu 15.01.2019 Wykonawca wprowadził TOR „Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1313K (ul. Grunwaldzka) w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach inwestycji pn. Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73.Projekt został uzgodniony pismem znak KT.7121.31.2019 z dnia 26.04.2019. Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu, to 10.04.2020