W dniu 10.12.2019 Wykonawca wprowadził TOR „Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ” etap 2b – zamknięcie ul Legionistów.Projekt został uzgodniony pismem znak O.KR.Z-.4081.1.1.100.019.AD z dnia 18.04.2019. Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu, to 10.04.2020