W dniu 18.03.2020 Wykonawca wprowadził TOR „Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach inwestycji pn. Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73.Projekt został uzgodniony pismem znak O.KR.Z-2.4081.1.100.2019.AD z dnia 18.04.2019. Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu, to 10.04.2020