W dniu 17.04.2020 Wykonawca zamierza wprowadzić TOR „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 795 (ul. Żabieńska) w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach inwestycji pn. Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73.Projekt został uzgodniony pismem znak DU-4–421-142/19, ZDW/PW/2019/259/DU4SKTK z dnia 29.04.2019. Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu, to 27.06.2020