W dniu 07.07.2020 Wykonawca wprowadził TOR „DK-73 km 108+090-108+350 ul. Warszawska 0+000-0-170 w m. Gruszów Mały w ramach inwestycji pn. Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Projekt został uzgodniony pismem znak O.KR.Z-2.4081.1.117.2019.AD z dnia 30.04.2019.
Z tym dniem ruch na trasie Kielce – Centrum poprzez budowane rondo na ul. Warszawskiej odbywa się w obu kierunkach jednocześnie. Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu, to 31.08.2020