W dniu 22.04.2020 Wykonawca zamierza wprowadzić TOR „Budowa ronda wraz z rozbudową drogi krajowej nr 73 Gruszów Mały w ramach inwestycji pn. Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73.Projekt został uzgodniony pismem znak O.KR.Z-2.4081.1.117.2019.AD z dnia 30.04.2019. Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu, to 16.05.2020