W dniu 20.07.2020 Wykonawca zamierza wprowadzić TOR „Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej nr 1313K (ul. Grunwaldzka) w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach inwestycji pn. Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Projekt został uzgodniony pismem znak KT.7121.31.2019 z dnia 26.04.2019.
Z tym dniem ruch na trasie Olesno – Centrum poprzez budowane rondo na ul. Grunwaldzkiej odbywa się w obu kierunkach jednocześnie
Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu, to 31.07.2020