W dniu 25.09.2018 Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu na ul.Żebieńskiej
Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; 10.04.2020