W dniu 15.07.2019 o godzinie 12:00 Wykonawca panuje wdrożyć projekt TOR dla zamknięcia drogi gminnej 180057K na Gruszowie Małym. Projekt został uzgodniony pismem z dnia 03.07.2019 znak KR.7121.36.2019

Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; 10.04.2020