W dniu 07.08.2019 o godzinie 10:00 Wykonawca planuje wdrożyć projekt TOR dla zmiany organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 73 (ul. Piłsudskiego, Dąbrowa Tarnowska) w km 113+405 – 114+823 w związku z budową mostu MD-08 na potoku Bagienica w ciągu DK 73 w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt został uzgodniony pismem z dnia 12.04.2019 znak O.KR.Z.2.4081.1.96.2019.AD

Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; 22.12.2019