W dniu 03.09.2019 o godzinie 08:00 Wykonawca planuje wdrożyć projekt TOR dla budowy infrastruktury technicznej na drodze powiatowej nr 1316 (ul. Oleśnicka) w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt został uzgodniony pismem z dnia 25.07.2019 znak KT.7121.41.2019 Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; 17.09.2019