W dniu 08.10.2019 o godzinie 08:00 Wykonawca planuje wdrożyć projekt TOR „Zamknięcie ul. Nowej w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z budową wiaduktu drogowego nr WD-02. Projekt został uzgodniony pismem z dnia 27.06.2019 znak KT.7121.37.2019
Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; grudzień 2019