W dniu 10.10.2019 o godzinie 12:00 Wykonawca planuje wdrożyć projekt TOR „Rozbudowa ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej”. Projekt został uzgodniony pismem z dnia 27.06.2019 znak O.KR.Z-.401.1.1.100.019.AD z dnia 18.04.2019 Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; grudzień 2019