W dniu 23.10.2019 Wykonawca wprowadził TOR „Droga DW 975, ul. Żabieńska w Dąbrowie Tarnowskiej”. Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu, to 31.01.2020