W dniu 24.09.2018 Wykonawca wprowadził tymczasową organizację w km 108+350, 113+100
Przewidywana data przywrócenia stałej organizacji ruchu; 10.04.2020