Zaawansowanie prac

BRANŻA DROGOWA

108+300 – 108+600 Wykop
109+100 – 109+200 Wykop
110+875 – 111+000 Nasyp – ulepszanie i zagęszczanie
113+842 – 114+000 Nasyp – ulepszanie i zagęszczanie
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
114+300 – 114+400 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 30 cm
114+300 – 114+400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
ul.Legionistów Wykop
PDR-1 wykonanie odmulenia istn. przepustu

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „A”
WD-02 Betonowanie korpusu przyczółka + skrzydła (etap I) – podpora „A”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” – fundament (część pionowa)
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – fundament (część pozioma)
PZ-03 Zbrojenie płyty pomostowej
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu filara – podpora „C”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E5 i E12 Przepięcia
E2 Przepięcia
T8 Przebudowa linii telekomunikacyjnej
E19 Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej – przepięcie

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m22 Roboty drenarskie
m18 ,m24, m17 Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD3 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
KS3 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

109+200-109+260 Ułożenie geotkaniny separacyjnej
109+200-109+260 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
108+370 – 108+725 Wykop
110+875 – 111+000 Nasyp (formowanie w-wy bez odbioru)
110+850 Wywóz hałdy
114+150 – 114+400 Wykop
Legionistów Wykop
Piłsudskiego Wykop
114+550-114+600 Wykop -wymiana gruntu
PDR-1 Odwodnienie wgłębne przepustu PDR -1

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
WD-02 Zbrojenie skrzydeł przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – fundament (część pionowa)
PZ-03 Zbrojenie ścian
WD-07 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B” i „C”(**)
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E19,E20 Przepięcia
E18 Przepięcia

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m11,m11a,m22 Roboty drenarskie
Rów RO4 Umacnianie kiszką faszynową

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Odcinek S1.5-S1.8 fi 200
W6 Montaż komory wodociągowej
W3 Montaż komory wodociągowej
W4 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

109+275-109+400 Ułożenie geotkaniny separacyjnej
109+275-109+400 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
108+370 – 108+725 Wykop
110+875 – 111+00 Nasyp (formowanie bez odbioru)
110+250 – 110+400 Wykop
110+850 Wywóz hałdy
114+150 – 114+400 Wykop
113+842 – 114+000 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
114+550 – 114+600 Wykop – wymiana gruntu
WD4-WD-5 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
około 113+320 /L Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „A”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
PZ-03 Montaż otwarcia deskowania ścian w osi „A” i „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E19,E20 Przygotowane do przepięć i przepięcie (w dniach 25 i 28.01)
E22 montaż słupów

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m11,m11a Roboty drenarskie
Rów R04 Umacnianie kiszką faszynową
Rów R05, Roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Odcinek S1.5-S1.8 fi 200
KD5 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
W7 Montaż komory wodociągowej
W6 Montaż komory wodociągowej
W8 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

Dostawy materiału nasypowego Ellmix – hałdowanie mat. wd-4 – wd5
Zasypanie wymiany gruntu 114+530 – 114+600
Wykop 114+200-114+300
Przestawienie krzyża 114+625

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-05 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (Etap I) – podpora „A”
WD-06 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „D”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Montaż rury osłonowej i przewodowej
KS1 Odcinek S.1.2 <-> studnia istniejąca
W8 Zgrzewanie rury osłonowej i przewodowej wraz z montażem
W3 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Ustrój nośny (ściany, płyta pomostowa, skrzydła)
WD-02 Próbne obciążenie pali fundamentowych – podpora „A” i „D”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „A”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „B” i „C”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „B” i „C”

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wpusty ściekowe żeliwne
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-02 Zbrojenie filara- podpora „B”
WD-02 Beton podkładowy – podpora „D”
PZ-03 Zbrojenie ścian
WD-05 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”

BRANŻA MELIORACYJNA

m13, m14, m11 Wykonanie zbieracza
Rów 04/E-Oleśnicka Umocnienie rowu

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS4 Kanalizacja KS4
KS4 Montaż studni KS4

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125
Sekcja II Nasyp km 110+450 – 110+600
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu – nasyp – 114+531-114+600
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+531 -114+600
Sekcja III PRD-7 Ułożenie geotkaniny separacyjnej 114+531
Sekcja III PRD-7 ława fundamentowa C8/10

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „C”
WD-02 Zbrojenie filara- podpora „C”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-02 Beton podkładowy – podpora „A” i „D”
WD-04 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Izolacja cienka bitumiczna – podpora „A” (fundament + ściana przyczółka)
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”,”C” i „D”

BRANŻA MELIORACYJNA

m13, m14, m11 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-Oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E17 Przebudowa linii E17

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS4 Kanalizacja KS4

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+500 – 110+550
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+460 – 114+531
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+500 -114+600
Sekcja III Wykop ul. Legionistów
Sekcja III Ulepszenie podłoża km 113+842 – 114+00

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyty pomostowej + skrzydła
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „D”
WD-02 Próbne obciążenie pala fundamentowych Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „C”
WD-04 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (cz. I) – podpora „D”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej (oczepu) – podpora „A”
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B” i „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E17 i E20 montaż słupów
E18 układanie kabli

BRANŻA MELIORACYJNA

m13,m4,m11,m10 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Kanalizacja kS 1

Roboty drogowe

Sekcja II Odhumusowanie 112+050 – 112+115
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125
Sekcja II Nasyp km 110+500 – 110+550
Sekcja II Ulepszenie podłoża 110+600 -110+700
Sekcja II Wymiana gruntu – wykop 110+975 – 111+125 – w-wa 4 – zasypanie
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+460 – 114+531 nasyp
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+500 -114+600
Sekcja III Wykop ul. Legionistów
Sekcja III Rozbiórka ogrodzenia
Sekcja III Odhumusowanie DD15

Roboty mostowe

PZ-01 Zbrojenie ścian
PZ-01 Zbrojenie płyty pomostowej + skrzydła
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „A” i „D”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej (oczepu) – podpora „A”
WD-06 Betonowanie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Izolacja bitumiczna fundamentów – podpora „B”
WD-06 Zasypanie gruntem rodzimym z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-07 Wykopy w gruncie spoistym – podpora „A”
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „C”

Roboty elektryczne

E29 przełączenie kolizji

Roboty melioracyjne

m13,Oleśnicka, m11,m10 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

Roboty wodno kanalizacyjne
W2 Poprawki po porzednim Wykonwacy i montaż komór (odkrywki rozpoczęto)
Ks5 Kanalizacja Ks 5

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 109+900 -110+230
Sekcja I Odhumusowanie 108+700 -108+850
Sekcja II Odhumusowanie 111+900 -112+050
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa nasypu -110+500 – 110+600
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop

Branża mostowa

PZ-01 Zbrojenie ścian
WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-05 Betonowanie filara – podpora „B”
WD-05 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-05 Betonowanie ławy podłożyskowej (oczepu)
WD-06 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „C” (poza obiektem)

Branża elektryczna

E29 wymiana zniszczonego kabla
E29 przygotowania do wyłączenia E29 (uzbrojenia słupów)

Branża melioracyjna

m13,m9,m8,Oleśnicka wykonanie zbieracza
rów 04/Oleśnicka profilowanie i roboty ziemne

Branża drogowa

Sekcja I Wykop
Sekcja I Odhumusowanie
Sekcja I Staw w km 109+900 – wykop
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Ułożenie geotkaniny separacyjnej km 110+600 – 110+700
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop
Sekcja III Odhumusowanie km 113+550 – WD-07, WD-07 – 114+000
Sekcja III Odhumusowanie ul. Legionistów

Branża mostowa

WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
WD-02 Beton podkładowy – fundament podpora „C”
WD-02 Beton podkładowy – fundament podpora „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A” i „B”
WD-05 Izolacja bitumiczna na zimo – Filar – podpora „C”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-06 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Izolacja bitumiczna na zimo – Korpus przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „B”

Branża elektryczna

E20, E17 Uzbrajanie słupów, uziemienia słupów
E6 Przebudowa kolizji

Branża melioracyjna

m9,m13,m6,m7,m6a,m5a Wykonanie zbieracza
Rów R01, R04 Profilowanie rowu

Branża wodociągowa

W1 Wodociąg W1
W1 Montaż komór W1

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 109+600 – 109+800
Sekcja I Odhumusowanie 109+475-109+600; 109+820-109+870; 109+200 -109+410
Sekcja I Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych DD3 i DD4 – stabilizacja + KŁSM gr 20 cm
Sekca II Ulepszenie Podłoża 110+700 – 110+800
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych miedzy DD5 a ul. Grunwaldzką
Sekcja II Usunięcie hałdy humusu nr 23 kolidującej z robotami drogowymi
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wykop 113+000 – 113+200
Sekcja III Odhumusowanie km 113+825 – 113+900

Branża mostowa

PZ-01 Próbne obciążenie pali – podpora „A” i „B”
WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
PZ-03 Próbne obciążenie pali – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-04 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – fundament podpora „B”
WD-05 Betonowanie filara – podpora „C”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – fundament podpora „A”
WD-05 Zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zagęszczeniem – fundament podpora „A”
WD-06 Wykopy – podpora „B”
WD-06 Betonowanie betonu podkładowego – podpora „B”

Branża energetyczna

E20, E17 montaż ustoi słupów
E35 Przepust kablowy

Branża melioracyjna

m5, m16, m7, m13, m5a wykonanie zbieracza
Rów R01  profilowanie rowu

Branża wodociągowa

Przebudowa wodociągu W1

Branża drogowa

Sekcja I Odhumusowanie
Sekcja I Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych DD3 i DD4 – stabilizacja + KŁSM gr 20 cm
Sekcja II Ulepszenie Podłoża 111+450 – 111+700
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych miedzy WD2 a DD8 oraz w śladzie DD6 – KŁSM gr 20 cm
Sekcja III Wykop km 113+000 – 113+200

Branża mostowa

WD-04 Zbrojenie fundamentu – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie filara – podpora „B” i „C”
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A”
WD-05 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „A”

Branża elektryczna

E18, E35, E2 roboty ziemne i wciąganie kabla
E26, E27 uzbrajanie słupów
E24, E36 montaż szaf kablowych

Branża melioracyjna

m5, m16, m7 wykonanie zbieracza
Rów R01 wycinka i profilowanie rowu

Branża mostowa

WD-04 Zbrojenie fundamentu – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”
WD-05 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B”

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 110+000 – 110+200
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Ulepszenie podłoża drogi technologiczne miedzy wd4 -wd6
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+400-114+700
Sekcaja III Wykop 113+000 – 113+200
Sekcaja III Odhumusowanie 113+000 – 113+200
Sekcaja III Ulepszenie podłoża 113+ 375 – 113+500
Sekcja II i III Budowa dróg technologicznych w sladzie dróg dojazdowych DD6, DD8,DD10, DD12 – KŁSM gr 20 cm

Branża energetyczna

E19 Wciąganie kabla
E17,E20 Wciąganie kabla

Branża melioracyjna

km 109+266, m3 , m5, demontaż istniejącej sieci drenarskiej
m2, m3 wykonanie zbieracza
m5, m5a,m6, m16 wykonanie zbieracza
Rów R01 wycinka i koszenie

Roboty Mostowe

WD-02 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B” i „C”
WD-02 Mur oporowy z grodzic stalowych
WD-04 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „B”
WD-04 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A” i „D”
WD-05 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”
WD-05 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-06 Wykopy pod fundamenty – podpora „B”

Roboty Drogowe

Sekcja I Ulepszenie podłoża
Drogi Technologiczne DD6 i DD8 Ulepszenie podłoża
Sekcja I Wykop
sekcja II 110+925-111+125  Zasypanie wymiany gruntu
sekcja III 114+400 – 114+700 Wymiana gruntu – wykop
Sekcaja III odhumusowanie

Roboty Branżowe

E6, E36 Przewiert sterowany
E26,E27 Montaż słupów
E2 Przekop i montaż kabla
E6, E17, E18 wciąganie kabli SN
DREN M2,M5 Demontaż istniejących drenaży
dren m2 Wykonanie projektowanego zbieracza

Roboty Mostowe

PZ-01 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
PZ-03 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
WD-04 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B”
WD-04 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „B”
WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”
WD-05 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „B” i „C”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-05 Płyta fundamentowa – podpora „C”
WD-06 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”

Roboty Drogowe

110+925 – 111+125 Wykop – wymiana gruntu – zakończono wykop
110+925 – 111+125 Zasypanie wymiany gruntu – Nasyp
110+250 – 110+550 i 110+600 -110+700 odhumusowanie
109+900-110+230 Wykop
110+250 -110+400 Wykop
Sekcja I Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Sekcja I Wywóz hałd na odkład – kolidujących z innymi robotami
DD12, DD8, DD10 Stabilizacja podłoża pod drogi technologiczne w śladzie dróg dojazdowych DD12, DD8 i DD10

Roboty Branżowe

E17 Przewiert sterowany
E26 Wykop i układanie kabla
DREN M2,M3 Demontaż istniejących drenaży

PZ-03 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø800mm L=12,00m

WD-04 Wykopy pod fundament – podpora „A”

WD-04 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A” i „B”

WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B”, „C” i „D”

WD-05 Beton podkładowy pod fundament – podpora „B” i „C”

WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „D” i „C”

WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”

110+925 – 111+125 Wykop – wymiana gruntu

109+900 – 110+230 Odhumusowanie

– PZ-01 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø 800, L=12,00

– PZ-03 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø800mm L=12,00m

– WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A” , „B”, „C” i „D”

– WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”

– WD-06 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimo fundamentu – podpora „A”

– WD-06 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem gruntem z odkładu – podpora „A”

– 110+925 – 111+125 – Wykop – Wymiana gruntu na trasie obwodnicy

PZ-01 – Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø 800, L=12,00

WD -04 – Wykop pod fundamenty

WD -05 – Zabezpieczenie wykopów – ścianki szczelne

WD-06 – Betonowanie płyty fundamentowej – podpora „A”

WD-05 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory A, B, C, D
WD-04 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory A, B

WD-06 – Zbrojenie fundamentu – podpora „A”

WD -05 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory B, C, D

WD – 06 – Wykop pod fundament podpory A

WD – 06 – Beton podkładowy pod podporą A

WD – 06 – Dostawa stali zbrojeniowej podpora A

WD – 05 – Prace przygotowawcze pod montaż ścianek szczelnych – wykop pod fundament

WD-04, WD-05, WD-06, WD-07, MD-08 – Badania sprawdzające obiektów inż. – prace terenowe.

Odwierty oraz sondowania sondą CPT-U

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy, inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, weryfikacja dokumentacji pod kątem poprawności wykonania: przepustów, wymiany gruntu, odhumusowania.

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy, inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, weryfikacja dokumentacji pod kątem poprawności wykonania: przepustów, wymiany gruntu, odhumusowania.

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy,inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, opracowanie raportu Przyrodniczego „zerowego”.

W dniu 10.07.2018 nastąpiło podpisanie Umowy z Wykonawcą P.W. Banimex Sp. z o.o.
AZI-BUD Sp. z o.o., Duna Aszfalt Út és Mélyépitő Kft.
Przekazanie Placu budowy odbyło się w dniu 11.07.2018.
Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak : Opracowanie BIOZ, opracowanie Programu Robót , pozyskanie polisy, organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy,inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ

Zaawansowanie finansowe Wykonawcy
31.10.2018 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 1 – 8 130 081,3 zł co stanowi 9,80 % wartości Kontraktu. (zaliczka)
07.12.2018 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2 – 5 068 472,56 zł co stanowi 6,11 % wartości Kontraktu

Zaawansowanie Kontraktu
Zaawansowanie wykonanych robót na koniec grudnia zgodnie z weryfikacją złożonych przez Wykonawcę dokumentów
to 6,11%

Graficzne zaawansowanie Robót – styczeń 2019: