Zaawansowanie prac

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 13
111+700 – 111+800 W-wa mrozoochronna
114+070 – 114+100 nasyp w-wa 6-2
DD13 0+300 – 0+550 Wykop
108+242 Przepust hdpe fi 500
108+153 Przepust hdpe fi 500
109+360 – 109+530 Krawężnik betonowy stojący
108+390 -108+500 Ścieki trójkątne
113+620 – 113+700 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
112+631 – 112+910 Nasyp w-wa 12
113+650 -113+700 Nasyp w-wa 20 i 19
Legionistów 0+020 – 0+060 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+720 – 110+800 Nasyp w-wa 9a
110+665 – 110+800 Nasyp w-wa 7
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 6
Żabieńska Podbudowa z kruszywa pod bypass ronda
108+500 – 108+540 Ścieki trójkątne
108+600 – 108+640 Ścieki trójkątne
DD2 0+030 – 0+250 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Izolacja płyty zespalającej papą termozgrzewalną
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Beton ochronny izolacji papy przepustu
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-4(km111+525,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Montaż prefabrykatów skrzynkowych 2 x 2
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Montaż kotew zespalających przepusty
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Montaż deskowania płyty zespalającej ustroju nośnego
WD-04 Montaż zbrojenia fundamentów muru oporowego
WD-06 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-07 Wciągnięcie kabli sprężających do osłonek
MD-08 Wdrożenie organizacji ruchu mostu objazdowego
MD-08 Roboty przygotowawcze do rozbiórki nawierzchni pod ustrój nośny

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie 7 Układanie kabla

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS6 Wykonanie kanału
Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
W9 Wodociąg z rur PE100 f 125×7,4mm
kd ścieki skarpowe
W10 Przepięcia

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 13
113+500 – 113+620 W-wa mrozoochronna
114+070 – 114+100 nasyp w-wa 9-5
DD13 0+000 – 0+550 Wykop
114+079 Rów kryty hdpe fi 500
114+500 – 114+605 W-wa mrozoochronna
109+360 – 109+530 Krawężnik betonowy stojący
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 7
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 7
110+700- 110+800 Nasyp w-wa 8
111+400 – 111+480 Nasyp w-wa 1
DD13 0+025 – 0+095 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
110+590 – 110+600 Likwidacja koryta obiegowego – stabilizacja podłoża na gł 30 cm
113+500 – 113+620 Warstwa z kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
113+500 – 113+620 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypanie półek betonowych gruntem gr. 10 cm
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Montaż kotew zespalających przepusty
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnienie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Izolacja styków prefakrykatów z papy
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Izolacja cienkowarstwowa bitumiczna prefabrykatów
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Wykonanie zasypki za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Wykonanie próbnego obciążenia słupopali stalowych pod rusztowanie – przęsło B-C
WD-04 Betonowanie ścianki zapleczenej – podpora „A” (ETAP I)
WD-04 Wykonanie drenażu odwadniającego za przyczółkiem – podpora „A” i „B”
WD-06 Wykonanie drenażu odwadniającego za przyczółkiem – podpora „A” i „B”
WD-06 Wykonanie deskowania pod płytę zespalająca ustroju nośnego
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie płyty pomostowej oraz wsporników płyty pomostowej w przęśle A-B
WD-07 Montaz sączków odwadniających
WD-07 Montaż kołnierzy wpustów mostowych
WD-07 Montaż osłonek kabli sprężających

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie E1 Układanie kabla

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
kd4 wylot do rowu
W10 Próby i badania
W9 Wodociąg z rur PE100
f 125×7,4mm
kd Montaż kratek żeliwnych na wpustach
W11 Przebudowa wodociągu

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 10
112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 13
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 8
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 11
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 10
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 9
DD10 0+020 – 0+100 Ulepszone podłoże gł 30 cm
108+260 – 108+350 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
109+100 – 109+266 W-wa mrozoochronna
109+100 – 109+266 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
110+270 – 110+575 W-wa mrozoochronna
110+270 – 110+575 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
109+266 Rów kryty hdpe fi 500
108+600 – 108+800 W-wa mrozoochronna
108+587 -108+615 Sączek podłużny str. L
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 9 i 8
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 9
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 15 i 14
113+700 – 113+750 zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 14
114+500 – 114+530 Nasyp w-wa 1 – nad przepustem pdr 7
111+400 – 111+520 Konstrukcja zamienna dla georusztu
111+400 – 111+520 Nasyp pod georuszt
108+800 – 109+100 W-wa mrozoochronna
108+600 – 109+100 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
114+150 – 114+500 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+070 – 114+100 Ulepszone podłoże gł 30 cm
114+079 Rów kryty hdpe fi 500
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie płyty zespalającej
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Wymiana gruntu – beton kruszony o frakcji 0/120mm
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Geowłókina separacyja pod ławą fundamentową
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Ława fundamentowa
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Beton ochronny izolacji z papy termozgrzewalnej
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm
Przepust DD12 (km 0+820,10) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Beton ochronny izolacji z papy termozgrzewalnej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Beton ochronny izolacji z papy termozgrzewalnej
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Ułożenie płyty drogowych pod rusztowanie – przęsła skrajne
WD-04 Betonowanie ścianki zaplczenej – podpora „B” (ETAP I)
WD-04 Montaż wsporników pod płytę zespalającą
WD-06 Betonowanie ścianki zaplecznej – podpora „B” (ETAP I)
WD-06 Montaż wsporników pod płytę zespalającą
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego -zbrojenie belek w przęśle A-B, zbrojenie płyty pomostowej w prześle A-B i B-C, oraz wsporników płyty pomostowej w przęśle A-B
WD-07 Montaz sączków odwadniających
WD-07 Montaż osłonek kabli sprężających
WD-07 Roboty naprawcze – naprawa ciosu podłożyskowego – podpora „A”
WD-07 Roboty naprawcze – montaż naprawionych łożysk garnkowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie E28 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Próby szczelności i przepięcie
Kd wpusty deszczowe ( km 108+600-108+840, 108+700-108+840,113+500, ul. Legionistów i Rondo przy Orlenie)
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału

BRANŻA DROGOWA

110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 11
108+350 – 108+600 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+150 – 114+500 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
111+850 -111+930 Nasyp w-wa 1
112+050 – 112+125 Ulepszone podłoże gł 50 cm
114+500 – 114+550 Nasyp w-wa 1 (nad przepustem PDR7)
108+400 – 108+600 Wykop rów prawy + droga gminna
108+600 Rozbiórka nawierzchni drogi gminnej
108+850 – 108+950 Nasyp w-wa 1
113+050 – 113+250 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 9
108+850 Rów kryty hdpe fi 500
108+850 Rów kryty hdpe fi 600
109+266 Rów kryty hdpe fi 500
111+850 -111+930 Nasyp w-wa 1
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 16
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 17
108+590 – 108+610 Ulepszone podłoże gł 30 cm
114+150 – 114+500 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Izolacja styków prefabrykatów
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie gurtów dennych na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Pompowanie wody z wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odowodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Betonowanie płyty zespalającej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Betonowanie płyty zespalającej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Wykonanie zasypki za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie – przęsła skrajne
PZ-03 Płyta przejściowa (ETAP I) – Podpora „A”
PZ-03 Płyta przejściowa (ETAP II) – Podpora „A”
WD-06 Betonowanie ścianki zapleczenej – podpora „A” (ETAP I)
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie dźwigarów w przęsle B-C oraz wsporników płyty w przęśle C-D i B-C
WD-07 Roboty naprawcze deskowania ustroju nośnego uszkodzonego podczas pożaru i B-C

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie E7, E30, E1 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe
Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
W10 Wodociąg z rur fi 125

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+875 Nasyp w-wa 15
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 10
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 12
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 12
DD11 0+020 – 0+410 W-wa mrozoochronna
108+350 – 108+600 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
114+150 – 114+300 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
114+336 – 113+366 Sączek podłużny str. L i P
109+900 – 110+200 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+050 – 113+250 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
108+850 – 108+950 Nasyp w-wa 2
111+700 – 111+850 Nasyp w-wa 1
111+700 – 111+930 Ulepszone podłoże na gł 30 cm
DD11 0+020 – 0+410 Podbudow z kruszywa 0/31,5
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 19
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 18
110+200 – 110+250 Ulepszone podłoże na gł 30 cm
111+930 – 112+050 Ulepszone podłoże na gł 50cm
111+320 – 111+400 Ulepszone podłoże gł 30 cm
113+300 – 113+500 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Wykonanie betonu ochronnego na płytcie zespalajacej i płytach przejściowych
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Wymiana gruntu pod przepustem z gruntu stabilizowanego spoiwem BAUWEG
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Pompowanie wody z wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Geowłókina separacyjna pod ławą fundamentową
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Ława fundamentowa
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Wymiana gruntu pod przepustem z kruszywa grubookruchowego
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Zbrojenie skrzydełek na wlocie i wylocie
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie skrzydełek na wlocie i wylocie
Przepust PDR7 (km 114+531,00) Wykonanie betonu ochronnego na płytcie zespalajacej i płytach przejściowych

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie – przęsła skrajne
PZ-03 Beton podkładowy pod płyty przejściowe – podpora „A”
WD-04 Montaż znaków pomiarowych – przyczółki
WD-04 Montaż ustroju nośnego – belki strunobetonowe T27
WD-06 Montaż znaków pomiarowych – przyczółki
WD-06 Montaż ustroju nośnego – belki strunobetonowe T27
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie dźwigarów w prześle B-C oraz wsporników płyty w przęśle C-D i B-C

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

Oświetlenie E28 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie
R06 Wycinka i wykaszanie zarośli

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Przepięcie
Kd wpusty deszczowe
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału
kd Ściek skarpowy

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 11
112+660 – 112+850 Nasyp w-wa 16
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 12
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 13
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 2
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 1
110+270 – 110+575 W-wa mrozoochronna
113+050 – 113+250 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym 0/63
113+300 – 113+500 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym 0/63
Legionistów 0+020 – 0+235 Sączek podłużny
bypass md-08 pobocza z kruszywa
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 12
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 11
114+150 – 114+300 W-wa mrozoochronna
113+700 – 113+750 Ulepszone podłoże na gł 30 cm
109+280 – 109+900 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
111+930 – 112+125 Odcinek próbny stabilizacji podłoża na gł 50cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Przygootowanie podłoża płyty zespalającej i płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Pompowanie wody z wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Wymiana gruntu pod przepustem (kruszywo grubokruchowe + zasypka gruntem stabilizowanego domieszką BAUWEG)
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Montaż kotew zespalających na przepuście
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie płyty zespalającej przepustu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Betonowanie płyty zespalającej przepustu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD13 (km 0+313,22) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Izolacja styków prefabrykatów z papy termozgrzewalnej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Izolacja bitumiczna powłokowa prefabrykatów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyt przejściowych
WD-02 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie – przęsła skrajne
PZ-03 Zbrojenie płyt przejściowych
WD-04 Betonowanie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B” (Etap I)
WD-06 Betonowanie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B” (Etap I)
WD-07 Montaż deskowania – przęsło C-D
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie dźwigarów w przęsle C-D i B-C

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

Oświetlenie E28 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Próby szczelności i przepięcie
Kd wpusty deszczowe (km 108+600-108+840, 108+700-108+840, 113+500, ul. Legionistów i Rondo przy Orlenie)
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału

W4 Próby szczelności i przepięcie
Kd wpusty deszczowe (km 108+600-108+840, 108+700-108+840, 113+500, ul. Legionistów i Rondo przy Orlenie)
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 12
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 1
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 13
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 13
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 5
109+280 – 109+800 W-wa mrozoochronna
109+280 – 109+800 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 4
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 3
113+535 – 113+620 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 5
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Beton podkładowy pod płyty przejściowe
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie płyt przejściowych
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie płyt przejściowych
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Przygotowanie podłoża płyty zespalającej i płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Wykopy pod wzmocnienie podłoża pod przepustem
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie gurtów płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zbrojenie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Betonowanie gurtów płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Montaż kotew wklejanych na przepuście
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie płyty zespalającej przepustu
Przepust DD13 (km 0+313,22) Montaż prefabrykatów skrzynkowych 1x1m
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyt przejściowych
PZ-03 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
PZ-03 Zbrojenie płyt przejściowych
WD-04 Montaż łożysk elastomerowych – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Zbrojenie ustroju nośnego – Zbrojenie poprzecznic podporowych
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło B-C i C-D

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

Oświetlenie E1 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Montaż komory wodociągowej z tymczasowym by-passem i przepięcie
Kd wpusty deszczowe
W10 Przejście poprzeczne
KS2 Wpięcie do istniejącej studni i montaż rury przewodowej

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 14
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 13
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 2
112+720 – 112+845 Nasyp w-wa 17
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 13
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 7
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 8
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 6
108+850 – 108+950 Ulepszenie podłoza gr 30cm
109+880 – 110+200 W-wa mrozoochronna
Przepust PDR-1 (km 108+850,00) Zbrojenie płyty zespalającej + wsporniki pod płyty przejściowe
Przepust PDR-1 (km 108+850,00) Betonowanie płyty zespalającej + wsporniki pod płyty przejściowe
Przepust PDR-3 (km 110+598,00) Izolacja styków prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-3 (km 110+498,00) Zbrojenie gurtów płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Wykonanie nowej ławy fundamentowej
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Izolacja styków prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km 114+079,00) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km 114+079,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust pod DD-13 (km 0+313,22) Nowa ława fundametnowa na wlocie i wylocie + reprofilacja istniejącej ławy

BRANŻA MOSTOWA

PZ-03 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-04 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Zbrojenie ustroju nośnego – Zbrojenie poprzecznic podporych
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło B-C i C-D

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Oświetlenie E1 Wykonanie przepustu kablowego pod Trasą Główną
Oświetlenie E7 Wykonanie przepustu kablowego pod Trasą Główną

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Montaż komory wodociągowej
Kd wpusty deszczowe
W10 Przejście poprzeczne

BRANŻA DROGOWA

112+165 – 112+280 Nasyp w-wa 16
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 15
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 4 i 3
113+550 – 113+620 Nasyp w-wa 10
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 9
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 8
113+575 – 113+620 Zbrojenie skarp nasypu
MD-08 bypass Podbudowa z kruszywa łamanego
110+600 – 110+700 Nasyp 20 cm pod uzupełnienie stabilizacji do georusztu
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu na w-wie 14
DD11 0+000 – 0+410 Ulepszenie podłoża gr 30 cm
MD-08 bypass Ulepszenie nasypu gr 50 cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kolektora HDPE
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zasypka z gruntu przepuszczalnego za ścianami przepustu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Beton podkładowy pod wsporniki płyt przejściowych
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie ławy fundamentowej
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Demontaż prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Wzmocnienie podłoża pod wlotem i wylotem
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Montaż zbrojenia skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+810,10) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 1x1m

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Montaż zbrojenia ciosów podłożyskowych – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B”
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie
R09 Prace przygotowawcze
R04, R07 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie
R09 Prace przygotowawcze

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W7, W8 Próby szczelności
Kd wpusty deszczowe
k14 Kanał deszczowy z przykanalikami
kd Wylot kanału kanalizacji deszczowej z kratą

BRANŻA DROGOWA

110+880 -110+975 Nasyp w-wa 7
113+560 – 113+620 Nasyp – w-wa 13
114+100 – 114+150 Nasyp w-wa 5, 4, 3
114+100 -114+150 Nasyp w-wa 2
114+100 -114+150 Nasyp w-wa 1
113+545-113+620 nasyp w-wa 12
113+530-113+620 nasyp w-wa 11
113+520-113+620 nasyp w-wa 10
MD-08 bypass nasyp
112+630 – 112+648 Zbrojenie PMB1
112+630 – 112+648 Nasyp w-wa 15
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 6
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 5
110+700 – 110+800 PMB1 zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 15
110+700 – 110+800 PMB1 zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 14
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 15
110+700 – 110+800 nasyp w-wa 14
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 1
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zasypka z gruntu przepuszczalnego za ścianami przepustu
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Wzmocnienie podłoża pod ława fundamentową
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Ułożenie geowłókiny separacyjnej
Przepust PDR-5 (km 113+684,50) Demontaż prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-5 (km 113+684,50) Skucie ławy fundamentowej – przepust 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Ława fundamentowa – reprofilacja istniejącej ławy + nowe ławy na elementach wlotu i wylotu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Izolacja styków prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Betonowanie gurtów wlotu i wylotu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie płyty dennej wlotu i wylotu
Przepust DD12 (km 0+810,10) Skucie ławy fundamentowej – przepust 1x1m
Przepust DD12 (km 0+810,10) Ułożenie geowłókiny separacyjnej
Przepust DD12 (km 0+810,10) Wykonanie ławy fundamentowej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego
WD-02 Montaż łożysk garnkowych- podpora „A”, „B”, „C” i „D”
PZ-03 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-04 Montaż zbrojenia ciosów podłożyskowych – podpora „B”
WD-06 Montaż łożysk elastomerowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Montaż łożysk garnkowych – podpora „A”, „B”, „C” i „D”
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło A-B

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W3 Przepięcie wodociągu
Kd wpusty deszczowe
KS2a Montaż rury ochronnej
Kd13 Kanał deszczowy z przykanalikami
Kd15 Kanał deszczowy z przykanalikami
Kd16 Kanał deszczowy z przykanalikami

BRANŻA DROGOWA

110+880 – 110+975 Nasyp w-wa 7
110+270 – 110+400 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
112+950 – 113+000 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
112+900 Wymiana gruntu
113+550 – 113+620 Nasyp – w-wa 13
114+090 – 114+150 Nasyp w-wa 8-6
Legionistów 0+020 – 0+220 Ulepszenie podłoża na gł 30 cm
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 15
MD-08 bypass Nasyp
111+930 -112+125 Odcinek próbny ulepszenia podłoża na gr 30 cm
110+700 – 110+800 Wzmocnienie skarp nasypu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kotew wklejanych pod zespolenie
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Izolacja płyty zespalającej i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-04 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „A”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie skrzydeł – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-06 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-06 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Rozłożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło A-B
WD-07 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A”, „B”, „C” i „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W2 Przepięcie wodociągu
kd6 Montaż rury przewodowej z montażem studni
KD Montaż wpustów deszczowych

BRANŻA DROGOWA

112+175 – 112+280 Nasyp w-wa 17
110+880 -110+940 Nasyp w-wa 8
112+850 – 113+000 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
112+900 Wymiana gruntu
113+550 – 113+620 Nasyp – w-wa 13
112+631 – 112+680 Nasyp w-wa 15
MD-08 bypass nasyp najazdy
114+080 – 114+150 Nasyp -w-wa 7-9
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kotew wklejanych pod zespolenie
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Izolacja płyty zespalającej i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
PZ-03 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „B”
WD-04 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Rozłożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd6 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W2 Próba szczelności i przepięcia
W1 Przepięcie wodociągu

BRANŻA DROGOWA

111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 2
112+175 – 112+280 Nasyp w-wa 17
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 9
110+600 -110+820 Ulepszenie podłoża na gł 20 cm – uzupełnienie stab. – rozwiązanie zamienne georusztu
112+750 – 113+000 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 1 i 2
113+500 – 113+620 Ulepszenie podłoża na gł 20 cm – uzupełnienie stab. – rozwiązanie zamienne georusztu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kolektora HDPE – wloty do przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Odwodnienie wykopów – igłofiltry
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
PZ-03 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „B”
WD-04 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Rozłożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd6 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W2 Montaż komory wodociągowej
kd7 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W1 Przepięcie wodociągu

BRANŻA DROGOWA

111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 3
112+150 – 112+250 Nasyp w-wa 18
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 5 i 4
113+824 -113+920 Wkładki nasypu
108+400 -108+600 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Nasyp
114+100 -114+300 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
113+500 – 113+620 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 10
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 9
110+700 – 110+800 Przygotowanie w-wy nasypu gr 20 cm do zwiększenia grubości georusztu
110+880 – 111+000 Zbrojenie skarp nasypu (pod w-wą 10)
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 3
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 2
112+550 – 112+600 Nasyp gr 20 cm na ulepszonym podłozeu
112+631 -112+750 Ulepszenie podłoza gr 50 cm
112+150 – 112+280 Ulepszenie podłoża gr 30 cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie skrzydeł – wlot + wylot
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Demontaż przepustów skrzynkowych
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Beton podkładowy pod płyty przejściowe
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Betonowanie płyt przejściowych

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „B”
WD-06 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-06 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd2 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W1 Próba szczelności
kd9 Montaż rury przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

112+150 – 112+250 Nasyp w-wa 18
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 5 i 4
112+550 – 112+600 Nasyp gr 20 cm na ulepszonym podłożu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie płyty dennej – wlot + wylot

BRANŻA MOSTOWA

WD-06 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b, R07 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd2 Montaż rury przewodowej i studni

BRANŻA DROGOWA

108+000 – 108+400 Wykop
108+950 – 109+030 Nasyp w-wa 1
111+200 – 111+900 Wykop – rów L+P
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 10
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 9, 7, 6
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Ulepszenie podłoza/nasypu
objazd MD8 Nasyp
ul. Legionistów 0+220 Wymiana gruntu – wykop
ul. Legionistów 0+220 Wymiana gruntu – zasyp
ul. Piłsudskiego wykop
108+260 – 108+400 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
112+150 -112+250 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie gurtu – wlot + wylot
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Izolacja bitumiczna ścian przepustu
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Betonowanie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie filarów – podpora „B”
PZ-03 Montaż znaków pomiarowych – podpory
WD-05 Betonowanie strefy zakotwień – podpora „A” i „D”
WD-06 Beton podkładowy – ława podłożyskowa – podpora „A” i ‚B”
WD-06 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „B”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Betonowanie ławy podłożyskowej + skrzydła – podpora „D”
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b, R07 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W6 Przepięcie wodociągu
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
kd2 Motaż rury przewodowej i studni
W2 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

108+000 – 108+400 Wykop
108+950 – 109+030 Nasyp w-wa 2 i 1
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 4
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki 12
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 12
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 1 i 2
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Ulepszenie podłoza
objazd MD8 Nasyp
114+531 – 114+610 Sączek podłużny strona prawa
112+400-112+605, 112+650 – 113+000, 113+550 -113+750 Odcinki próbne ulepszenia podłoża spoiwem drogowym na gł 30 cm
113+824 – 113+920 Ułożenie wkładek nasypu typu MB1 i PMB1
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 10, 8 , 7
ul. Warszawska 0+020 – 0+030 Odhumusowanie
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki 11
113+400 – 113+500 Wykop – rów P
DD11 0+100 – 0+300 Profilowanie i zgeszczanie podłoża
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Odwodnienie wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż elementów przelotowych przepustu skrzynkowego 2×2
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Badania sprawdzające istniejącego podłoża gruntowego pod przepustem
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zbrojenie płyt przejściowych

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaż znaków pomiarowych – podpory
WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „B”
PZ-03 Zasypanie przestrzeni wewnątrz przepustu
WD-06 Formowanie stożków skarpowych – podpora A i B
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b, R07 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W7, W1 Próby szczelności
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 1
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 4
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki 13
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 13
114+030 -114+070 Nasyp w-wa 3 , 2 , 1
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 2,3,4
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Ulepszenie podłoża
objazd MD8 Nasyp
114+940 – 115+008 Rozbiórka umocnienia rowu strona lewa
114+940 – 115+008 (baypass) odhumusowanie
113+310 – 113+356 Sączek podłużny strona lewa i prawa
114+400 – 114+500 Sączek podłużny strona lewa i prawa
108+150 – 108+400 Odhumusowanie
108+150 – 108+400 Wykop
108+950 – 109+030 Nasyp
111+280 – 111+320 Wstrzymanie robót ze względu na stanowisko archeologiczne
108+400 -108+600 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
108+950 – 109+025 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
108+600 – 108+780 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
109+025 – 109+270 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
109+410 – 109+470 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
109+610 – 109+750 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
DD11 0+000 – 0+100 Wykop
DD11 0+100 – 0+290 Nasyp
114+400 (baypas ronda od Tarnowa) Wykop
DD10 0+000 – 0+100 odhumusowanie
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Wymiana gruntu pod przepustem
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Gewłókina separacyjna pod przepustem
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Wykonanie ławy fundamentowej przepustu
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zasypka gruntem przepuszczalnym za przepustem
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Wykonanie półek betonowych dla zwierząt
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zbrojenie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „C”
WD-02 Betonowanie filarów – podpora „C”
WD-02 Zbrojenie muru oporowego
WD-05 Montaż znaków pomiarowych – podpory
WD-05 Kable 25L15.7 (Rvk 1860MPa) – Sprężenie ustroju nośnego
WD-06 Zakotwienia czynne kabli 25L15.7 (Rvk 1860MPa)
WD-06 Formowanie stożków skarpowych – podpora A i B
WD-07 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-07 Betonowanie ławy podłożyskowej + skrzydła – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b Roboty ziemne, umocnienia
Drenaż Oleśnicka rozbiórki istniejących denaży
m5 Wykonanie drenażu m5

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W6, W3 Próby szczelności
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 2
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 5
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki w-wa 14
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 15
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 14
DD8 0+006 Przepust fi 600
114+030 -114+070 Nasyp w-wa 5 i 4
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 4 i 5
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
114+400 – 114+428 Wymiana gruntu – nasyp
108+620, 110+560, 110+630, 111+280, 113+030, 113+650 Zasypanie studni kopanej
DD9 Odhumusowanie
DD9 rozbiórka ogrodzenia betonowego
114+740 Wycinka drzew
113+050 – 113+236 Sączek podłużny
114+970 – 115+033 Rozbiórka umocnienia rowu z płyt Jumbo + korytko ściekowe mulda
PDR-7 izolacja ścian wlotu i wylotu
PDR-7 zasypka gruntem przepuszczalnym

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (Etap I) – podpora „A”
PZ-03 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem
WD-04 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A” i „B”
WD-05 Betonowanie ustroju nośnego
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05, R01b Roboty ziemne, umocnienia
m23,m23a wykonanie zbieracza

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W6 Próby szczelności
W6 Montaż komory wodociągowej i wykonania bypassu istniejącego wodociągu

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 2
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 5
111+200 – 111+900 Wykop – rów L+P
111+900-112+050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 15
DD4 0+007 Przepust fi 600
DD8 0+006 Przepust fi 600
Legionistów Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje
114+000 -114+070 Nasyp w-wa 2 i 6
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 6, 5
114+400 – 114+428 Wymiana gruntu wykop
113+300 – 113+490 W-wa mrozoochronna
114+400 – 114+428 Wymiana gruntu -zasypanie
108+650 Wycinka drzew
Przepusty PRD-3, PRD-4, PRD-5, PRD-6 Wykonanie odwodnienia przepustów
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Betonowanie ścian wlotu i wylotu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie ciosów – podpora „A”
PZ-03 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” i „B”
WD-04 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-05 Wpusty ściekowe żeliwne – korpus wpustu
WD-05 Sączki odwadniające
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Prace porządkowe i odbiory

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05, R01b Roboty ziemne, umocnienia
m23,m23a, drenaż oleśnicka wykonanie zbieracza

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
KS1,KS3,KS5 Przepięcie kanalizacji sanitarnej
W12 Przepięcie wodociągu

BRANŻA DROGOWA

110+200 – 110+600 Wykop – rów L+P
110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 2, 3 i 4
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 6 i 7
111+300-111+425 Wykop
111+700 – 111+930 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp
DD3 0+400 Przepust fi 800
DD4 0+065 Przepust fi 800
113+375 – 113+500 Warstwa odsączająca/mrozoochronna, gr. 35 cm, (bez profilowania i zagęszczenia)
114+030-114+070 Nasyp – w-wa 9, 8, 7
114+000-114+030 Nasyp – w-wa 4 i 3
Legionistów Wykop – chodnik
111+700 – 111+930 Odhumusowanie
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Wlot i wylot przepustu – płyta denna (zbrojenie + betonowanie), ściany wlotu (zbrojenie)
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Izolacja bitumiczna zewnętrznych ścian przepustu, Izolacja styków prefabrykatów z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-02 Betonowanie skrzydeł – podpora „D”
WD-02 Zbrojenie ciosów – podpora „D”
PZ-03 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” i „B”
WD-04 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-05 Wpusty ściekowe żeliwne – korpus wpustu
WD-06 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-07 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E36 Przepięcie sieci NN

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia m23,m23a wykonanie zbieracza

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W8 Montaż rury przewodowej fi 32
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
KS8 montaż rury przewodowej i przepięcie
KD2 przewiert rurą ochronną

BRANŻA DROGOWA

109+080 – 109+190 Wykop
109+200 – 109+400 Nasyp w-wa 1
109+470 – 109+610 Nasyp w-w 1
109+300 – 109+800 Wykop – rów L+P
110+200 – 110+250 Wykop
110+270 – 110+450 Wykop – rów lewy
110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 5
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 8
113+000 – 113+200 Warstwa odsączająca/mrozoochronna, gr. 35 cm
113+375 – 113+500 Nasyp w-w 1
114+000 -114+070 Nasyp w-w 9
Legionistów Wykop
Legionistów Odhumusowanie
Legionistów Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne naw.
PRD-7 Montaż prefabrykowanych przepustów skrzynkowych 2×2
PRD-7 Wlot i wylot przepustu – zbrojenie płyta denna
PRD-1 Rozbiórka fundamentu przepustu
PRD-2 Rozbiórka fundamentu przepustu

BRANŻA MOSTOWA

WD-05 Szalunek ustroju nośnego – układanie konsol – przęsło 0,1 A-B
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – deskowanie – 0,75 przęsła B-C
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-06 Izolacja cienkowarstwowa korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „D”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A”, „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E32, E36 Przepięcie sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W8 Montaż rury przewodowej fi 32
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W8 Uzbrajanie w armaturę komór wodociągowych

BRANŻA DROGOWA

109+600 – 109+750 Wykop
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 6, 9, 10
110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 7, 6, 5
DD6 Przepust fi 1500
108+587 – 108+613 Rów kryty fi 500
113+050 – 113+200 Wykop – rów prawy
114+000 -114+070 Ulepszenie podłoża gr 30 cm
114+000 -114+070 Nasyp w-wa 6, 7, 9, 10
około 113+320 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
114+300 i 113+200 Dostawa kruszywa 8/16 do sączków podłużnych
113+375 – 113+500 Nasyp w-wa 4, 3, 2
109+214 -109+363 Nasyp w-wa 2
110+000 – 110+200 Wykop – rów prawy
Legionistów km 0+212 Przepust fi 1000
PRD-1 Demontaż przepustów prefabrykowanych 2×2
PRD-2 Demontaż przepustów prefabrykowanych 2×2

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „B”
PZ-03 Betonowanie ustroju nośnego (ściany, płyta pomostowa i skrzydła)
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – stawiane wież, układanie konsol – przęsło 0,25 A-B
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – deskowanie – 0,25 przęsła B-C
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-05 Montaż łożysk garnkowych – podpora „A” , „B”, „C” i „D”
WD-07 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „B”,”C”, „D”
WD-07 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A”, „B”,

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E32,E36 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m13 Demontaż i ponowne wykonanie drenażu
R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W3 Montaż rury przewodowej fi 32
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W7 Uzbrajanie komór wodociągowych

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+550 Program naprawczy dla ulepszenia podłoża
109+900 – 110+230 Wykop- rów lewy
113+050 – 113+250 Ulepszenie podłoza spoiwem drogowym gł. 50 cm – program naprawczy
113+050 – 113+250 Wykopa – rów prawy
113+350 – 113+500 Nasyp – warstwa 7 w całości, 6, 5, 4 – w części
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
około 113+320 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
108+950 – 109+260 Wykop- rów prawy
112+400 – 112+600 Odhumusowanie
113+824 -113+900 Nasyp – warstwa 11
108+900 – 109+150 Wykop – rów lewy
114+010 – 114+100 Odhumusowanie
DD11 Odhumusowanie
PRD-1 Rozbiórka wlotów i wylotów

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „C”
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – stawiane wież przęsło A-B
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – układanie konsoli – przęsło B-C
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – deskowanie – przęsło B-C
WD-05 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „B”
WD-05 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „C” i „D”
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-07 Betonowanie filara B2 – podpora „B”
WD-07 Betonowanie filara C1 – podpora „C”
WD-07 Betonowanie filara C2 – podpora „C”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E32,E36 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m13 Demontaż i ponowne wykonanie drenażu
R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD1 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W6,W4 Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego
W3 Montaż rury przewodowej fi 32

BRANŻA DROGOWA

110+000 – 110+200 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm
110+270 -110+300 Wykop
110+450 – 110+550 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm – program naprawczy
113+300 – 113+450 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm
113+450 – 113+500 Nasyp w-w 7
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
około 113+320 /L Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
108+625 – 108+800 Wykop -rów prawy
108+900 – 109+150 Wykop – rów lewy
110+500 – 110+600 Nasyp
DD11 Rozebranie ogrodzenia
DD11 Odhumusowanie
PDR-1 Rozbiórka wlotów i wylotów
PDR-1, 2, 3, 4 Odwodnienie przepustów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” –
Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie przestrzenie wewnątrz przepustu
WD-02 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B”
WD-02 Betonowanie fundamentu filara – podpora „C”
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – stawiane wież przęsło A-B
WD-05 Montaż konsoli – przęsło B-C, deskowanie – przęsła C-D
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – korpus
WD-07 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie filara B1 – podpora „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E36,E32 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m18,m24,m23,m23a,m21a Roboty drenarskie
R01, R08 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD5 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
KS4 Montaż studni
W8 Montaż rury przewodowej
KS3 Montaż studni i przepięcie
W3,W8 Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego

BRANŻA DROGOWA

108+300 – 108+600 Wykop
109+750 – 109+870 Wykonanie odcinka próbnego ulepszenia podłoża na gł. 50cm
109+750 – 109+870 Nasyp
114+100 – 114+400 Wykop – rowy
108+400 – 108+500 Odhumusowanie
108+400 – 108+830 Wykonanie wykopu pod rowy strona lewa i prawa
109+830 – 110+000 Wykonanie nasypu (warstwa 1)
109+880 – 110+00 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm
PDR-01 Przepust PRD-1 – rozbiórka wlotów i wylotów – 1 szt.

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-02 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-02 Betonowanie korpusu przyczółka + skrzydła (etap I) – podpora „D”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” – korpus
PZ-03 Zbrojenie skrzydeł
WD-05 Deskowanie ustroju nośnego – stawiane wież przęsło B-C
WD-05 Deskowanie ustroju nośnego – stawianie wież przęsło A-B
WD-05 Deskowanie ustroju nośnego – układanie konsol – przęsło C-D
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22, E35, E33 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m17, m18, m24, m21, m21a Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD4 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
W12 Montaż rury osłonowej i przewodowej
W8 Montaż rury przewodowej
KD5 Montaż studni

BRANŻA DROGOWA

108+300 – 108+600 Wykop
109+100 – 109+200 Wykop
110+875 – 111+000 Nasyp – ulepszanie i zagęszczanie
113+842 – 114+000 Nasyp – ulepszanie i zagęszczanie
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
114+300 – 114+400 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 30 cm
114+300 – 114+400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
ul.Legionistów Wykop
PDR-1 wykonanie odmulenia istn. przepustu

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „A”
WD-02 Betonowanie korpusu przyczółka + skrzydła (etap I) – podpora „A”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” – fundament (część pionowa)
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – fundament (część pozioma)
PZ-03 Zbrojenie płyty pomostowej
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu filara – podpora „C”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E5 i E12 Przepięcia
E2 Przepięcia
T8 Przebudowa linii telekomunikacyjnej
E19 Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej – przepięcie

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m22 Roboty drenarskie
m18 ,m24, m17 Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD3 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
KS3 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

109+200-109+260 Ułożenie geotkaniny separacyjnej
109+200-109+260 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
108+370 – 108+725 Wykop
110+875 – 111+000 Nasyp (formowanie w-wy bez odbioru)
110+850 Wywóz hałdy
114+150 – 114+400 Wykop
Legionistów Wykop
Piłsudskiego Wykop
114+550-114+600 Wykop -wymiana gruntu
PDR-1 Odwodnienie wgłębne przepustu PDR -1

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
WD-02 Zbrojenie skrzydeł przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – fundament (część pionowa)
PZ-03 Zbrojenie ścian
WD-07 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B” i „C”(**)
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E19,E20 Przepięcia
E18 Przepięcia

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m11,m11a,m22 Roboty drenarskie
Rów RO4 Umacnianie kiszką faszynową

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Odcinek S1.5-S1.8 fi 200
W6 Montaż komory wodociągowej
W3 Montaż komory wodociągowej
W4 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

109+275-109+400 Ułożenie geotkaniny separacyjnej
109+275-109+400 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
108+370 – 108+725 Wykop
110+875 – 111+00 Nasyp (formowanie bez odbioru)
110+250 – 110+400 Wykop
110+850 Wywóz hałdy
114+150 – 114+400 Wykop
113+842 – 114+000 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
114+550 – 114+600 Wykop – wymiana gruntu
WD4-WD-5 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
około 113+320 /L Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „A”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
PZ-03 Montaż otwarcia deskowania ścian w osi „A” i „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E19,E20 Przygotowane do przepięć i przepięcie (w dniach 25 i 28.01)
E22 montaż słupów

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m11,m11a Roboty drenarskie
Rów R04 Umacnianie kiszką faszynową
Rów R05, Roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Odcinek S1.5-S1.8 fi 200
KD5 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
W7 Montaż komory wodociągowej
W6 Montaż komory wodociągowej
W8 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

Dostawy materiału nasypowego Ellmix – hałdowanie mat. wd-4 – wd5
Zasypanie wymiany gruntu 114+530 – 114+600
Wykop 114+200-114+300
Przestawienie krzyża 114+625

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-05 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (Etap I) – podpora „A”
WD-06 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „D”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Montaż rury osłonowej i przewodowej
KS1 Odcinek S.1.2 <-> studnia istniejąca
W8 Zgrzewanie rury osłonowej i przewodowej wraz z montażem
W3 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Ustrój nośny (ściany, płyta pomostowa, skrzydła)
WD-02 Próbne obciążenie pali fundamentowych – podpora „A” i „D”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „A”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „B” i „C”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „B” i „C”

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wpusty ściekowe żeliwne
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-02 Zbrojenie filara- podpora „B”
WD-02 Beton podkładowy – podpora „D”
PZ-03 Zbrojenie ścian
WD-05 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”

BRANŻA MELIORACYJNA

m13, m14, m11 Wykonanie zbieracza
Rów 04/E-Oleśnicka Umocnienie rowu

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS4 Kanalizacja KS4
KS4 Montaż studni KS4

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125
Sekcja II Nasyp km 110+450 – 110+600
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu – nasyp – 114+531-114+600
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+531 -114+600
Sekcja III PRD-7 Ułożenie geotkaniny separacyjnej 114+531
Sekcja III PRD-7 ława fundamentowa C8/10

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „C”
WD-02 Zbrojenie filara- podpora „C”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-02 Beton podkładowy – podpora „A” i „D”
WD-04 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Izolacja cienka bitumiczna – podpora „A” (fundament + ściana przyczółka)
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”,”C” i „D”

BRANŻA MELIORACYJNA

m13, m14, m11 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-Oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E17 Przebudowa linii E17

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS4 Kanalizacja KS4

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+500 – 110+550
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+460 – 114+531
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+500 -114+600
Sekcja III Wykop ul. Legionistów
Sekcja III Ulepszenie podłoża km 113+842 – 114+00

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyty pomostowej + skrzydła
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „D”
WD-02 Próbne obciążenie pala fundamentowych Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „C”
WD-04 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (cz. I) – podpora „D”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej (oczepu) – podpora „A”
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B” i „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E17 i E20 montaż słupów
E18 układanie kabli

BRANŻA MELIORACYJNA

m13,m4,m11,m10 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Kanalizacja kS 1

Roboty drogowe

Sekcja II Odhumusowanie 112+050 – 112+115
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125
Sekcja II Nasyp km 110+500 – 110+550
Sekcja II Ulepszenie podłoża 110+600 -110+700
Sekcja II Wymiana gruntu – wykop 110+975 – 111+125 – w-wa 4 – zasypanie
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+460 – 114+531 nasyp
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+500 -114+600
Sekcja III Wykop ul. Legionistów
Sekcja III Rozbiórka ogrodzenia
Sekcja III Odhumusowanie DD15

Roboty mostowe

PZ-01 Zbrojenie ścian
PZ-01 Zbrojenie płyty pomostowej + skrzydła
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „A” i „D”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej (oczepu) – podpora „A”
WD-06 Betonowanie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Izolacja bitumiczna fundamentów – podpora „B”
WD-06 Zasypanie gruntem rodzimym z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-07 Wykopy w gruncie spoistym – podpora „A”
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „C”

Roboty elektryczne

E29 przełączenie kolizji

Roboty melioracyjne

m13,Oleśnicka, m11,m10 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

Roboty wodno kanalizacyjne
W2 Poprawki po porzednim Wykonwacy i montaż komór (odkrywki rozpoczęto)
Ks5 Kanalizacja Ks 5

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 109+900 -110+230
Sekcja I Odhumusowanie 108+700 -108+850
Sekcja II Odhumusowanie 111+900 -112+050
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa nasypu -110+500 – 110+600
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop

Branża mostowa

PZ-01 Zbrojenie ścian
WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-05 Betonowanie filara – podpora „B”
WD-05 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-05 Betonowanie ławy podłożyskowej (oczepu)
WD-06 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „C” (poza obiektem)

Branża elektryczna

E29 wymiana zniszczonego kabla
E29 przygotowania do wyłączenia E29 (uzbrojenia słupów)

Branża melioracyjna

m13,m9,m8,Oleśnicka wykonanie zbieracza
rów 04/Oleśnicka profilowanie i roboty ziemne

Branża drogowa

Sekcja I Wykop
Sekcja I Odhumusowanie
Sekcja I Staw w km 109+900 – wykop
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Ułożenie geotkaniny separacyjnej km 110+600 – 110+700
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop
Sekcja III Odhumusowanie km 113+550 – WD-07, WD-07 – 114+000
Sekcja III Odhumusowanie ul. Legionistów

Branża mostowa

WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
WD-02 Beton podkładowy – fundament podpora „C”
WD-02 Beton podkładowy – fundament podpora „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A” i „B”
WD-05 Izolacja bitumiczna na zimo – Filar – podpora „C”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-06 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Izolacja bitumiczna na zimo – Korpus przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „B”

Branża elektryczna

E20, E17 Uzbrajanie słupów, uziemienia słupów
E6 Przebudowa kolizji

Branża melioracyjna

m9,m13,m6,m7,m6a,m5a Wykonanie zbieracza
Rów R01, R04 Profilowanie rowu

Branża wodociągowa

W1 Wodociąg W1
W1 Montaż komór W1

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 109+600 – 109+800
Sekcja I Odhumusowanie 109+475-109+600; 109+820-109+870; 109+200 -109+410
Sekcja I Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych DD3 i DD4 – stabilizacja + KŁSM gr 20 cm
Sekca II Ulepszenie Podłoża 110+700 – 110+800
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych miedzy DD5 a ul. Grunwaldzką
Sekcja II Usunięcie hałdy humusu nr 23 kolidującej z robotami drogowymi
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wykop 113+000 – 113+200
Sekcja III Odhumusowanie km 113+825 – 113+900

Branża mostowa

PZ-01 Próbne obciążenie pali – podpora „A” i „B”
WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
PZ-03 Próbne obciążenie pali – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-04 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – fundament podpora „B”
WD-05 Betonowanie filara – podpora „C”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – fundament podpora „A”
WD-05 Zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zagęszczeniem – fundament podpora „A”
WD-06 Wykopy – podpora „B”
WD-06 Betonowanie betonu podkładowego – podpora „B”

Branża energetyczna

E20, E17 montaż ustoi słupów
E35 Przepust kablowy

Branża melioracyjna

m5, m16, m7, m13, m5a wykonanie zbieracza
Rów R01  profilowanie rowu

Branża wodociągowa

Przebudowa wodociągu W1

Branża drogowa

Sekcja I Odhumusowanie
Sekcja I Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych DD3 i DD4 – stabilizacja + KŁSM gr 20 cm
Sekcja II Ulepszenie Podłoża 111+450 – 111+700
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych miedzy WD2 a DD8 oraz w śladzie DD6 – KŁSM gr 20 cm
Sekcja III Wykop km 113+000 – 113+200

Branża mostowa

WD-04 Zbrojenie fundamentu – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie filara – podpora „B” i „C”
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A”
WD-05 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „A”

Branża elektryczna

E18, E35, E2 roboty ziemne i wciąganie kabla
E26, E27 uzbrajanie słupów
E24, E36 montaż szaf kablowych

Branża melioracyjna

m5, m16, m7 wykonanie zbieracza
Rów R01 wycinka i profilowanie rowu

Branża mostowa

WD-04 Zbrojenie fundamentu – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”
WD-05 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B”

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 110+000 – 110+200
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Ulepszenie podłoża drogi technologiczne miedzy wd4 -wd6
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+400-114+700
Sekcaja III Wykop 113+000 – 113+200
Sekcaja III Odhumusowanie 113+000 – 113+200
Sekcaja III Ulepszenie podłoża 113+ 375 – 113+500
Sekcja II i III Budowa dróg technologicznych w sladzie dróg dojazdowych DD6, DD8,DD10, DD12 – KŁSM gr 20 cm

Branża energetyczna

E19 Wciąganie kabla
E17,E20 Wciąganie kabla

Branża melioracyjna

km 109+266, m3 , m5, demontaż istniejącej sieci drenarskiej
m2, m3 wykonanie zbieracza
m5, m5a,m6, m16 wykonanie zbieracza
Rów R01 wycinka i koszenie

Roboty Mostowe

WD-02 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B” i „C”
WD-02 Mur oporowy z grodzic stalowych
WD-04 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „B”
WD-04 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A” i „D”
WD-05 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”
WD-05 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-06 Wykopy pod fundamenty – podpora „B”

Roboty Drogowe

Sekcja I Ulepszenie podłoża
Drogi Technologiczne DD6 i DD8 Ulepszenie podłoża
Sekcja I Wykop
sekcja II 110+925-111+125  Zasypanie wymiany gruntu
sekcja III 114+400 – 114+700 Wymiana gruntu – wykop
Sekcaja III odhumusowanie

Roboty Branżowe

E6, E36 Przewiert sterowany
E26,E27 Montaż słupów
E2 Przekop i montaż kabla
E6, E17, E18 wciąganie kabli SN
DREN M2,M5 Demontaż istniejących drenaży
dren m2 Wykonanie projektowanego zbieracza

Roboty Mostowe

PZ-01 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
PZ-03 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
WD-04 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B”
WD-04 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „B”
WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”
WD-05 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „B” i „C”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-05 Płyta fundamentowa – podpora „C”
WD-06 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”

Roboty Drogowe

110+925 – 111+125 Wykop – wymiana gruntu – zakończono wykop
110+925 – 111+125 Zasypanie wymiany gruntu – Nasyp
110+250 – 110+550 i 110+600 -110+700 odhumusowanie
109+900-110+230 Wykop
110+250 -110+400 Wykop
Sekcja I Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Sekcja I Wywóz hałd na odkład – kolidujących z innymi robotami
DD12, DD8, DD10 Stabilizacja podłoża pod drogi technologiczne w śladzie dróg dojazdowych DD12, DD8 i DD10

Roboty Branżowe

E17 Przewiert sterowany
E26 Wykop i układanie kabla
DREN M2,M3 Demontaż istniejących drenaży

PZ-03 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø800mm L=12,00m

WD-04 Wykopy pod fundament – podpora „A”

WD-04 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A” i „B”

WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B”, „C” i „D”

WD-05 Beton podkładowy pod fundament – podpora „B” i „C”

WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „D” i „C”

WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”

110+925 – 111+125 Wykop – wymiana gruntu

109+900 – 110+230 Odhumusowanie

– PZ-01 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø 800, L=12,00

– PZ-03 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø800mm L=12,00m

– WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A” , „B”, „C” i „D”

– WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”

– WD-06 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimo fundamentu – podpora „A”

– WD-06 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem gruntem z odkładu – podpora „A”

– 110+925 – 111+125 – Wykop – Wymiana gruntu na trasie obwodnicy

PZ-01 – Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø 800, L=12,00

WD -04 – Wykop pod fundamenty

WD -05 – Zabezpieczenie wykopów – ścianki szczelne

WD-06 – Betonowanie płyty fundamentowej – podpora „A”

WD-05 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory A, B, C, D
WD-04 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory A, B

WD-06 – Zbrojenie fundamentu – podpora „A”

WD -05 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory B, C, D

WD – 06 – Wykop pod fundament podpory A

WD – 06 – Beton podkładowy pod podporą A

WD – 06 – Dostawa stali zbrojeniowej podpora A

WD – 05 – Prace przygotowawcze pod montaż ścianek szczelnych – wykop pod fundament

WD-04, WD-05, WD-06, WD-07, MD-08 – Badania sprawdzające obiektów inż. – prace terenowe.

Odwierty oraz sondowania sondą CPT-U

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy, inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, weryfikacja dokumentacji pod kątem poprawności wykonania: przepustów, wymiany gruntu, odhumusowania.

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy, inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, weryfikacja dokumentacji pod kątem poprawności wykonania: przepustów, wymiany gruntu, odhumusowania.

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy,inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, opracowanie raportu Przyrodniczego „zerowego”.

W dniu 10.07.2018 nastąpiło podpisanie Umowy z Wykonawcą P.W. Banimex Sp. z o.o.
AZI-BUD Sp. z o.o., Duna Aszfalt Út és Mélyépitő Kft.
Przekazanie Placu budowy odbyło się w dniu 11.07.2018.
Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak : Opracowanie BIOZ, opracowanie Programu Robót , pozyskanie polisy, organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy,inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ

Zaawansowanie finansowe Wykonawcy
31.10.2018 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 1 – 8 130 081,3 zł co stanowi 9,80 % wartości Kontraktu. (zaliczka)
07.12.2018 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2 – 5 102 873,15 zł co stanowi 6,15 % wartości Kontraktu
30.04.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 3 – 5 412 712,37 zł co stanowi 6,52 % wartości Kontraktu
01.07.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 4 – 6 069 950,17 zł co stanowi 7,31 % wartości Kontraktu

Zaawansowanie Kontraktu
Zaawansowanie wykonanych robót na koniec czerwca zgodnie z weryfikacją złożonych przez Wykonawcę dokumentów
to 19,93 %

Graficzne zaawansowanie Robót – czerwiec 2019: