Zaawansowanie prac

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-126) kpl

Rondo ul. Grunwaldzka Przebudowa chodnika przy Ekranie EP8 kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-125) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-124) kpl
Rondo ul. Grunwaldzka Przebudowa chodnika (rozebrano część chodnika kolidującą z bramą) kpl
ul. Nowa (pod WD-02) Uszczelnienie krawędzi nawierzchni z nowym krawężnikiem masą zalewową na gorąco kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-123) kpl
ul. Żabieńska Przebudowa chodnika przy ekranie EP8c kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-119) kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
cały zakres obwodnicy Przebudowa chodnika (rozebrano część chodnika kolidującą z bramą) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-119) kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
cały zakres obwodnicy Roboty porządkowe w rejonie robót związanych z wymianą bram kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-119) kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
cały zakres obwodnicy Wymiana bram ekranów z dwuskrzydłowych na przesuwne (wykonano w 100%) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-119) kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
114+771,05 Przebudowa ekranu EL14 (wykonano w 100%) kpl
cały zakres obwodnicy Wymiana bram ekranów z dwuskrzydłowych na przesuwne (wykonano w 70%) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-118) kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
114+771,05 Przebudowa ekranu EL14 kpl
cały zakres obwodnicy Wymiana bram ekranów z dwuskrzydłowych na przesuwne kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-117) kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
114+771,05 Przebudowa ekranu EL14 kpl
cały zakres obwodnicy Wymiana bram ekranów z dwuskrzydłowych na przesuwne kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-116) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-115) kpl
BRANŻA ELEKTRYCZNA
ul. Piłsudskiego 185 Przebudowa słupa NN

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-114) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-113) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-112) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-111) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-111) kpl

Przerwa Świąteczno – Noworoczna

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-110) kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-110) kpl
cały zakres obwodnicy Nasadzenia do 100% całości Kontraktu kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-107) kpl
km 114+877/L km 115+008/L DD11 Wykonanie zjazdów szt
km 114+877/L km 115+008/L km 114+764/P DD6, DD11, Układanie w-w bitumicznych kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-102) kpl
km 114+877/L, km 115+008/L, DD11 Wykonanie zjazdów szt
km 114+877/L, km 115+008/L, km 114+764/P, DD6, DD11, Układanie w-w bitumicznych kpl

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy C.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-102) kpl
zjazd do dz. nr 418 w km 0+530 DD12 Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (CBR>80%) m2
DD10 w km 0+267,60 – 0+315,60 Przedłużenie drogi dojazdowej – korytowanie mb

BRANŻA DROGOWA

cały zakres obwodnicy c.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-102) kpl
zjazd do dz. nr 418 w km 0+530 DD12 Korytowanie i warstwy w kruszywie mb

BRANŻA DROGOWA
cały zakres obwodnicy c.d. realizacja robót zaległych i usterkowych wykazanych w Świadectwie Przejęcia nr 1 (załącznik do RT-102)

BRANŻA DROGOWA
rondo Orlen –  rondo Żabienska czyszczenie korytek w rowach wzdłuż trasy gł. (str.L)
czyszczenie cieków naskarpowych m
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Uzupełnienie brakujących wypełnień przeźroczystych szt.
cała trasa Prace wykończeniowe kpl
BRANŻA ELEKTRYCZNA
ul. Piłsudskiego Przebudowa kolizji kabla NN kpl

BRANŻA DROGOWA
108+850 – 114+531 montaż ogrodzenia naprowadzającego m
DD-6 profilowanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (CBR>80%) -0/31,5 m2
rejon rond koszenie terenów płaskich szt.
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Montaż brakujących słupów szt.
cała trasa Montaż brakujacych podwalin szt.
cała trasa Montaż wypełnień przeźroczystych m2
cała trasa Montaż bram szt.

BRANŻA DROGOWA
108+850 – 114+531 montaż ogrodzenia naprowadzającego m
pod obiektem WD-02 i WD-05 rekultywacja terenów płaskich m2
rejon rond koszenie terenów płaskich szt.
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Montaż brakujących słupów szt.
cała trasa Montaż brakujacych podwalin szt.
cała trasa Montaż wypełnień przeźroczystych m2
cała trasa Montaż bram szt.

BRANŻA DROGOWA
108+850 – 114+531 montaż ogrodzenia naprowadzającego m
pod obiektem WD-02 i WD-05 rekultywacja terenów płaskich m2
rejon rond koszenie terenów płaskich szt.
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Montaż brakujących słupów szt.
cała trasa Montaż brakujacych podwalin szt.
cała trasa Montaż wypełnień przeźroczystych m2

BRANŻA DROGOWA
108+850 – 114+531 montaż ogrodzenia naprowadzającego m
pod obiektem WD-02 i WD-05 rekultywacja terenów płaskich m2
BRANŻA MOSTOWA
PZ-03 Wygrodzenia poprzeczne na kapach chodnikowych kpl
WD-04 Wygrodzenia poprzeczne na kapach chodnikowych kpl
WD-04 Wypełnienie ekranów akustycznych kpl
WD-05 Zabezpieczenie powierzchni betonowej powłoką akrylową m2
WD-06 Wypełnienie ekranów akustycznych kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Montaż brakujących słupów szt.
cała trasa Montaż brakujacych podwalin szt.
cała trasa Montaż wypełnień przeźroczystych m2
cała trasa Malowanie podwaliny szt.

BRANŻA DROGOWA
108+850 – 114+531 montaż ogrodzenia naprowadzającego m
pod obiektem WD-02 i WD-05 rekultywacja terenów płaskich m2
BRANŻA MOSTOWA
WD-02 Wygrodzenia poprzeczne na kapach chodnikowych kpl
PZ-03 Wygrodzenia poprzeczne na kapach chodnikowych kpl
WD-04 Wygrodzenia poprzeczne na kapach chodnikowych kpl
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
WD-05 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową m2
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Montaż brakujących słupów szt.
cała trasa Montaż brakujących podwalin szt.
cała trasa Montaż wypełnień przeźroczystych m2
cała trasa Malowanie podwaliny szt.

BRANŻA DROGOWA
108+850 – 114+531 montaż ogrodzenia naprowadzającego m
ul. Nadbrzeżna umocnienie rowu – korytko typu mulda + płyta ażur. m
pod obiektem WD-02 i WD-05 rekultywacja terenów płaskich m2
BRANŻA MOSTOWA
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Malowanie podwalin szt.

BRANŻA DROGOWA
108+850 – 114+531 montaż ogrodzenia naprowadzającego m
108+065 – 115+033 wykonanie rekultywacji terenów płaskich m2
rondo – ul. Warszawska montaż punktowych elementów odblaskowych szt
rondo – ul. Żabieńska montaż punktowych elementów odblaskowych szt
rondo – ul. Piłsudskiego montaż punktowych elementów odblaskowych szt
111+930 – 112+145 P umocnienie rowu – koryto typu mulda + płyta ażur. Str. L+P m
BRANŻA MOSTOWA
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Malowanie podwalin szt.

BRANŻA DROGOWA
108+850 – 114+531 montaż ogrodzenia naprowadzającego m
114+763 zjazd str P odwodnienie liniowe m
111+930 – 112+145 P umocnienie rowu – koryto typu mulda + płyta ażur m
108+065 – 115+033 wykonanie rekultywacji terenu płaskiego m2
108+090 – 112+600 obrobienie wlotu i wylotu przepustu fi 50cm szt
rondo Warszawskie montaż punktowych elementów odblaskowych najezdniowych PEO-1, PEO-2, PEO-4, PEO-7 szt
rondo Warszawskie montaż punktowych elementów odblaskowych wierconych PEO-5, PEO-7 szt
rondo Grunwaldzkie montaż punktowych elementów odblaskowych najezdniowych PEO-2 szt
rondo Grunwaldzkie montaż punktowych elementów odblaskowych wierconych PEO-5, PEO-7 szt
rondo Żabieńskie montaż punktowych elementów odblaskowych najezdniowych PEO-2 szt
rondo Żabieńskie montaż punktowych elementów odblaskowych wierconych PEO-5, PEO-7 szt
rondo Piłsudskiego montaż punktowych elementów odblaskowych najezdniowych PEO-2 szt
rondo Piłsudskiego montaż punktowych elementów odblaskowych wierconych PEO-5, PEO-7 szt
BRANŻA MOSTOWA
WD-04 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu kpl
WD-05 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu m2
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
WD-06 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu m2
WD-07 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu kpl

BRANŻA DROGOWA
108+850 – 114+531 montaż ogrodzenia naprowadzającego m
111+115 – 111+149 L+P umocnienie rowu – ściek betonowy + płytka betonowa m
108+065 – 115+033 oznakowanie poziome – linie segregacyjne m2
ul. Warszawska ściek z korytek typu „mulda” m
ul. Grunwaldzka ściek z korytek typu „mulda” m
112+630 – 113+027 humusowanie skarp m2
111+115 – 111+149 humusowanie skarp m2
108+065 – 115+033 humusowanie terenów płaskich m2
109+200 – 109+700 bariery stalowe drogowe m
BRANŻA MOSTOWA
WD-04 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową m2
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
WD-07 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową m2
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Montaż podwalin i wypełnień typu zielona ściana m2
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
Rzeka Breń Prace wykończeniowe kpl

BRANŻA DROGOWA
112+631 – 113+000 str. P Umocnienia skarp rowów m
zatoki autobusowe montaż wiat przystankowych kpl
112+790 – 113+027 L umocnienie rowu – ściek betonowy + płytka betonowa m
ul. Warszawska obrzeże betonowe 8×30 cm w zakresie chodnika m
108+065 – 115+033 oznakowanie pionowe – znaki ostrzegawcze (A) szt
108+065 – 115+033 oznakowanie pionowe – znaki zakazu (B) szt
108+065 – 115+033 oznakowanie pionowe – znaki nakazu (C) szt
108+065 – 115+033 oznakowanie pionowe – znaki informacyjne (D) szt
108+065 – 115+033 oznakowanie pionowe – znaki z numerem drogi szt
108+065 – 115+033 oznakowanie pionowe – znaki informacyjne uzupełniające (F) szt
108+065 – 115+033 oznakowanie pionowe – tabliczki pod znakami (T) szt
108+065 – 115+033 oznakowanie pionowe – konstrukcje wsporcze do tablic szt
113+100 zatoka do obsługi ITD. obrzeże betonowe 8×30 cm m
113+100 zatoka do obsługi ITD. nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm szarej m2
108+065 – 115+033 oznakowanie poziome – linie krawędziowe m2
108+065 – 115+033 oznakowanie poziome – linie segregacyjne m2
108+065 – 115+033 oznakowanie poziome – linie na skrzyżowaniach, przejściach, strzałki m2
108+350 poszerzenie jezdni na rondzie – powierzchnia przejezdna kpl
108+065 – 115+033 oznakownanie pionowe – urządzenia bezpieczeństwa ruchu szt
114+350 – 115+033, ul. Piłsudskiego ogrodzenie segmentowe z rur m
BRANŻA MOSTOWA
WD-02 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową m2
WD-04 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową m2
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
EKRANY AKUSTYCZNE
cała trasa Montaż brakujących słupów szt.
cała trasa Wykonywanie brakujących głowic ekranów akustycznych szt.
cała trasa Montaż podwalin i wypełnień typu zielona ściana m2
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
R06 Przepust okularowy kpl
Rzeka Breń Prace wykończeniowe kpl

BRANŻA DROGOWA
112+631 – 113+000 str. P Umocnienia skarp rowów m2
DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD7 pobocza z kruszywa przy zjazdach m2
108+090 – 108+350 pobocza z kruszywa przy zjazdach m2
108+400 – 110+180 oznakowanie poziome – linia krawędziowa str lewa i prawa m2
110+300 – 113+230 oznakowanie poziome – linia krawędziowa str lewa i prawa m2
114+330 – wyspa trójkątna punktowe elementy odblaskowe PEO-5 szt
114+330 – wyspa trójkątna punktowe elementy odblaskowe PEO-7 szt
ul. Legionistwów km 0+035 – wyspa trójkątna punktowe elementy odblaskowe PEO-5 szt
ul. Legionistwów km 0+035 – wyspa trójkątna punktowe elementy odblaskowe PEO-7 szt
108+065 – 115+033 ustawienie znaków kilometrowych i hektometrowych szt
108+350 poszerzenie jezdni na rondzie – powierzchnia przejezdna kpl
BRANŻA MOSTOWA
PZ-01 Przygotowanie dokumentów odbiorowych kpl
WD-02 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową m2
PZ-03 Przygotowanie dokumentów odbiorowych kpl
WD-04 Wykonanie żywicy na gzymsach muru oporowego m2
WD-04 Montaż słupów ekranów akustycznych kpl
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
WD-06 Montaż słupów ekranów akustycznych kpl
MD-08 Przygotowanie dokumentów odbiorowych kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
EP2,EP9,EL12 Wykonywanie pali ekranów akustycznych szt.
EL9, EL10, EL11, EL12 Wykonywanie głowicy ekranów akustycznych szt.
cała trasa Montaż podwalin i wypełnień typu zielona ściana m2
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej kpl
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń) kpl
Rzeka Breń Prace wykończeniowe kpl
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.) kpl

BRANŻA DROGOWA
DD13, DD12, DD10 konstrukcja mijanek (z nawierzchnią) kpl
DD11, DD13 bariery drogowe m
zatoki autobusowe montaż wiat przystankowych kpl
112+790 – 113+027 L+P umocnienie rowu – korytko + płytka m
112+637 – 112+709 P, 112+641 – 112+688 L, 114+215 – 114+310 L bariery drogowe m
DD6 konstukcja mijanek (z nawierzchnią) kpl
DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6 bariery drogowe m
108+555 – 108+627 L, 108+607 – 108+640 P, 110+096 – 110+185 L, 111+157 – 111+315 P, 111+834 – 112+109 P, 111+931 – 112+001 L, 112+063 – 112+159 L, 112+534 – 112+596 P, 112+582 – 112+599 L bariery drogowe m
DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD7 pobocza z kruszywa przy zjazdach m2
rondo warsz Powierzchnie przejezdne w zakresie poboczy kpl
DD10 Wjazdy bitumiczne kpl
108+400-108+841 str. L Umocnienie rowów mb
BRANŻA MOSTOWA
PZ-01 Przygotowanie obiektu mostowego do odbioru końcowego kpl
WD-02 Ścieki skarpowe m
WD-02 Rektyfikacja łożysk – podpora „A” szt.
WD-02 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową m2
PZ-03 Przygotowanie obiektu mostowego do odbioru końcowego kpl
WD-04 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu kpl
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
WD-06 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową m2
MD-08 Przygotowanie obiektu mostowego do odbioru końcowego kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
EP9,EP2,EL12 Wykonywanie pali ekranów akustycznych szt.
EL11,EL10, EL12 Wykonywanie głowicy ekranów akustycznych szt.
cała trasa Montaż podwalin i wypełnień typu zielona ściana m2
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej kpl
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń) kpl
Rzeka Breń Prace wykończeniowe kpl
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.) kpl

BRANŻA DROGOWA
112+631 – 113+000 str. L Umocnienie dna rowu korytkiem mulda m
112+631 – 113+000 str. L Odhumusowanie i odmulenie rowu m
SEKCJA I i III Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie poboczy m2
SEKCJA I i III Hydrosiew poprawkowy na skarpach oraz koszenie skarp m2
DD11 i DD12, DD13, DD14, DD10 Pobocza z kruszywa przy zjazdach m2
DD13 i DD10 nawierzchnia zjzazdów z betonu asfaltowego gr 4 cm m2
112+631 – 113+000 str. P Umocnienia skarp rowów m2
DD15 powierzchniowe utrwalenie poboczy m2
BRANŻA MOSTOWA
PZ-01 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu kpl
WD-02 Stałe znaki wysokościowe osadzone w pobliżu obiektu szt.
PZ-03 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu kpl
WD-05 Umocnienie stożków i skarp przyczółków z elementów prefabrykowanych m2
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
WD-06 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową m2
WD-06 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu kpl
WD-07 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie) m2
WD-07 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu kpl
MD-08 Montaż pochwytu dla obsługi obiektu kpl
EKRANY AKUSTYCZNE
EP14, EP8, EP13,EP9,EP8 Wykonywanie pali ekranów akustycznych szt.
EP13, EP2, EP3 Wykonywanie głowicy ekranów akustycznych szt.
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej kpl
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń) kpl
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia mb
Rzeka Breń Wykonywanie materacu gabionowego na skarpie nasypu mb
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.) kpl

BRANŻA DROGOWA
DD1 zjazdy – podbudowa z kruszywa
DD2 zjazdy – podbudowa z kruszywa
DD3 zjazdy – podbudowa z kruszywa
DD4 zjazdy – podbudowa z kruszywa
DD5 zjazdy – podbudowa z kruszywa
DD6 zjazdy – podbudowa z kruszywa
DD7 zjazdy – podbudowa z kruszywa
108+400 -108+841 umocnienie rowu
DD12 nawierzchnia zjzazdów z betonu asfaltowego gr 4 cm
Piłsudskiego 0+249 str. L w-wa ścieralna na zjeździe
114+877 str. L, 114+964 str. L w-wa ścieralna na zjeździe
114+764 Str. P w-wa ścieralna na zjeździe
PDR5 Umocnienie Wlotu przepustu
112+631 – 113+000 str. P Umocnienie dna rowu korytkiem mulda
112+631 – 113+000 str. P Odhumusowanie i odmulenie rowu
SEKCJA I i III Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie poboczy
SEKCJA I i III Koszenie skarp
DD14 nawierzchnia zjzazdów z betonu asfaltowego gr 4 cm
DD13 nawierzchnia zjzazdów z betonu asfaltowego gr 4 cm
Piłsudskiego 0+200 str. P w-wa ścieralna i wiążąca na zjeździe
114+660 str. L w-wa ścieralna i wiążąca na zjeździe
115+008 str. l I p w-wa ścieralna i wiążąca na zjeździe
DD13, DD 10, DD6, DD5, DD7, DD9, DD14 Pobocza z kruszywa
DD11 i DD12 Pobocza z kruszywa przy zjazdach
115+008 str. l I p Obrukowanie wlotów do rowu krytego
Sekcja III Humusowanie terenów płaskich przy DD-takach
113+610 str. P, DD11 (Sprawa Kowala) Nawierzchnia z kruszywa na rowie krytym
BRANŻA MOSTOWA
PZ-01 Stałe znaki wysokościowe osadzone w pobliżu obiektu
WD-02 Stałe znaki wysokościowe osadzone w pobliżu obiektu
PZ-03 Stałe znaki wysokościowe osadzone w pobliżu obiektu
WD-04 Stałe znaki wysokościowe osadzone w pobliżu obiektu
WD-05 Umocnienie stożków i skarp przyczółków z elementów prefabrykowanych
WD-05 Wykonanie schodów skarpowych przy skrzydłach – podpora A i D
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
WD-07 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
WD-07 Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką akrylową
WD-07 Stałe znaki wysokościowe osadzone w pobliżu obiektu
MD-08 Stałe znaki wysokościowe osadzone w pobliżu obiektu
EKRANY AKUSTYCZNE
EP14,EP15, EP11, EP13, Wykonywanie pali ekranów akustycznych
EP13, EP12, EL0, EP14,EP15 Wykonywanie głowicy ekranów akustycznych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń)
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia
Rzeka Breń Wykonywanie materacu gabionowego na skarpie nasypu wys. 3,5 m
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.)

BRANŻA DROGOWA
DD5 w-wa wiążąca z AC
DD6 0+001,5 – 0+600, 0+650 – 0+750 w-wa wiążąca z AC
DD7 w-wa wiążąca z AC
108+065 – 108+150 P umocnienie rowu
DD5 w-wa ścieralna z AC
DD7 w-wa ścieralna z AC
DD6 w-wa ścieralna z AC
111+830 – 112+110 P, 112+580 – 112+600 L pobocze z humusu
110+930 – 112+000 L, 112+060 – 112+120 L, 112+580 – 112+600 P pobocze z kruszywa 0/31,5
DD12 (PDR5) Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
PDR5 Umocnienie Wlotu przepustu
112+631 – 113+000 str. P Umocnienie dna rowu korytkiem mulda
112+631 – 113+000 str. P Odhumusowanie i odmulenie rowu
112+631 – 112+800 str P pobocze z kruszywa 0/31,5
DD9 w-wa wiążąca z AC
DD9 w-wa ścieralna z AC
Sekcja 3 Humusowanie terenów płaskich przy drogach dojazdowych
Piłsudskiego 0+249 str. L w-wa wiążąca na zjeździe
114+877 str. L, 114+964 str. L w-wa wiążąca na zjeździe
114+764 Str. P w-wa wiążąca na zjeździe
Zjazdy na DK73 – przy mD-08 podbudowa z kruszywa i w-wa mrozoochronna
113+000 – 113+250 str. P, 114+150 – 114+300 P i L Pobocza z kruszywa
BRANŻA MOSTOWA
WD-02 Próbne obciażenie dynamiczne obiektu mostowego
WD-02 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
WD-04 Zalanie wnęki dylatacyjnej – podpora A i B
WD-04 Wykonanie w-wy żywicy na kapach chodnikowych
WD-04 Próbne obciażenie dynamiczne obiektu mostowego
WD-05 Wykonanie podwaliny pod umocnienie stożków – ETAP II
WD-05 Wykonanie schodów skarpowych w osi obiektu – podpora A i D
WD-05 Umocnienie stożków i skarp przyczółków z elementów prefabrykowanych
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
WD-05 Próbne obciażenie dynamiczne obiektu mostowego
WD-06 Zalanie wnęki dylatacyjnej – podpora A i B
WD-06 Wykonanie w-wy żywicy na kapach chodnikowych
WD-06 Próbne obciażenie dynamiczne obiektu mostowego
WD-07 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
WD-07 Próbne obciażenie dynamiczne obiektu mostowego
EKRANY AKUSTYCZNE
EP12, EP13, EP14 Wykonywanie pali ekranów akustycznych
EP13, EP12, EL0 Wykonywanie głowicy ekranów akustycznych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń)
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia
Rzeka Breń Wykonywanie podwaliny pod umocnienia skarp nasypu drogowego w ramach prac dodatkowych
Rzeka Breń Wykonywanie materacu gabionowego na skarpie nasypu
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.)

BRANŻA DROGOWA
ul. Grunwaldzka w-wa ścieralna SMA
ul. Grunwaldzka w-wa ścieralna z AC
DD6 0+001,5 – 0+600, 0+650 – 0+750 w-wa wiążąca z AC
111+320 – 111+830 P, 110+645 – 110+930 L, 112+160 – 112+270 L+P, 112+400 – 112+580 L+P bariery stalowe drogowe H1/W3/A
108+390 – 108+470 L, 108+640 – 108+690 P pobocze z humusu
108+540 – 108+630 L, 108+600 – 108+640 P pobocze z kruszywa 0/31,5
114+070 – 114+220 Str. P Umocnienie dna rowu
114+070 – 114+220 Str. P Umocnienie skarp rowu
DD12 (PDR6) Umocnienie wylotu przepustu
DD13 (PDR6) Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
PDR6 Umocnienie Wlotu przepustu
Drogi dojazdowe Stabilizacja nawierzchni z kruszywa łamanego
DD11 0+000 – 0+040 W-wa wiążąca KR1
DD11 0+000 – 0+040 W-wa ścieralna KR1
DD10 0+000 – 0+267,5 W-wa ścieralna KR1
114+220 – 114+305 Str. P Stabilizacja dna rowu kruszywem 8/16
114+220 – 114+305 Str. P Umocnienie skarp rowu
114+070 – 114+305 str. P Ponowne humusowanie skarp po umocnieniu rowu
BRANŻA MOSTOWA
PZ-01 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowch (malowanie)
PZ-01 Wykonanie w-wy żywicy na kapach chodnikowych
WD-02 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
WD-02 Wykonanie w-wy żywicy na kapach chodnikowych
PZ-03 Wykonanie w-wy żywicy na kapach chodnikowych
WD-04 Urządzenia dylatacyjne szczelne z masy spoinowej
WD-05 Wykonanie podwaliny pod umocnienie stożków – ETAP I
WD-05 Wykonanie w-wy żywicy na kapach chodnikowych
WD-05 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
WD-06 Urządzenia dylatacyjne szczelne z masy spoinowej
WD-07 Wykonanie w-wy żywicy na kapach chodnikowych
WD-07 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
EKRANY AKUSTYCZNE
EP3, EP13 Wykonywanie pali ekranów akustycznych
EP7, EP12, EP3 Wykonywanie głowicy ekranów akustycznych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń)
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia
Rzeka Breń Wykonywanie podwaliny pod umocnienia skarp nasypu drogowego w ramach prac dodatkowych
Rzeka Breń Wykonywanie materacu gabionowego na skarpie nasypu wys. 3,5 m
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.)

BRANŻA DROGOWA
DD6 Korytka muldy – wzdłuż muru oporowego
ul. Grunwaldzka w-wa ścieralna SMA
109+450 Zatoka do kontroli pojazdów W-wa ścieralna SMA
112+158 – 112+183 P, 112+172 – 112+270 L, 112+401 – 112+460 L pobocze z humusu
112+158 – 112+172 L, 112+183 – 112+270 P, 112+401 – 112+597 L pobocze z kruszywa 0/31,5
D6 rów kryty przepust fi 50 cm
ul. Grunwaldzka ściek z kostki granitowej
108+535 – 108+605 P, 108+630 – 108+960 L, 108+905 – 108+980 P, 109+230 – 109+255 L+P, 109+285 – 109+300 L+P, 109+845 – 110+090 L, 109+840 – 110+015 P, 110+330 – 110+785 P, 110+885 – 111+115 P bariery drogowe H1/W3/A
BRANŻA MOSTOWA
WD-02 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
WD-02 Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki SMA
WD-02 Wykonanie przeciwspadku
WD-04 Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki SMA
WD-04 Wykonanie przeciwspadku
WD-05 Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki SMA
WD-05 Wykonanie przeciwspadku
WD-06 Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki SMA
WD-06 Wykonanie przeciwspadku
WD-07 Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki SMA
WD-07 Wykonanie przeciwspadku
WD-07 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
EKRANY AKUSTYCZNE
EP2, EP13 Wykonywanie pali ekranów akustycznych
EP4, EL5, EL13,EL14 Wykonywanie głowic ekranów akustycznych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej
Dodatkowy zakres oświetlenia Montaż kabla oświetleniowego
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń)
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia
Rzeka Breń Wykonywanie podwaliny pod umocnienia skarp nasypu drogowego
w ramach prac dodatkowych
Rzeka Breń Wykonywanie materacu gabionowego na skarpie nasypu wys. 3,5 m
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd Montaż ścieku skarpowego i umocnień dna rowu
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.)

BRANŻA DROGOWA
DD2 w-wa wiążąca z BA
DD2 w-wa ścieralna z BA
DD3 w-wa wiążąca z BA
DD3 w-wa ścieralna z BA
DD4 w-wa wiążąca z BA
DD4 w-wa ścieralna z BA
112+390 – 112+430 podbudowa z BA
112+390 – 112+430 warstwa wiążąca z BA
113+350 – 113+600 Ponowne humusowanie skarp po umocnieniu rowu
113+600 – WD-07 W-wa wiążąca KR6
Zatoka autobusowa za rondem Orlen W-wa wiążąca KR6
WD-06- Rondo Żabieńska W-wa ścieralna KR5
Rondo Żabieńska – WD-07 W-wa ścieralna KR5
Sekcja III Koszenie terenów płaskich i skarp
WD-04 – WD-06 W-wa wiążąca KR5
WD-04 – WD-06 W-wa ścieralna KR5
108+400 – 110+100 Umocnienie poboczy kruszywem gr 15 cm
114+100 – 114+350 Umocnienie poboczy kruszywem gr 15 cm
Piłsudskiego – zjazd do Pani Wróblewskiej budowa zjazdu
DD1, DD2, DD3, DD4, DD12, DD11, DD15 Umocnienie poboczy kruszywem gr 15 cm
113+970 – 114+060 str. P Umocnienie dna rowu korytkiem mulda
113+590 – 113+660 Umocnienie dna rowu korytkiem mulda
Grunwaldzka str. L W-wa wiążaca KR3
110+100 – WD-04 Umocnienie poboczy kruszywem gr 15 cm
BRANŻA MOSTOWA
WD-02 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
PZ-03 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej
WD-07 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
MD-08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowch
EKRANY AKUSTYCZNE
EL9,EP8,EL13 Wykonywanie pali ekranów akustycznych
EL2, EP1 Wykonywanie głowic ekranów akustycznych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń)
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia
Rzeka Breń Wykonywanie podwaliny pod umocnienia skarp nasypu drogowego w ramach prac dodatkowych
Rzeka Breń Wykonywanie materacu gabionowego na skarpie nasypu wys. 3,5 m
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd Montaż ścieku skarpowego i umocnień dna rowu
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.)

BRANŻA DROGOWA
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+035 L podbudowa z kruszywa 0/31,5
ul. Grunwaldzka 2+134 – 2+164 L podbudowa z kruszywa 0/31,5
DD3 km 0+000 – 0+110 podbudowa z kruszywa 0/31,5
DD5 km 0+000 – 0+108 podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+135 – 112+275 podbudowa z BA
112+430 – 112+600 podbudowa z BA
112+135 – 112+275 warstwa wiążąca z BA
112+430 – 112+600 warstwa wiążąca z BA
ul. Grunwaldzka km 1+984,64 str lewa zjazd z nawierzchnią z kostki betonowej kolorowej
ul. Grunwaldzka km 1+989,34 str lewa zjazd z nawierzchnią z kostki betonowej kolorowej
ul. Grunwaldzka km 2+028,26 str lewa zjazd z nawierzchnią z kostki betonowej kolorowej
ul. Grunwaldzka km 2+144,39 str lewa zjazd z nawierzchnią z kostki betonowej kolorowej
ul. Grunwaldzka km 1+989,34 str lewa krawężnik betonowy 20×30 cm stojący na ławie betonowej
ul. Grunwaldzka km 1+984,64 str lewa krawężnik betonowy 20×30 cm stojący na ławie betonowej
ul. Grunwaldzka km 2+028,26 str lewa krawężnik betonowy 20×30 cm stojący na ławie betonowej
ul. Grunwaldzka km 2+144,39 str lewa krawężnik betonowy 20×30 cm stojący na ławie betonowej
ul. Piłsudskiego W-wa ścieralna KR6
Zatoka autobusowa Piłsudskiego – łącznik z chodnikiem Obrzeże 8×30
Ściek terenowy pomiędzy DD12 i ul. Żabieńska Korytka mudla 50×60
Zatoka autobusowa Piłsudskiego – łącznik z chodnikiem Nawierzchnia z kostki szarej gr 8cm
Sekcja III Koszenie terenów płaskich i skarp
DD8 W-wa wiążąca KR1
Żabieńska Przebudowa zjazdu na końcu zakresu po prawej stronie
Żabieńska – dz. 141/10 Plantowanie terenu
DD12 dz. 630; 631 i 632 Plantowanie terenu po hałdzie
Piłsudskiego – starodroże Korytka mudla 50×60
DD10, DD12, Piłsudskiego starodroże Łapacze przy ciekach z muld 50×60
BRANŻA MOSTOWA
WD-02 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni scianek szczelnych muru oporowego
WD-02 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
PZ-03 Wykonanie dylatacji biutumicznych
PZ-03 Wykonanie przeciwspadku
WD-07 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne (szpachlowanie)
MD-08 Wykonanie dylatacji biutumicznych
MD-08 Obrukowanie stożków i skarp przyczółków
MD-08 Wykonanie przeciwspadku
EKRANY AKUSTYCZNE
EP7, EL9 Wykonywanie pali ekranów akustycznych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej
Dodatkowy zakres oświetlenia Stawianie fundamentów słupów
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia
Rzeka Breń Wykonywanie podwaliny pod umocnienia skarp nasypu drogowego w ramach prac dodatkowych
Rzeka Breń Wykonywanie materacu gabionowego na skarpie nasypu wys. 3,5 m
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd Montaż ścieku skarpowego i umocnień dna rowu
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.)

BRANŻA DROGOWA
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+035 L sączek podłużny
ul. Grunwaldzka 2+134 – 2+164 L sączek podłużny
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+035 L podbudowa z kruszywa 0/63
ul. Grunwaldzka 2+134 – 2+164 L podbudowa z kruszywa 0/63
112+155 – 112+275 podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+400 – 112+600 podbudowa z kruszywa 0/31,5
DD6 podbudowa z kruszywa
DD5 roboty ziemne – nasyp
ul. Grunwaldzka km 2+028,26 L krawężnik granitowy
ul. Grunwaldzka km 2+028,26 L odwodnienie liniowe
ul. Grunwaldzka km 2+144,39 L krawężnik granitowy
ul. Grunwaldzka – wysepka krawężnik granitowy
DD10 Korytka mudla 50×60
Zatoka autobusowa za Orlenem Nawierzchnia z kostki szarej gr. 8 cm
114+400 – 115+033 W-wa ścieralna KR6
WD-07 -114+300 W-wa ścieralna KR6
ul. Piłsudskiego W-wa ścieralna KR6
Zatoka autobusowa Piłsudskiego – łącznik z chodnikiem Obrzeże 8×30
Ściek terenowy pomiędzy DD12 i ul. Żabieńska Korytka mudla 50×60
SEKCJA III Koszenie terenów płaskich
Żabieńska str. P początek zakresu Obrzeże 8×30
Żabieńska str. P początek zakresu Nawierzchnia z kostki szarej gr. 8 cm
BRANŻA MOSTOWA
PZ-01 Wykonanie dylatacji bitumicznej
WD-02 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
WD-02 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni scianek szczelnych muru oporowego
WD-02 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej
PZ-03 Wykonanie dylatacji bitumicznej
WD-05 Warstwa wiążaca z asfaltu lanego
WD-05 Próbne obciążenie konstrukcji niosącej
WD-05 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach – podpora „A” i „D”
WD-07 Przygotowanie powierzchni betonowej pod zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej
WD-07 Próbne obciążenie konstrukcji niosącej
WD-08 Obrukowanie stożków i skarp przyczółków
MD-08 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA
EKRANY AKUSTYCZNE
EP7, EL9 Wykonywanie pali ekranów akustycznych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia
Rzeka Breń Wykonywanie podwaliny pod umocnienia skarp nasypu drogowego w ramach prac dodatkowych
Rzeka Breń Wykonywanie materacu gabionowego na skarpie nasypu wys. 3,5 m
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd Montaż ścieku skarpowego i umocnień dna rowu
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.)

BRANŻA DROGOWA
108+375 – 110+225 w-wa ścieralna SMA
112+158 – 112+185 P ściek z korytek trójkątnych
112+172 – 112+260 L ściek z korytek trójkątnych
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+035 L roboty ziemne – wykop
ul. Grunwaldzka 2+134 – 2+164 L roboty ziemne – wykop
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+035 L stabilizacja podłoża
ul. Grunwaldzka 2+134 – 2+164 L stabilizacja podłoża
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+035 L warstwa mrozoochronna gr 26 cm
ul. Grunwaldzka 2+134 – 2+164 L warstwa mrozoochronna gr 26 cm
112+158 – 112+185 P ściek trójkątny
112+400 – 112+430 L ściek trójkątny
110+260 – 110+795 w-wa ścieralna SMA
111+135 – 112+125 w-wa ścieralna SMA
DD10 Korytka mudla 50×60
DD12 0+568 – 0+800 W-wa ścieralna KR1
Zatoka autobusowa za Orlenem Krawężniki granitowe 20×35
113+650 – 113+750 Bariery drogowe
Żabieńska 1+000 – 1+092 Bariery drogowe
Zatoka autobusowa za Orlenem obrzeża 8×30
Tarcza ronda Orlen Nawierzchnia ścieralna KR6
Żabieńska – tarcza + dojazdy Nawierzchnia ścieralna KR3 i KR6
DD8 podbudowa z kruszywa 0/31,5
Dz. 277/2 Plantowanie po hałdzie humusu
113+610 – 113+750 Łapacze
Żabieńska Humusowanie terenów płaskich
BRANŻA MOSTOWA
WD-02 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
WD-05 Montaz desek gzymsowych na skrzydłach – podpora „A” i „D”
WD-05 Dozbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach – podpora „A” i „D”
WD-05 Warstwa ochronna + wiążąca z mieszanki MA 8W (twardolany)
WD-05 Wykonanie drenażu odwadniajacego płytę pomostową
WD-07 Wykonanie barier mostowych na skrzydłach
WD-07 Wykonanie umocnienia skarp z płyt ażurowych
WD-07 Wykonanie schodów skarpowych na górnym stożku „A”
EKRANY AKUSTYCZNE
EL7, EP4, EL8, EP6 Wykonywanie pali ekranów akustycznych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E1,E7,E28,E30 Prace kontrolno pomiarowe zabudowanej instalacji oświetleniowej
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
Wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń)
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia, wykonywanie podwaliny pod umocnienia skarp nasypu drogowego w ramach prac dodatkowych
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd Montaż ścieku skarpowego i umocnień dna rowu
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.)

BRANŻA DROGOWA
ul. Grunwaldzka km 2+134 – 2+164 w-wa wiążąca 7 cm
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 obrzeże betonowe 8×30 cm
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 nawierzchnia z kostki czerwonej 8 cm
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 nawierzchnia z kostki szarej 8 cm
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 w-wa wiążąca 7 cm
DD-03 0+100 – 0+436,39 podbudowa z kruszywa gr 20 cm
ul. Grunwaldzka 1+995 – 2+055 ściek z korytka typu mulda
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 L rozebranie nawierzchni z asfaltu
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 L rozebranie podbudowy z kruszywa
ul. Grunwaldzka km 2+134 – 2+164 rozebranie nawierzchni z asfaltu
ul. Grunwaldzka km 2+134 – 2+164 rozebranie podbudowy z kruszywa
110+880 – 111+125 w-wa ścieralna SMA
108+090 – 108+350, 1/2 ronda warszawskiego, ul. Warszawska 0+000 – 0+163 w-wa ścieralna SMA
1/2 ronda ul. Grunwaldzka w-wa ścieralna SMA
108+375 – 110+225 w-wa ścieralna SMA
112+155 – 112+285 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm
112+172 – 112+260 L ściek z korytek trójkątnych
rondo ul. Grunwaldzka ściek z kostki granitowej
110+265 – 110+300 L, 110+730 – 110+790 L, 110+885 – 111+120 L, 111+140 – 111+490 L bariery stalowe drogowe
Żabieńska- DD12 Nawierzchnia z kostki szarej
114+640 – DD15 Łącznik chodnika – obrzeża 8×30
Żabieńska- DD12 Obrzeża 8×30 – łącznik chodnkika i DD12
DD10 Korytka mudla 50×60
DD12 0+568 – 0+800; 0+840 – 1+165 W-wa wiążąca KR1
DD12 0+568 – 0+800; 0+840 – 1+165 W-wa ścieralna KR1
Zatoka autobusowa za Orlenem Krawężniki granitowe 20×35
113+730 – 113+750 Korytka ściekowe trójkątne
Przejście dla pieszych 114+877 Rozbiórka chodnika str. P
Przejście dla pieszych 114+877 Obrzeża 8×30
Przejście dla pieszych 114+877 Nawierzchnia z kostki szarej
DD11 0+ 000 – 0+040 Dostosowanie niwelety drogi do terenu sąsiadującego – zjazd
113+600 – 113+750 Łapacze
114+600 – 114+700 bariery stalowe drogowe
114+850 – 114+970 bariery stalowe drogowe
113+870 – 113+950 bariery stalowe drogowe
113+650 – 113+750 Humusowanie poboczy za korytkiem
BRANŻA MOSTOWA
PZ-01 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA
WD-02 Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie antykorozyjne
WD-02 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
WD-02 Wykonanie krawężników zanikających za skrzydłami
PZ-03 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA
WD-05 Betonowanie strefy dylatacyjnej – podpora „A” i „D”
WD-05 Izolacja z papy termozgrzewalnej strefy dylatacyjnej – podpora „A” i „D”
WD-07 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach – podpora „A”
WD-07 Wykonanie warstwy gruntującej na kapach z żywicy epoksydowej wraz z ułożenie papy termozgrzewalnej
WD-07 Wykonanie schodów skarpowych przy przyczółku – podpora „A”
EKRANY AKUSTYCZNE
EP5, EL6, EL7 Wykonywanie pali ekranów akustycznych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E7 Montaż kabla 5×35 mm2 z bednarką
E28 Montaż kabla 5×25 mm2 z bednarką
E1,E7,E28,E30 Montaż uziomów pionowych
E1,E7,E28,E30 Montaż szaf oświetlenienia drogowego
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
wszystkie rowy Prace wykończeniowe (odmulanie, uzupełniania umocnień, obsiewanie, naprawa uszkodzeń)
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia
dreny Montaż wylotów na sieci drenarskiej przy ul. Oleśnickiej wraz z robotami ziemnymi i wydłużeniem ciągów drenarskich
Rzeka Breń Wykonywanie podwaliny pod umocnienia skarp nasypu drogowego
w ramach prac dodatkowych
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd Montaż ścieku skarpowego i umocnień dna rowu
kd, ks , wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek, uszczelnianie studni itp.)

BRANŻA DROGOWA
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr 20 cm
ul. Grunwaldzka km 2+134 – 2+164 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr 20 cm
110+880 – 111+125 humusowanie pobocza
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 krawężnik granitowy 20×35 cm
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 krawężnik betonowy 20×30 cm
110+180 – 110+225 podbudowa z BA gr 11 cm
110+180 – 110+225 warstwa wiążąca z BA gr 9 cm
DD-02 0+000 – 0+351,14 warstwa mrozoochronna gr 30 cm
DD-02 0+000 – 0+351,14 podbudowa z kruszywa gr 20 cm
DD-03 0+100 – 0+426,39 podbudowa z kruszywa gr 20 cm
DD-04 0+001,75 – 0+130,28 podbudowa z kruszywa gr 20 cm
108+096,65 L przepust fi 50 cm
108+242,67 L przepust fi 50 cm
ul. Grunwaldzka zjazdy 2+110,33 L, 2+126,93 L, 2+144,39 L odwodnienie liniowe
DD10 0+000 – 0+267,5 W-wa wiążąca KR1
DD11 0+110 – 0+455 W-wa wiążąca KR1
DD11 0+110 – 0+455 W-wa ścieralna KR1
DD12 0+070 – 0+516 Podbudowa z kruszywa
Żabieńska Nawierzchnia z kostki bezfazowej
Żabieńska Ściek z kostki granitowej
Zatoka autobusowa za rondem Nasyp + stabilizacja + w-wa mrozoochronna + w-wa kruszywa0/63 + w-wa kruszywa 0/31,5
Zatoka autobusowa za rondem Nasyp pod chodnik
Przeejście dla pieszych 114+877 Krawęzniki betonowe 20×30
Przeejście dla pieszych 114+877 Obrzeża 8×30
113+690 – 113+730 Korytka ściekowe trójkątne
Żabieńska 1+065 – 1+095 str. L Nawierzchnia z kostki szarej gr 8 cm
Żabieńska 1+065 – 1+095 str. L Obrzeża 8×30
BRANŻA MOSTOWA
WD-02 Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie antykorozyjne
WD-02 Montaż bariero-poręczy mostowych na skrzydłach
WD-02 Wykonanie krawężników zanikających za skrzydłami
PZ-03 Umocnienie skarp brukiem kamiennym
PZ-03 Wykonanie krawężników zanikających za skrzydłami
WD-04 Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie antykorozyjne
WD-05 Rektyfikacja łożysk na podporze „A”, „B”, „C” i „D”
WD-05 Montaż dylatacji modułowej – podpora „A” i „D”
WD-05 Dozbrojenie stefy dylatacyjnej – podpora „A” i „D”
WD-06 Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie antykorozyjne
WD-07 Betonowanie strefy dylatacyjnej – podpora „A” po zrektyfikowaniu łożysk
WD-07 Montaz desek gzymsowych na skrzydłach
WD-07 Dozbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach – podpora „A”
MD-08 Wykonanie podwaliny umocnienia stożków skarpowych – ETAP II
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E7 Montaż kabla 5×35 mm2 z bednarką
E7 Montaż fundamentów
E7 Montaż słupów
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
R4, R5, R6, R7 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
rzeka Breń Ubezpieczenie dna i skarpy przy PDR 2 prace dodatkowe
Dreny Ubezpieczenie dna i skarpy przy PDR 2 prace dodatkowe
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd Montaż pierścieni odciążających
kd Uszczelnianie studni
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Umocnienia dna rowu i ściek skarpowy
kd Montaż klap zwrotnych
kd, ks, wodociąg Prace wykończeniowe (regulacje włazów, czyszczenie studni, komór, montaż tabliczek itp.)

BRANŻA DROGOWA

110+880 – 111+125 warstwa wiążąca WMS KR5
110+750 – 110+790 nasyp w poboczu
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 stabilizacja podłoża na gł 30 cm
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 w-wa mrozoochronna gr 26 cm
ul. Grunwaldzka 1+980 – 2+038 podbudowa z kruszywa 0/63 mm gr 20 cm
ul. Grunwaldzka km 2+134 – 2+164 stabilizacja podłoża na gł 30 cm
ul. Grunwaldzka km 2+134 – 2+164 w-wa mrozoochronna gr 26 cm
ul. Grunwaldzka km 2+134 – 2+164 podbudowa z kruszywa 0/63 mm gr 20 cm
108+090 – 108+350, ul. Warszawska wprowadzenie TOR
ul. Warszawska 0+150 – 0+170 ściek typu mulda
ul. Warszawska 0+147,21 odwodnienie liniowe
108+090 – 108+350 L nasyp w poboczu
108+010 – 108+350 L wykop pod rów
108+010 – 108+090 P wykop pod rów
108+010 – 108+350 L humusowanie skarp rowu
108+140 – 108+240 L, 108+280 – 108+350 L humusowanie powierzchni płaskich
ul. Warszawska 0+000 – 0+170 L wykop pod rów
ul. Warszawska 0+000 – 0+170 L humusowanie skarp rowu
ul. Warszawska 0+025 – 0+110 L humusowanie powierzchni płaskich
DD3 0+260 – 0+426,39 stabilizacja podłoża
DD4 0+100 – 0+130,28 zdjęcie warstwy humusu
DD4 0+001,75 – 0+130,28 stabilizacja podłoża
110+180 – 110+225 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm
110+180 – 110+225 krawężniki granitowe 20×35 cm wraz z ławą betonową
110+180 – 110+225 obrzeże betonowe 8×30 cm na ławie betonowej
110+180 – 110+225 opaska z kostki betonowej szarej
110+180 – 110+225 nawierzchnia wyspy z kostki betonowej czerwonej
DD14 W-wa wiążąca KR1
DD15 W-wa wiążąca KR1
113+834 – 113+900 W-wa podbudowy bitumicznej KR6
Zatoka autobusowa Piłsudskiego W-wa podbudowy bitumicznej KR6
DD14 W-wa ścieralna KR1
DD15 W-wa ścieralna KR1
113+834 – 113+900 W-wa wiążąca KR6
Zatoka autobusowa Piłsudskiego W-wa wiążąca KR6
WD-06- 112+720 W-wa podbudowy bitumicznej KR5
WD-06- 112+820 W-wa wiążąca KR5
Rondo Żabieńska Ściek z kostki granitowej
Zatoka autobusowa za rondem Roboty rozbiórkowe
DD11 0+008 – 0+030 Podbudowa z kruszywa
DD12 0+519 – 0+750 Podbudowa z kruszywa
DD13 0+333 – 0+555 ;0+000 – 0+308 – W-wa wiążąca KR1
DD13 0+333 – 0+555 ;0+000 – 0+308 – W-wa ścieralna KR1
114+400 – 115+008 Rozbiórka uszkodzonych krawężników
113+400 – 113+610 Umocnienie skarp płytami ażurowymi
Legionistów + tereny przy rondzie Koszenie terenów płaskich

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Umocnienie skarp brukiem kamiennym
WD-02 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
WD-02 Wykonanie schodów skarpowych dla obsługi obiektu – podpora „A” i „B”
WD-02 Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie antykorozyjne
PZ-03 Wykonanie schodów skarpowych dla obsługi obiektu – podpora „A” i „B”
PZ-03 Umocnienie skarp brukiem kamiennym
WD-04 Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie antykorozyjne
WD-06 Przygotowanie powierzchni betonowej pod malowanie antykorozyjne
WD-07 Ustawienie dylatacji modułowej – podpora „A” po rektyfikacji łożysk
WD-07 Zbrojenie strefy dylatacyjnej – podpora „A” – wklejanie prętów + zbrojenie
MD-08 Wykonanie podwaliny umocnienia stożków skarpowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E1 Montaż kabla 5×25 mm2 z bednarką
E1 Montaż fundamentów
E1 Słupy stalowe z wysięgnikiem i oprawą
E7 Montaż kabla 4×120 mm2 z bednarką

BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)

R02, R3, R5, R10 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
R7 Ubezpieczenie dna i skarpy przy PDR 2 prace dodatkowe
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA

kd Montaż pierścieni odciążających
kd Uszczelnianie studni
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Umocnienia dna rowu i ściek skarpowy
kd Montaż klap zwrotnych
kd2 Montaż studni i wykonanie przykanalika

BRANŻA DROGOWA
110+880 – 111+125 nasyp w poboczu
rondo grunwaldzkie – wylot na Żelichów warstwa wiążaca z BA gr 7 cm
110+260 – 110+320 str prawa warstwa wiążąca WMS KR5
110+260 – 110+290 str lewa warstwa wiążąca WMS KR5
108+090 – 108+250 str lewa podbudowa z BA KR6
108+090 – 108+260 str lewa warstwa wiążąca WMS KR6
ul. Warszawska 0+040 – 0+163 str lewa podbudowa z BA KR5
ul. Warszawska 0+040 – 0+163 str lewa warstwa wiążąca WMS KR5
108+090 – 108+260 str lewa nasyp w poboczu
ul. Warszawska 0+040 – 0+163 str lewa nasyp w poboczu
110+880 – 111+125 podbudowa z BA KR5
108+700 – 108+900 P Bariery drogowe H1/W3/A
110+300 – 110+640 L Bariery drogowe H1/W3/A
111+490 – 111+640 L Bariery drogowe H1/W3/A
111+550 – 111+820 P Bariery drogowe H1/W3/A
ul. Grunwaldzka rozebranie nawierzchni asfaltowej
ul. Grunwaldzka rozebranie podbudowy z kruszywa
ul. Grunwaldzka 2+105 – 2+164,77 ściek terenowy z korytka typu mulda
ul. Grunwaldzka km 1+995 – 2+050 ściek terenowy z korytka typu mulda
Żabieńska 1+050 – 1+092,75 str. l i p Obrzeże 8×30 – opaska
Żabieńska 1+050 – 1+092,75 str. l i p Obrzeże 8×30 – chodnik
Żabieńska 0+850 – 1+092,75 Nawierzchnia chodnika z kostki bezfazowej
113+840 – 113+900 Korytka trójkątne str. L i P
113+840 – 113+900 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+600 – 113+660 Umocnienie dna rowu korytkiem mulda
113+600 – 113+660 Umocnienie skarp płytami ażurowymi
Zatoka autobusowa za rondem Roboty rozbiórkowe
Przepust Żabieńska – koniec odcinka Zabetonowanie rury
Sekcja III Humusowanie terenów płaskich
Bypas rondo Żabieńska Ściek z kostki granitowej
114+150 Łapacze – 2 sztuki
BRANŻA MOSTOWA
PZ-01 Przygotowanie powiechni przyczółków pod zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
PZ-01 Montaż schodów skarpowych
PZ-01 Umocnienie skarp brukiem kamiennym
WD-02 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
WD-02 Montaż schodów skarpowych
WD-02 Montaż znaków pomiarowych na ustroju nośnym
WD-02 Montaż bariero-poręczy mostowych na skrzydłach
WD-02 Przygotowanie powiechni przyczółków pod zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
PZ-03 Przygotowanie powiechni przyczółków pod zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
PZ-03 Wykonanie podwaliny umocnienia stożków skarpowych – ETAP II
WD-07 Rektyfikacja łożysk na podporze „A”, „B” i „C”
MD-08 Przygotowanie powiechni przyczółków pod zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E7 Montaż kabla 4×120 mm2
BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)
R02, R10 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia
BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA
kd Montaż pierścieni odciążających
kd Uszczelnianie studni
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Umocnienia dna rowu i ściek skarpowy
komory wodociągowe Prace wykończeniowe
kd Motaż wpustu
ks2 Zabezpieczania istniejących studni

BRANŻA DROGOWA
ul. Grunwaldzka – rondo podbudowa z BA KR5
ul. Grunwaldzka – rondo w-wa wiążąca z BA KR5
110+550 – 110+790 podbudowa z BA KR5
110+550 – 110+790 w-wa wiążąca z BA KR5
110+880 – 111+125 podbudowa z kruszywa 0/31,5
108+090 – 108+240 podbudowa z kruszywa 0/31,5
ul. Warszawska 0+040 – 0+163 podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+880 – 111+125 ściek trójkątny
0+096,06 ul. Warszawska – zjazd z kostki betonowej czerwonej wraz z podbudową
0+147,21 ul. Warszawska – zjazd z kostki betonowej czerwonej wraz z podbudową
0+090 – 0+170 ul. Warszawska – chodnik z kostki betonowej wraz z podbudową
2+095,96 ul. Grunwaldzka – zjazd z kostki betonowej czerwonej wraz z podbudową
2+110,33 ul. Grunwaldzka – zjazd z kostki betonowej czerwonej wraz z podbudową
2+126,93 ul. Grunwaldzka – zjazd z kostki betonowej czerwonej wraz z podbudową
1+990 – 2+130 ul. Grunwaldzka – chodnik z kostki betonowej wraz z podbudową
110+570 – 110+625 L+P umocnienie rowu – ściek betonowy
110+570 – 110+625 L+P umocnienie rowu – płytka betonowa
113+320 – 113+700 str. L i P Bariery drogowe H1/W3/A
Legionistów Bariery drogowe N2/W2/A
113+450 – 113+600 Umocnienie dna rowu korytkiem mulda
113+350 – 113+600 Umocnienie skarp płytami ażurowymi
Żabieńska 0+850 – 1+092,75 Nawierzchnia chodnika z kostki bezfazowej
Rondo żabieńska Bariery drogowe H1/W3/A
DD10 Korytka mudla 50×60
113+450 – 113+600 str. L Odhumusowanie rowu i skarp pod korytka
Piłsudskiego Humusowanie terenów płaskich
114+610 – 114+700 str. L Humusowanie skarpy
BRANŻA MOSTOWA
PZ-01 Przygotowanie powiechni przyczółków pod zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
WD-02 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
WD-02 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach – podpora „A”
WD-02 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach – podpora „A” i „B”
WD-02 Wykonanie żywicy gruntującej na kapach chodnikowych skrzydeł – podpora „A” i „B”
WD-02 Balustrada z przeciągami rurowymi -mur oporowy
WD-02 Montaż znaków pomiarowych na ustroju nośnym
WD-02 Próbne obciążenie konstrukcji niosącej
PZ-03 Przygotowanie powiechni przyczółków pod zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
PZ-03 Wykonanie podwaliny umocnienia stożków skarpowych
WD-04 Próbne obciążenie konstrukcji niosącej
WD-04 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
WD-04 Montaż schodów skarpowych
WD-05 Wykonanie podwaliny umocnienia stożków skarpowych
WD-07 Montaż schodów skarpowych
WD-07 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi na podsypce cem.-piask.
WD-07 Wykonanie krawężników zanikających – przyczółek „D”
MD-08 Przygotowanie powiechni przyczółków pod zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
BRANŻA ELEKTRYCZNA
E28 Montaż fundamentów

BRANŻA DROGOWA

111+135-111+390 w-wa wiążąca z BA
rondo grunwaldzkie podbudowa z kruszywa 0/31,5
ul. Grunwaldzka 2+090 – 2+135 podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+880 – 111+125 podbudowa z kruszywa 0/63
110+750 – 110+790 podbudowa z kruszywa 0/63
108+090 – 108+350 rozebranie podbudowy z kruszywa
ul. Warszawska 0+025 – 0+163 rozebranie podbudowy z kruszywa
108+090 – 108+230 roboty ziemne – wykop
108+090 – 108+230 stabilizacja podłoża
108+090 – 108+230 podbudowa z kruszywa 0/31,5
ul. Warszawska 0+050 – 0+163 roboty ziemne – wykop
ul. Warszawska 0+050 – 0+163 stabilizacja podłoża
ul. Warszawska 0+050 – 0+163 podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+550 – 110+790 podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+320 – 113+360 Podbudowa bitumiczna KR6
Bypass – Żabieńska Podbudowa bitumiczna KR6
113+320 – 113+360 W-wa wiążąca KR6
Bypass – Żabieńska W-wa wiążąca KR6
Włączenia – Żabieńska Podbudowa bitumiczna KR3
Włączenia – Żabieńska W-wa wiążąca KR3
113+320 – 113+700 str. L i P Bariery drogowe H1/W3/A
Piłsudskiego Bariery drogowe H1/W3/A
Żabieńska 1+050 – 1+092,75 str. l i p Krawężnik betonowy 20×30
Bypass – Żabieńska Nawierzchnia z kostki czerwonej gr 8 cm
113+350 – 113+450 Umocnienie dna rowu korytkiem mulda
Piłsudskiego zjazd 0+271,40 Przebudowa zjazdu
113+350 – 113+600 str. P Ponowne humusowanie skarp po umocnieniu rowu korytkami i ażurami
DD10 Korytka muldy
Żabieńska 1+050 – 1+092,75 str. l i p Sączki podłużne
Żabieńska 1+050 – 1+092,75 str. l i p Sączki podłużne – włączenia
112+700 – 113+031 str L Bariery drogowe H1/W3/A
112+790 – 112+978 str. P Bariery drogowe H1/W3/A
113+170 – 113+250 str. L Bariery drogowe H1/W3/A

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Wykonanie podwaliny pod stożek – podpora „A” – etap II
WD-02 Montaż schodów skarpowych
WD-02 Montaż barier mostowych na UN
WD-02 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi na podsypce cem.-piask.
WD-02 Wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na skrzydłach – podpora „A” i „B”
WD-02 Montaż krawężników kamiennych na skrzydłach – podpora „A” i „B”
WD-02 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach – podpora „A”
WD-04 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
WD-04 Montaż schodów skarpowych – podpora „B”
WD-07 Montaż schodów skarpowych – podpora „A”
WD-07 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi na podsypce cem.-piask.
WD-07 Przygotowanie powiechni przyczółków pod zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E7 Montaż słupów z wysięgnikiem i oprawą
E1 Montaż kabla 5×25 mm2

BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)

R02, R03, R10, R10 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA

kd Montaż pierścieni odciążających
kd Uszczelnianie studni
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Umocnienia dna rowu i ściek skarpowy
komory wodociągowe Prace wykończeniowe

BRANŻA DROGOWA
112+395 – 112+430 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20cm
111+135 – 111+160 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20cm
111+135 – 111+180 ściek trójkątny
108+090 – 108+350 w-wa wiążąca z BA
ul. Warszawska 0+025 – 0+163 w-wa wiążąca z BA
DD1 km 0+025 – 0+065 w-wa wiążąca z BA
DD1 km 0+065 – 0+364 w-wa ścieralna SMA
111+135-111+380 w-wa podbudowy z BA
112+020-112+120 w-wa podbudowy z BA
111+990-112+120 w-wa wiążąca z BA
111+135 – 111+380 podbudowa z kruszywa 0/31,5
rondo grunwaldzkie podbudowa z kruszywa 0/31,5
ul. Grunwaldzka 2+090 – 2+135 podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+880 – 111+125 w-wa mrozoochronna gr 30 cm
110+880 – 111+125 podbudowa z kruszywa 0/63
112+155 – 112+275 podbudowa z kruszywa 0/63
110+750 – 110+790 w-wa mrozoochronna gr 30 cm
108+090 – 108+350 rozebranie nawierzchni asfaltowej
108+090 – 108+350 rozebranie podbudowy z kruszywa
ul. Warszawska 0+025 – 0+163 rozebranie nawierzchni asfaltowej
113+340 -113+780 str. p Umocnienie dna rowu korytkiem typu mulda
113+340 -113+780 str. p Umocnienie skarp płytami ażurowymi
Żabieńska Włączenie od strony DT i Żabna – rozbiórki + pełna konstrukcja
114+610 – 114+690 str. L Obrzeże 8×30 – opaska
114+610 – 114+690 str. L Nawierzchnia z kostki szarej 8 cm
Rondo Żabieńska Uciąglenie krawężników granitowych na wyspach segregacyjnych w kierunku południowym
Rondo Żabieńska Uciąglenie nawierzchni z kostki czerwonej gr 8 cm na wyspach segregacyjnych w kierunku południowym
Zatoka autobusowa ul. Piłsudskiego Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Żabieńska chodnik Rozbiórka nawierzchni z kostki szarej gr 8 cm
Żabieńska chodnik Rozbiórka obrzeża 8×30
Żabieńska chodnik Ponowne ułożenie obrzeżny 8×30 w nowej lokalizacji
113+920 – 114+150 str. L i P Bariery drogowe H1/W3/A
114+500 – 114+840 str. P Bariery drogowe H1/W3/A
114+400 – 114+700 str. L Bariery drogowe H1/W3/A
114+310 – 114+400 str. P Bariery drogowe H1/W3/A
112+640 – 112+653 str l Korytko ściekowe trójkątne

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Drenaż izolacji płyty pomostu (w obrębie jezdni)
WD-02 Asfalt twardolany na płycie ustroju nośnego gr 6cm
WD-02 Wykonanie podwaliny pod stożek – podpora „A”
WD-02 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej – podpora „D”
WD-02 Beton ochronny izolacji papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej – podpora „D”
WD-02 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi na podsypce cem.-piask.
WD-02 Montaż schodów skarpowych
WD-04 Wykonanie powaliny pod stożki – etap II – podpora „A” i „D”
WD-04 Montaż schodów skarpowych – podpora „A”
WD-04 Wymiana elastomerów + rektyfikacja łożysk – podpora „B”
WD-06 Wymiana elastomerów + rektyfikacja łożysk – podpora „B”
WD-07 Montaż schodów skarpowych
WD-07 Przygotowanie powierzchni przyczółków pod zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
WD-07 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi na podsypce cem.-piask.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Oświetlenie Montaż słupów
Oświetlenie Wykonanie przejścia poprzecznego ul. Żabieńska

BRANŻA ODWODNIENIOWA (MELIORACJA)

R02, R03, R10 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA ODWODNIENIOWA, SANITARNA

kd Montaż pierścieni odciążających
kd Uszczelnianie studni
kd Montaż żeliw na wpustach terenowych
kd Montaż żeliw na wpustach terenowych
Ks2a Umocnienia dna rowu i ściek skarpowy
kd Przewiert pod rzeką Breń

BRANŻA DROGOWA

DD-01 0+280 – 0+364 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20cm
108+090 – 108+350 podbudowa z betonu asfaltowego
rondo ul warszawska podbudowa z betonu asfaltowego
ul. Warszawska 0+025 – 0+163 podbudowa z betonu asfaltowego
108+375 – 108+400 podbudowa z betonu asfaltowego
DD1 km 0+025 – 0+065 podbudowa z betonu asfaltowego
DD1 km 0+065 – 0+364 warstwa wiążąca
111+135 – 111+160 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20cm
ul. Grunwaldzka zjazd km 2+110,33 zjazd – obrzeże betonowe
ul. Grunwaldzka zjazd km 2+110,33 zjazd – krawężnik
ul. Grunwaldzka zjazd km 2+110,33 zjazd – nawierzchnia z kostki
ul. Grunwaldzka zjazd km 2+126,93 zjazd – obrzeże betonowe
ul. Grunwaldzka zjazd km 2+126,93 zjazd – krawężnik
ul. Grunwaldzka zjazd km 2+126,93 zjazd – nawierzchnia z kostki
ul. Grunwaldzka chodnik km 2+095 – 2+126 chodnik – obrzeże betonowe
ul. Grunwaldzka chodnik km 2+095 – 2+126 chodnik – nawierzchnia z kostki
Rondo Żabieńsk – dojazdy W-wa wiążąca KR3
Piłsudskiego -zatoka autobusowa Krawężnik betonowy 20×30
Piłsudskiego -zatoka autobusowa Obrzeża betonowe 8×30
Piłsudskiego -zatoka autobusowa Nawierzchnia z kostki szarej gr. 8cm
114+300 – 115+008 Montaż wygrodzeń segmentowych
DW975 – rondo Żabieńska Wdrożenie TOR – ruch przez rondo
113+340 -113+780 str. p Umocnienie dna rowu korytkiem typu mulda
Bypass Żabieńska Rozbiórka pod wyspy segregacyjne południowe
114+610 – 114+690 str. L Krawężnik betonowy 20×30
Sekcja III Humusowanie poboczy za korytkami ściekowymi i krawężnikami
Bypass MD-08 Rekultywacja terenu po objeździe
114+660 str. L Rozbiórka przepustu PP fi 500
114+660 str. L Rozbiórka ścianek czołowych przepustu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie płyty przejściowej za przyczółkiem D
WD-02 Betonowanie płyty przejściowej za przyczółkiem D
WD-02 Montaż ścieku przykrawężnikowego
WD-02 Dobetonowanie kap chodnikowych w obrębie dylatacji
WD-02 Beton ochronny izolacji papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej – podpora „A”
PZ-03 Montaż barier mostowych
WD-06 Montaż schodów skarpowych na stożkach górnych
WD-07 Rektyfikacja dylatacji na przyczółku A
WD-07 Wykonanie podwaliny pod stożki A i B etap I
WD-07 Wykonanie powaliny etap II

BRANŻA ELEKTRYCZNA
Oświetlenie Przygotowanie złącz IZK

BRANŻA MELIORACYJNA
R02, R03, R04, R05 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż pierścieni odciążających
kd Uszczelnianie studni
kd Montaż żeliw na wpustach terenowych
kd Umocnienia dna rowu i ściek skarpowy
ks2a Przewiert pod rzeką Breń

BRANŻA DROGOWA

ul. Warszawska 0+025 – 0+163 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20cm
rondo ul. Warszawska 0+075 – 0+125 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20cm
111+130 – 111+160 podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
DD-01 0+280 – 0+364 w-wa mrozoochronna gr 30 cm
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów podbudowa z kruszywa 0/31 gr 20 cm
108+111 – 108+248 str P ściek trójkątny
112+395 – 112+430 w-wa nasypu nr 1
112+395 – 112+430 w-wa mrozoochronna gr 30 cm
112+395 – 112+430 podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20cm
110+770 – 110+790 w-wa nasypu nr 1
112+255 – 112+275 w-wa nasypu nr 1
112+155 – 112+175 w-wa nasypu nr 1
110+885 – 110+905 w-wa nasypu nr 1
112+155 – 112+275 w-wa mrozoochronna gr 30 cm
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów krawężnik kamienny 20x35cm stojący
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów chodnik – obrzeże betonowe
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów chodnik – nawierzchnia z kostki
ul. Grunwaldzka – zjazd km 2+095,96 zjazd – obrzeże
ul. Grunwaldzka – zjazd km 2+095,96 zjazd – krawężnik
ul. Grunwaldzka – zjazd km 2+095,96 zjazd – nawierzchnia z kostki
Zjazd Legionistów 0+230 W-wa ścieralna KR1
Rondo Żabieńska – dojazdy W-wa podbudowy KR3
Rondo Żabieńska – tarcza Podbudowa bitumiczna KR6
Włączenie obwodnicy do DK73 w rejonie Orlenu Wdrożenie TOR – jazda przez nowe rondo
114+640 – 114+670 str. L W-wa podbudowy KR6
114+640 – 114+670 str. L W-wa wiążąca KR6
Piłsudskiego 0+190-0+271 str P Chodnik – obrzeże 8×30
Piłsudskiego 0+190-0+271 str P Chodnik – nawierzchnia z kostki 8cm szarej
Żabieńska 0+950 – 1+030 str. P Chodnik – obrzeże 8×30
Żabieńska 0+950 – 1+030 str. P Chodnik – nawierzchnia z kostki 8cm szarej
Piłsudskiego 0+190 – 0+230 Rozbiórka ramp objazdowych
Piłsudskiego 0+190 – 0+230 Zatoka autobusowa – nasyp
Piłsudskiego 0+190 – 0+230 w-wa mrozoochronna gr 30 cm
Piłsudskiego 0+190 – 0+230 podbudowa z kruszywa 0/31,5
DD10 i DD8 – pozostałe zjazdy Wykop
114+640 – 114+670 str. L Rozbiórka ramp objazdowych
Rondo Żabieńska – dojazd (113+250 – 113+300 W-wa podbudowy bitumicznej KR5
Rondo Żabieńska – dojazd (113+250 – 113+300 W-wa wiążąca KR5
DD12 W-wa profilująca z kruszywa 0/31,5
Piłsudskiego 0+251 – zjazd Nawierzchnia z kostki czerwonej 8cm
Sekcja III Humusowanie terenów płaskich
Sekcja III Humusowanie terenów płaskich

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Beton wyrównawczy pod płytę przejściową za przyczółkiem D
WD-02 Montaż ścieku przykrawężnikowego
WD-02 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie przyczółek A
WD-02 Beton ochronny izolacji papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej – podpora „A”
PZ-03 Montaż krawężników kamiennych na skrzydłach
PZ-03 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
PZ-03 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach
WD-06 Wykonanie umocnienie stożków z prefabrykowanych elementów betonowych
WD-07 Wymiana łożysk przyczółek A

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E7 Montaż kabla 4×35
E7 Montaż kabla 4×35
E7,E28, E30 Podłączenia słupów

BRANŻA MELIORACYJNA

R02, R03, R04 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż pierścieni odciążających
kd Uszczelnianie studni
kd Montaż żeliw na wpustach terenowych

BRANŻA DROGOWA

112+710-113+230 str P W-wa wiążąca KR5
Zatoka postojowa 113+020-113+180 W-wa wiążąca KR5
Piłsudskiego 0+190-0+271 str P W-wa podbudowy KR6
ul. Legionistów 0+030 – 0+314 W-wa ścieralna KR1
ul. Piłsudskiego str. P 0+190-0+271 W-wa wiążąca KR6
ul. Piłsudskiego str. P 0+190-0+271 Krawężnik betonowy 20×30
Żabieńska Chodnik – strona prawa – obrzeża betonowe 8×30
Żabieńska Chodnik – strona prawa – nawierzchnia z kostki szarej 8 cm
114+985 – 115+005 str. p obrzeże betonowe 8x30cm
114+985 – 115+005 str. p Nawierzchnia z kostki szarej gr 8cm
PDR6 Wyloty z rowów krytych HDPE fi 500
PDR5 Wyloty z rowów krytych HDPE fi 500
Oleśnicka przepust fi 600 pod przyczółkiem B obiektu WD-06 Wyloty z rowów krytych HDPE fi 600
Legionistów zjazd 0+127 W-wa wiążąca KR1
112+640 – 114+150 Łapacze przy wpustach
DD10, DD11, DD12, DD13 Wykop -zjazdy do pól i na drogi gminne (bez DD12 0+862 i 0+864; DD10 0+017, 0+047)
DD10, DD11, DD12, DD13 W-wa mrozoochronna -zjazdy do pól i na drogi gminne (bez DD12 0+862 i 0+864; DD10 0+017, 0+047)
DD10, DD11, DD12, DD13 Podbudowa z kruszywa -zjazdy do pól i na drogi gmine (bez DD12 0+862 i 0+864; DD10 0+017, 0+047)
Rondo Żabieńska – bypass Krawężnik granitowy stojący łukowy
DD12 0+519 – 0+750 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Rondo Żabieńska – wysepka segregacyjna zachodnia Odtworzenie konstrukcji po przebudowie studni kanalizacyjnej
Rondo 114+350, Legionistów, okolice PDR7 Nasadzenia drzew i krzewów
Rondo Żabieńska Opaska -obrzeże betonowe 8x30cm
Rondo Żabieńska Opaska -nawierzchnia z kostki szarej 8 cm

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie podwaliny pod umocnienie stożków
PZ-01 Montaż reperów pomiarowych na ustroju nośnym
WD-02 Betonowanie strefy dylatacyjnej – podpora „A” i „B”
WD-02 Wykonanie ścieku przykrawężnikowego
WD-02 Montaż barier mostowych na ustroju nośnym
WD-02 Profilowanie stożka skarpowego pod umocnienie elementami betonowymi – podpora „D”
WD-02 Wykonanie podwaliny pod umocnienie stożków
PZ-03 Wykonanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na skrzydłach
WD-04 Montaż barier mostowych na ustroju nośnym
WD-04 Montaż reperów pomiarowych na ustroju nośnym
WD-05 Izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej – podpora „A”
WD-05 Beton ochronny izolacji papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej – podpora „A”
WD-06 Wykonanie umocnienie stożków z prefabrykowanych elementów betonowych
WD-06 Montaż schodów skarpowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E7,E28, E30 Montaż oprawy z wysięgnikami
E7,E28 Montaż kabla 5×25

BRANŻA MELIORACYJNA

R02, R03, R04 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Przebudowa studni S10
kd Montaż ścieków skarpowych
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Montaż wpustu
kd Regulacja studni

BRANŻA DROGOWA

ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
DK-73 rozbiórka nawierzchni asfaltowej – gr 30cm
DK-73 odhumusowanie rowu
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów krawężnik granitowy stojący – prosty
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8cm
DK-73 / S I rozebranie podbudowy z kruszywa
DK-73 / S I roboty ziemne – wykop
111+100 – 111+120 nasyp w-wa nr 1
111+130 – 111+160 nasyp w-wa nr 1
DD-01 0+280 – 0+364 rozebranie nawierzchni asfaltowej
DD-02 0+000 – 0+020 rozebranie nawierzchni asfaltowej
112+050 – 112+130 w-wa mrozoochronna gr 35 cm
112+050 – 112+130 podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
108+090 – 109+250 stabilizacja podłoża C1,5/2
Rondo Żabieńska – bypass Nawierzchnia z kostki czerwonej gr 8 cm
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 Nawierzchnia z kostki szara 8cm
Piłsudskiego 0+209; 0+213 Nawierzchnia z kostki czerwonej gr 8 cm
Zatoka postojowa 113+020-113+180 W-wa podbudowy bitumicznej KR5
112+710-113+230 str L W-wa wiążąca KR5
ul. Piłsudskiego str. P 0+190-0+271 Stabilizacja C1,5/2,0 gr 45 cm
ul. Piłsudskiego str. P 0+190-0+271 Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm
Żabieńska Chodnik – strona prawa – obrzeża betonowe 8×30
Żabieńska Chodnik – strona prawa – nawierzchnia z kostki szarej 8 cm
hałda dz. 211/2 Wywiezienie materiału nieprzydatnego
DD12 Wykonanie przejazdu kolejowego z płyt CBP
113+700 PDR-5 str. L Zastawki na rowach
113+700 PDR-5 str. L Obrukowanie wylotów z rowów krytych
DD13 0+140 – 0+607 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
zjazd 114+921 Nawierzchnia z kostki czerwonej gr 8 cm
torowisko pod WD-07 oczyszczenie korytek ściekowych kolejowych, karczowanie i wycinka
Sekcja III sianie trawy na terenach płaskich
Sekcja III hydroobsiew skarp
Rondo Żabieńska – wysepka zachodnia Rozbiórka nawierzchni z kostki czerwonej gr 8cm, rozbiórka krawężników granitowych, rozbiórka podbudów z kruszywa łamanego i w-wy mrozoochronnej pod przestawienie studni

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaż barier mostowych
WD-02 Montaż dylatacji stalowych – podpora „A” i „B”
WD-02 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego – podpora „D”
WD-02 Profilowanie stożków skarpowych pod umocnienie – podpora „D”
WD-02 Zbrojenie płyty przejściowej – podpora „A”
WD-02 Betonowanie płyty przejściowej – podpora „A”
WD-02 Osadzenie kołnierzy wpustów mostowych
WD-04 Montaż krawężnika kamiennego na skrzydełkach przyczółek A
WD-04 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach – podpora „A” i „B”
WD-05 Wykonanie żywicy gruntującej na kapach chodnikowych UN
WD-05 Betonowanie płyty przejściowej – podpora „A”
WD-06 Montaż reperów pomiarowych na ustroju nośnym
WD-06 Próbne obciążenie ustroju nośnego
WD-06 Montaż barier mostowych
WD-06 Wykonanie podwaliny betonowej pod umocnienie stożków
MD-08 Profilowanie stożków

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E7 Montaż YAKY4x120
E7 Montaż YAKY5x35
E7,E28 Montaż fundamentów
E7,E28 Montaż masztów oświetleniowych

BRANŻA MELIORACYJNA
R04, R05 Wykonanie gurtu betonowego

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż ścieków skarpowych i umocnień dna
kd8 Wykonanie odcinka na odcinku S20-S22
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Montaż wpustu
kd Regulacja studni
kd Montaż pierścieni odciążających

BRANŻA DROGOWA

rondo – ul. Grunwaldzka beton w zakresie pierścienia ronda – w-wa nr 2 [górna]
rondo – ul. Grunwaldzka nawierzchnia z kostki kamiennej
rondo – ul. Grunwaldzka obrzeże betonowe 8x30cm – opaska
rondo – ul. Grunwaldzka nawierzchnia z kostki betonowej – opaska
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów roboty ziemne – wykop
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów w-wa mrozoochronna gr 26 cm
ul. Grunwaldzka – wlot Żelichów podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
DK-73 /Sek. I wprowadzenie TOR – ul. Warszawska
DK-73 /Sek. I rozbiórka nawierzchni asfaltowej – gr 30cm
DK-73 /Sek. I odhumusowanie rowu
112+450 – 112+600 ściek trójkątny z elementów betonowych
rondo – ul. Grunwaldzka krawężniki granitowe stojące 20x35cm
DD13 0+140 – 0+607 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 Podbudowa bitumiczna KR6
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 W-wa wiążąca KR6
Piłsudskiego 0+060 – 0+180 Program naprawczy – w-wa wiążąca
Zjazd Piłsudskiego 0+150 Podbudowa bitumiczna KR6
Zjazd Piłsudskiego 0+150 W-wa wiążąca KR6
Legionistów 0+250 ; 0+127 – zjazdy W-wa wiążąca KR1
112+710 – 113+230 Podbudowa bitumiczna KR5
114+990 Rów kryty fii 500 – dokończenie
PDR 5 Obrukowanie wylotów przepustów
114+900 – 114+940 Nawierzchnia z kostki szara 8cm
Rondo Żabieńska Opaski – nawierzchnia z kostki szarej 8 cm
Rondo Żabieńska – bypass Krawężnik granitowy stojący – łukowy
113+350 – 113+427 str. L i P obrzeże betonowe 8x30cm – opaska
Piłsudskiego Zmiana TOR
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 Rozbiórka chodnika z kostki gr 8 cm
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 Rozbiórka obrzeżny
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zbrojonej siatką stalowa gr 40cm
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm
Rondo Żabieńska – bypass Nawierzchnia z kostki czerwonej gr 8 cm
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 obrzeże betonowe 8x30cm – chodnik
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 Nawierzchnia z kostki szara 8cm
Rondo Legionistów Obrukowanie studzienki wpustowej terenowej
DD12 Rozbiórka przejazdu kolejowego
Sekcja III Hydroobsiew
PDR5 Rowy kryte z rur fi 500
Przepust 1×1 pod DD-12 Wykonanie zasypek z gruntu przepuszczalnego (zakończenie)

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółek B
WD-02 Wykoanie zasypek konstrukcyjnych z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem A
WD-02 Wykonanie izolacji poziomej płyty UN
PZ-03 Wykonanie asfaltu twardolanego
WD-04 Wykonanie asfaltu twardolanego
WD-05 Wykonanie izolacji poziomej płyty UN
WD-05 Betonowanie kap chodnikowych na płycie UN

EKRANY AKUSTYCZNE
108+386-114+400 Wykonanie pali fundamentowych ekranów

BRANŻA MELIORACYJNA

R02, R03, R04 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
R03 Wykonanie gurtu betonowego
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż ścieków skarpowych i umocnień dna
kd Montaż wylotów ścieków skarpowych i umacniania dna rowu
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Montaż wpustu
kd Regulacja studni
kd Montaż pierścieni odciążających
kd8 Montaż studni S20

BRANŻA DROGOWA

111+160 – 111+380 Ścieki korytkowe trójkątne
rondo – ul. Grunwaldzka beton w zakresie pierścienia ronda – w-wa 1
rondo – ul. Grunwaldzka krawężniki kamienne 20x35cm stojące łukowe
112+430 – 112+600 w-wa mrozoochronna gr 35 cm
112+430 – 112+600 podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
112+430 – 112+600 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm
rondo – ul. Grunwaldzka – wysepki kanalizujące ruch krawężniki kamienne 20×35 cm stojące proste
Piłsudskiego 0+180 – 0+271,5 Krawężniki betonowe 20×30
Żabieńska 0+980 – 1+054 Krawężniki betonowe 20×30
Żabieńska wysepki Nawierzchnia z kostki czerwonej gr 8 cm
114+900 – 114+940 Obrzeże 8×30
114+900 – 114+940 Opsaka z kostki szarej
Rondo żabieńska Krawężnik zewnętrzny – granitowy stojący łukowy 35×20
113+610 – 113+750 Humusowanie skarp
DD13 0+140 – 0+607 W-wa mrozoochronna
114+900 – 114+940 Obrzeże 8×30 – chodnik
DD13 0+140 – 0+607 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm
DD12 0+519 ;0+513 Rów kryty fi 5000
DD12 0+513 Rozbiórka przepustu z rur żelbetowych
Piłsudskiego 0+274 Rozbiórka przepustu z rur PP
DD12 0+513 Piłsudskiego 0+274 Rozebranie ścianek czołowych przepustów
114+600 – 114+900 str. P Humusowanie terenów płaskich przy chodniku
PDR 5 Wloty do przepustów HDPE fi 500
113+160 – 113+255 str L Obrzeże 8×30 – opaska
Żabieńska 0+980 – 1+054 str. L Obrzeże 8×30 – opaska
Żabieńska 0+862 – 0+900 str li p Obrzeże 8×30 – opaska
Przepust 1×1 pod DD-06 Wykonanie izolacji na płycie zespalajacej
Przepust 1×1 pod DD-12 Wykonanie betonu ochronnego na płycie zespalającej
Przepust 1×1 pod DD-12 Wykonanie zasypek konstrukcyjnych z gruntu przepuszczalnego

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie ścianki zaplecznej – przyczółek A
WD-02 Wykonanie zasypek konstrukcyjnych – przyczółek B
WD-02 Wykonanie izolacji poziomej na płycie UN
PZ-03 Betonowanie płyty przejściowej – przyczółek B
PZ-03 Przygotowanie podłoża płyty przejściowej pod papę z żywicy epoksydowej – przyczółek B
PZ-03 Izolacja płyty przejściowej z papy termozgrzewalnej – przyczółek B
PZ-03 Wykonanie betonu ochronnego na izolacji płyty przejściowej – podpora B
WD-04 Montaż balustrad na murze oporowym
WD-05 Montaż krawężnika kamiennego na obiekcie
WD-05 Wykonanie żywicy powierzchni płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-05 Wykonanie iniekcji grawitacyjnej rys na płycie UN
WD-05 Śrutowanie powierzchni betonowej płyty UN pod izolację poziomą
WD-06 Korekta stożków do rzędnych projektowych
WD-07 Montaż barier mostowych
MD-08 Rozbiórka mostu tymczasowego

EKRANY AKUSTYCZNE
108+386-110+200 Wykonanie pali fundamentowych ekranów

BRANŻA MELIORACYJNA

R02, R03, R04 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż ścieków skarpowych i umocnień dna
kd Montaż wylotów ścieków skarpowych i umacniania dna rowu
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Montaż wpustu
kd Regulacje studni
kd Montaż wylotu z kd 3

BRANŻA DROGOWA

rondo – ul. Grunwaldzka krawężniki kamienne 20x35cm leżące łukowe
rondo – ul. Grunwaldzka w-wa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm
112+560 – 112+600 nasyp w-wa nr 1 [dojście do obiektu]
112+050 – 112+130 w-wa mrozoochronna gr 35 cm
111+160 – 111+380 Ścieki korytkowe trójkątne
110+500 – 110+750 nasyp – pobocza
110+500 – 110+750 wykop – rowy
rondo – ul. Warszawska nasyp – pierścień ronda
Piłsudskiego 0+180 – 0+271 Rozbiórka betonu w poboczu drogi
Piłsudskiego 0+180 – 0+271 Rozbiórka podbudowy z kruszywa
Piłsudskiego 0+180 – 0+271 Stabilizacja C1.5/2,0 gr 45cm
Piłsudskiego 0+180 – 0+271 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Rondo – ul. Żabieńska Krawężnik granitowy -wysepki wlotowe do rond 3 szt.
113+044 – 113+161 str. L Nawierzchnia z kostki szarej gr 8 cm
Rondo – ul. Żabieńska Nawierzchnia z kostki czerwonej gr 8 cm
DD13 0+140 – 0+607 W-wa mrozoochronna
114+900 – 114+940 Krawężnik betonowy 20×30
113+610 – 113+750 Humusowanie skarp str. l i p
Rondo Żabieńska Humusowanie – tarcza ronda
Rondo Żabieńska Nasyp
PDR -6 Wyloty z rowów krytych
dz. 211/2 Segregacja humusu i gruntu nieprzydatnego
dz. 211/2 Wywiezienie nadmiaru ziemi nieprzydatnej
Żabieńska 0+862 – 0+900 str li p Krawężniki betonowe 20×30
Przepust 1×1 pod DD-12 Montaż zbrojenia płyty zespalającej
Przepust 1×1 pod DD-12 Betonowanie skrzydełek na wlocie i wylocie
Przepust 1×1 pod DD-12 Betonowanie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie kapy chodnikowej zabudowa nr 5
WD-02 Wykonanie izolacji nawierzchni na kapach chodnikowych w-wa gruntująca
WD-02 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczókiem B
PZ-03 Wykonanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową podpora B
WD-05 Montaż zbrojenia płyty przejściowej – przyczółek A
WD-07 Montaż barier mostowych
MD-08 Rozbiórka mostu tymczasowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R02, R03, R04 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
m19 Wykonanie drenażu m19
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż ścieków skarpowych i umocnień dna
kd Montaż wylotów ścieków skarpowych i umacniania dna rowu
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Próby szczelności i zamulania
kd Montaż wpustu
kd Regulacje studni
kd Budowa kanalizacji kd 8

BRANŻA DROGOWA

rondo – ul. Grunwaldzka w-wa mrozoochronna gr 35 cm
rondo – ul. Grunwaldzka w-wa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
111+130 – 111+240 w-wa mrozoochronna gr 35 cm
111+130 – 111+380 podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
112+050 – 112+130 w-wa mrozoochronna gr 35 cm
DD-1 0+025 – 0+275 w-wa mrozoochronna gr 30 cm
DD-1 0+025 – 0+275 podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20cm
DD-1 wysepka segregacyjna krawężniki kamienne 20x35cm stojące
DD-1 wysepka segregacyjna podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 15cm
DD-1 wysepka segregacyjna nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm
wysepka segregacyjna km 10+260 – km 10+283 wlot „kierunek WD-2” krawężniki kamienne 20x35cm stojące
wysepka segregacyjna km 10+260 – km 10+283 wlot „kierunek WD-2” podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 15cm
wysepka segregacyjna km 10+260 – km 10+283 wlot „kierunek WD-2” nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm
113+610 – 113+700 Ścieki korytkowe trójkątne
Rondo – ul. Żabieńska Krawężnik granitowy -wysepki wlotowe do rond 3 szt.
Piłsudskiego 0+150 Nawierzchnia z kostki szarej 8 cm
Piłsudskiego 0+150 obrzeże betonowe 8x30cm
MD-08 – bypas Likwidacja objazdu po oddaniu obiektu do użytkowania
Zjazd 114+964 str. L Krawężniki betonowe 20×30
Piłsudskiego 0+180 – 271 str L Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zbrojonej siatką stalową
Wdrożenie TOR Zamknięcie Prawego pasa ruchu drogi krajowej DK73
113+044 – 113+161 str. L obrzeże betonowe 8x30cm
113+840 – 114+000 Łapacze przy ściekach trójkątnych
Zjazd 114+877 str. L Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 10 cm
Zjazd 114+877 str. L Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm
Przepust 1×1 pod DD-06 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przepustem
Przepust 1×1 pod DD-12 Montaż zbrojenia belek podwalinowych
Przepust 1×1 pod DD-12 Montaż zbrojenia wlotu i wylotu przepustu 1×1
Przepust 1×1 pod DD-12 Betonowanie belek podwalinowch
Przepust 1×1 pod DD-12 Betonowanie wlotu i wylotu przepustu 1×1
Przepust 1×1 pod DD-12 Montaż zbrojenia skrzydełek na wlocie i wylocie przepustu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Montaż desek gzymsowych
WD-02 Montaż kolektora odwodnienia fi 160
WD-02 Wykonanie zasypek konstrukcyjnych z gruntu przepuszczalnego za przyczółkeim A
WD-02 Wykonanie zabudowy nr 5 (kapy chodnikowej na płycie UN str. prawa)
PZ-03 Wykonanie zasypek konstrukcyjnych z gruntu przepuszczalnego za przyczółkeim B
WD-04 Wykonanie izolacji na płycie przejściowej przyczółek B
WD-04 Wykonanie betonu ochronnego izolacji płyty przejściowej – przyczółek B
WD-05 Montaż krawężnika na płycie UN
WD-05 Betonowanie płyty przejściowej – podpora D
WD-05 Wykonanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową za przyczółkiem A
WD-05 Montaż kolektora odwodnienia fi 160
WD-07 Wykonanie izolacji na płycie przejściowej przyczółek A
WD-07 Wykonanie betonu ochronnego na izolacji płyty przejściowej przyczółek A

BRANŻA MELIORACYJNA

R02, R03, R04 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
m19 Wykonanie drenażu m19
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Montaż ścieków skarpowych i umocnień dna
Kd Montaż wylotów ścieków skarpowych i umacniania dna rowu
Kd Montaż żeliw na wpustach
Kd Próby szczelności i zamulania
Kd Montaż wpustu
Kd Regulacje studni

BRANŻA DROGOWA

pierścień ronda – 0+080 – 0+122 ul. warszawska podbudowa z betonu gr. 20
pierścień ronda – 0+080 – 0+113 ul. Warszawska krawężnik granitowy 20x35cm łukowy stojący
rondo – ul. Grunwaldzka w-wa mrozoochronna gr 35 cm
rondo – ul. Grunwaldzka w-wa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
112+050 – 112+120 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 2
112+050 – 112+120 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 1
111+130 – 111+240 w-wa mrozoochronna gr 35 cm
112+420 – 112+600 w-wa mrozoochronna gr 35 cm
112+430 – 112+600 podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
rondo ul. Warszawska podbudowa z betonu gr. 20
rondo ul. Warszawska krawężniki granitowe 20x35cm stojące łukowe
rondo ul. Warszawska obrzeże betonowe 8x30cm
rondo ul. Warszawska opaska z kostki
rondo ul. Grunwaldzka drenaż
111+525 str L zarurowanie rowu
0+260 – 0 + 310 Droga DD1 wykonanie nasypu w-wa 1
111+400 – 112+000 Kopanie rowów i profilowanie skarp i poboczy
108+300 – 108+600 Kopanie rowów i profilowanie skarp i poboczy
113+610 – 113+750 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
112+631 – 113+050 Korytka ściekowe trójkątne
114+850 str. P zjazd Nawierzchnia z kostki czerwonej gr 8cm
Legionistów zjazd 0+230 Nawierzchnia z kostki szarej 8 cm
Rondo Żabieńska Nawierzchnia z kostki granitowej 17/19
Piłsudskiego 0+150 obrzeże betonowe 8x30cm
Zatoka do kontroli pojazdów – Żabienska Krawężnik betonowy 20×30
113+610 – 113+750 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
DD15 Dodatkowa w-wa kruszywa gr 10cm – podniesienie niwelety
PDR 4 Zastawki na rowach
Przepust 1×1 pod DD-12 Wykonanie wykopów pod przepust
Przepust 1×1 pod DD-12 Montaż elementów odwodnienia wykopów
Przepust 1×1 pod DD-12 Ułożenie geowłókniny separacyjnej pod przepustem
Przepust 1×1 pod DD-12 Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust
Przepust 1×1 pod DD-12 Montaż prefabrykatów

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Montaż krawężników
WD-02 Montaż desek gzymsowych
WD-04 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach podpora B
WD-04 Wykonanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową – podpora B
WD-04 Montaż zbrojenia płyty przejściowej – podpora B
WD-04 Betonowanie płyty przejściowej – podpora b
WD-05 Przygotowanie podłoża pod płytę przejściową
WD-05 Wykonanie izolacji płyty UN w obrębie kap chodnikowych
WD-05 Wykonanie betonu wyrównaczego pod płytę przejściową przyczółek D
WD-05 Montaż zbrojenia płyty przejściowej – podpora B
WD-05 Wykonanie izolacji poziomej w obrębie kapy chodnikowej strona lewa
WD-07 Betonowanie płyty przejściowej – przyczółek A
WD-07 Montaż desek gzymsowych przyczółek A
MD-08 Odbiór obiektu do użytkowania (kontrola WINB na terenie budowy)

BRANŻA ELEKTRYCZNA
Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R02, R03, R04 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
rzeka Breń Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA KANALIZACYJNA

kd Montaż ścieków skarpowych i umocnień dna
kd Montaż wylotów ścieków skarpowych i umacniania dna rowu
kd Montaż żeliw na wpustach
kd Próby szczelności i zamulania KD8,8.1,8.2
kd Montaż hydrantów na W10
kd Montaż dodatkowego wpustu
kd8 Budowa kanalizacji deszczowej

BRANŻA DROGOWA

111+130 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 1
rondo – ul. Grunwaldzka roboty ziemne – wykop
pierścień ronda – 0+080 – 0+122 ul. Warszawska w-wa mrozoochronna gr 35 cm
pierścień ronda – 0+080 – 0+122 ul. warszawska podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
pierścień ronda – 0+080 – 0+122 ul. warszawska podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm
pierścień ronda – 0+080 – 0+122 ul. warszawska krawężnik granitowy 20x35cm łukowy leżący
rondo – ul. Grunwaldzka stabilizacja podłoża
ul. Warszawska ściek muldowy w zieleńcu
chodnik – km 108+390 – dd-1 obrzeże betonowe 8x30cm
chodnik – km 108+390 – dd-1 podbudowa z kruszywa
chodnik – km 108+390 – dd-1 nawierzchnia z kostki gr 8 cm szara
rondo – ul. Warszawska opaska obrzeże betonowe 8x30cm
rondo – ul. Warszawska opaska nawierzchnia z kostki gr 8 cm szara
chodnik – km 108+390 – dd-1 krawężnik granitowy stojący 20×35 cm
ul. Nadbrzeżna przepust fi 800 mm
DD13 0+390 – 0+622 Stabilizacja podłoża 0,4/0,5 gr 30 cm
112+631 – 113+050 Korytka ściekowe trójkątne
113+960 – 114+000 str. P Rów kryty z hdpe fi 500
Rondo Żabieńska Opaska z kostki brukowej 8cm szarej
Rondo Żabieńska Podbudowa z mieszanki związanej cementem – 2 w-wa
114+764 str. P zjazd Rozbiórka nawierzchni z kruszywa
114+850 str. P zjazd obrzeże betonowe 8x30cm
Legionistów zjazd 0+230 obrzeże betonowe 8x30cm
Rondo Żabieńska Nawierzchnia z kostki granitowej 17/19
113+235 – 113+250 Krawężniki betonowe str. L i P
113+250 – 113+270 Krawężniki granitowe stojące łukowe
Dz. Nr 883/6 Rozbiórka ogrodzenia z przęseł metalowych
114+764 str. P zjazd W-wa mrozoochronna gr 30 cm
114+764 str. P zjazd Podbudowa z kruszywa 20cm

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej w obrębie kapy chodnikowej
WD-02 Montaż krawężników
WD-02 Montaż desek gzymsowych
WD-04 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach – podpora B
WD-05 Montaż desek gzymsowych na obiekcie
WD-05 Wykonanie zasypek za przyczółkami
WD-07 Wykonanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową – podpora A
WD-07 Montaż zbrojenia płyty przejściowej – podpora A

BRANŻA ELEKTRYCZNA
Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
R09 Prace przygotowawcze

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W7, W8 Próby szczelności
Kd wpusty deszczowe
k14 Kanał deszczowy z przykanalikami
kd Wylot kanału kanalizacji deszczowej z kratą

BRANŻA DROGOWA

111+130 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 1
pierścień ronda – 0+000 – 0+080 krawężnik granitowy 20x35cm łukowy stojący
pierścień ronda – ul. Warszawska podbudowa z betonu gr 20cm
111+375 – 112+025 P nasyp – pobocze
111+375 – 112+025 L nasyp – pobocze
rondo – ul. Grunwaldzka roboty ziemne – wykop
pierścień ronda – 0+080 – 0+122 ul. Warszawska w-wa mrozoochronna gr 35 cm
pierścień ronda – 0+080 – 0+122 ul. warszawska podbudowa z kruszywa 0/63 gr 20 cm
rondo – ul. Grunwaldzka roboty ziemne – wykop
110+550 – 110+750 ściek trójkątny
114+764 str. P zjazd Krawężniki betonowe 20×30
Rondo – Legionistów Nawierzchnia z kostki gr 8 cm szarej – opaska ronda
Rondo Żabieńska Krawężnik granitowy stojący łukowy 20×35
112+631 – 113+050 Korytka ściekowe trójkątne
113+960 – 114+000 str. P –
Rów kryty z hdpe fi 500
Rondo Żabieńska Obrzeże 8×30
112+631 – 113+050 nasyp – pobocze
Przepust 1×1 pod DD-06 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przepustem
Przepust 1×1 pod DD-06 Wykonanie izolacji płyty zespalajacej papa termozgrzewalną
Przepust 1×1 pod DD-06 Wykonanie betonu ochronnego na płycie zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Montaż krawężników
WD-04 Wykonanie izolacji poziomej na płycie przejściowej – przyczółek A
WD-04 Wykonanie betonu ochronnego na płycie przejściowej – przyczółek A
WD-04 Zasypka konstrukcyjna za przyczółkiem B
WD-05 Montaż desek gzymsowych na obiekcie
WD-07 Montaż zbrojenia płyty przejściowej – przyczółek A (odkład)

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E28 Montaż YAKY5x25
E28 Montaż uziomów z bednarki
E30 Montaż masztów słupów oświetleniowych

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R02 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Montaż ścieków skarpowych i umocnień dna
Kd Montaż wylotów ścieków skarpowych
Kd Montaż wpustów
Kd Montaż żeliw na wpustach
Kd Montaż pierścieni odciążających na wpustach
Kd Montaż piaskowników przy studniach
Kd2 Próba szczelności

BRANŻA DROGOWA

rondo warszawskie – wyspy segregacyjne podbudowa z kruszywa gr. 15 cm
rondo warszawskie – wyspy segregacyjne nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm
111+130 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 1
108+250 – 108+290 P ściek trójkątny
pierścień ronda – ul. Warszawska podbudowa z betonu gr 20cm
pierścień ronda – 0+000 – 0+080 krawężnik granitowy 20x35cm łukowy stojący
110+550 – 110+750 podbudowa z kruszywa 0/31,5
109+245 – 109+283 umocnienie rowu korytkiem i płytką
111+375 – 112+025 P nasyp – pobocze
111+375 – 112+025 L nasyp – pobocze
rondo Żabieńska Podbudowa z mieszanki związanej cementem
114+580 – 114+900 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8 cm
Rondo Legionistów Pierścień ronda – kostka granitowa 18/20
DD11 0+410 – 0+610 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+930 – 113+030 str. L Ścieki trójkątne
Rondo Legionistów obrzeże 8×30 opaska na pierścieniu
Legionistów 0+250 zjazd krawężniki betonowe 20×30 – pod przejście dla pieszych
108+400 – 109+450 Łapacze przy wpustach
Rów R-04 Rozbiórka przepustów fi 800
Rów R-04 Budowa przepustów fi 1000
112+631 – 113+050 Humusowanie skarp L i P
Przepust 1×1 pod DD-06 Montaż zbrojenia skrzydełek na wlocie i wylocie przepustu
Przepust 1×1 pod DD-06 Montaż zbrojenia płyty dennej
Przepust 1×1 pod DD-06 Betonowanie skrzydełek i płyty dennej na wlocie i wylocie przepustu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
WD-04 Wykonanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową przyczółek A
WD-04 Montaż zbrojenia płyty przejściowej
WD-04 Betonowanie płyty przejściowej
WD-04 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach przyczółek A
WD-04 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem B

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E7, E28 Montaż YAKY5x25
E28 Montaż uziomów z bednarki ocynkowanej

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R02 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
Rzeka Breń Roboty ziemne i umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Montaż ścieków skarpowych i umocnień dna
Kd Montaż wylotów ścieków skarpowych
Kd Montaż wpustów
Kd Montaż żeliw na wpustach
Kd Montaż studni kd 12

BRANŻA DROGOWA

111+260 – 111+340 W-wa mrozoochronna
111+260 – 111+340 podbudowa z kruszywa 0/63 grubości 20cm
111+130 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 2
ul. Grunwaldzka Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm
110+550 – 110+700 podbudowa z kruszywa 0/63 grubości 20cm
rondo warszawskie – wyspy segregacyjne podbudowa z kruszywa gr. 15 cm
rondo warszawskie – wyspy segregacyjne nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm
rondo warszawskie – wlot „Dąbrowa Tarnowska” krawężniki granitowe 20x35cm na ławie betonowej
113+645 – 113+700 umocnienie rowu korytkiem i płytką
113+610 – 113+750 W-wa mrozoochronna
114+580 – 114+900 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8 cm
Piłsudskiego zjazd 0+150 Krawężniki betonowe 20×30
112+930 – 113+030 str. L Ścieki trójkątne
DD11 0+410 – 0+610 W-wa mrozoochronna
Sekcja III Humusowanie skarp
108+375 – 108+387 ściek trójkątny
Rondo warszawskie 0+065 – 0+080 Krawężnik granitowy 20x35cm łukowy leżący
WD-07 przyczółek D – 113+880 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Rondo Legionistów Podbudowa z mieszanki związanej cementem – w-wa 1
Rondo Legionistów Pierścień ronda – kostka granitowa 18/20
Legionistów zjazd 0+217 Obrukowanie wlotu i wylotu przepustu fi 1000
113+824 – 114+100 str L wykop – rów
109+248; 109+245, 109+279; 109+284 Zastawki na rowach
Przepust 1×1 pod DD-06 Montaż prefabrykatów przepustu
Przepust 1×1 pod DD-06 Montaż deskowania i zbrojenia belek podwalinowych i płyt dennych na wlocie i wylocie przepustu
Przepust 1×1 pod DD-06 Wykonanie izolacji styków prefabrykatów przepustu
Przepust 1×1 pod DD-06 Betonowanie belek podwalinowych na wlocie w wylocie przepustu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Demontaż bramownicy przęsła B-C
WD-04 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem A
WD-04 Wykonanie przedłużenia drenów za przyczółkiem A i B
WD-04 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem B
WD-05 Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółek A

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E28, E1 Montaż ustoi pod słupy
E30, E28 Montaż YAKY5x25
E7 Budowa przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R09, R02 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
Rzeka Breń Roboty ziemne, magazynowanie materiałów

BRANŻA DROGOWA

111+600 – 112+000 roboty ziemne – wykop w zakresie rowów
111+140 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 3
ul. Grunwaldzka wprowadzenie TOR
ul. Grunwaldzka Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 30cm
114+580 – 114+900 Obrzeża 8×30
Zjazd 114+771 str. L Nawierzchnia + obrzeża
113+610 – 113+750 W-wa mrozoochronna
Rondo Legionistów Podbudowa z mieszanki związanej cementem
DD11 0+410 – 0+610 Stabilizacja podłoża gr 30 cm
ul. Grunwaldzka Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm
113+970 – 114+155 L Umocnienie rowu korytkiem i płytkami
110+550 – 110+750 W-wa mrozoochronna
110+400 – 110+600 roboty ziemne – wykop w zakresie rowów
Rondo Legionistów Krawężniki granitowe stojące łukowe 20×35
Piłsudskiego Zjazd 0+150 W-wa mrozoochronna
Piłsudskiego Zjazd 0+150 W-wa kruszywa w podłożu ulepszonym
Piłsudskiego Zjazd 0+150 Podbudowa z kruszywa
112+631 – 113+050 Podbudowa z kruszywa
Sekcja III Humusowanie terenów płaskich
Sekcja III Humusowanie skarp
Przepust 1×1 pod DD-06 Wykonanie wykopów pod przepust 1x1m
Przepust 1×1 pod DD-06 Montaż zbrojenia na odkładzie wltu i wylotu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Demontaż deskowań U.N.
WD-04 Betonowanie – Gzyms muru oporowego
WD-05 Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółek D
WD-07 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem A

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E28, E30 Montaż ustoi pod słupy
E30, E28 Montaż YAKY5x25
Regulacja studni teletechnicznych

BRANŻA MELIORACYJNA

R09, R02 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia
Rzeka Breń Roboty ziemne, magazynowanie materiałów

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
kd Montaż wylotów ścieków skarpowych
kd Wykonanie ścieku skarpowego i umocnienie dna

BRANŻA DROGOWA

DD5 0+008,5 Przepust HDPE fi 600
Legionistów 0+250; 0+301 Nawierzchnia na zjazdach z kostki czerwonej gr 8 cm
Legionistów 0+250; 0+301 Obrzeża 8×30 na zjazdach
DD11 0+410 – 0+610 Wykop
113+610 – 113+750 nasyp w-wa 1 ulepszenie spoiwem
112+631 – 113+000 w-wa kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
111+200 – 111+600 roboty ziemne – wykop w zakresie rowów
111+140 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 4
111+140 – 111+200 roboty ziemne – nasyp w-wa nr 3
111+260 – 111+320 w-wa mrozoochronna
114+560 – 114+580 Obrzeża 8×30 – chodnik

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Demontaż deskowań U.N.
WD-04 Montaż deskowania i zbrojenia gzyms muru oporowego etap nr I
WD-05 Montaż deskowania ścianki zaplecznej przyczółek D
WD-07 Zasypka konstrukcyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem A

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E28, E30 Montaż ustroi pod słupy

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Montaż wpustów
Kd Ściek skarpowy
Kd 7 Przebudowa kanalizacji deszczowej

BRANŻA DROGOWA

110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 2
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 1
111+135 – 111+200 Nasyp w-wa 5
111+135 – 111+200 Nasyp w-wa 4
Bypass ronda Grunwaldzka Budowa objazdu ronda grunwaldzka – roboty ziemne + podbudowy
113+610 – 113+750 Nasyp w-wa 3, 2, 1
Piłsudskiego 0+000 – 0+180 str P i 0+095 – 0+180 str L Nawierzchnia z kostki 8 cm szarej
114+980 – 115+033; 114+930 – 114+972 str L w-wa wiążąca KR6
114+560 – 114+620 str L 114+560 – 114+670 str P 114+900 – 114+972 str P Podbudowa bitumiczna KR6
114+560 – 114+620 str L 114+900 – 114+972 str P w-wa wiążąca KR6
Rondo Legionistów Humusowanie terenów płaskich i skarp
Legionistów km 0+280 i 0+305 Nawierzchnia z kostki na zjazdach 8cm kolorowa
113+020 – 108+900 krawężnik betonowy 20x30cm – dokończenie zatoki do kontroli pojazdów
PDR5 i PDR4 str P Rowy kryte z rur HDPE fi 500
112+631 – 113+050 w-wa mrozoochronna
112+631 – 113+050 Warstwa z kruszywa w podłożu ulepszonym
Zatoka do kontroli pojazdów – Żabieńska Nawierzchnia z kostki nawyspach 8cm kolorowa
Legionistów km 0+280 i 0+305 Obrzeże 8×30
114+970 – 115+033 Krawężnik betonowy 20x30cm str. l i p
113+350 – 113+610 str. L i P Humusowanie skarp
113+824 – 114+070 str. P Humusowanie skarp
113+950 – 114+070 str.L Humusowanie skarp

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Demontaż rusztowań UN
WD-02 Demontaż deskowania UN
WD-02 Piaskowanie płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-04 Wykonanie zasypki konstrukcyjnej z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem A
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki konstrukcyjnej z gruntu przepuszczalnego muru oporowego
WD-04 Betonowanie muru gzymsu na murze oporowym
WD-05 Wykonanie pomiaru osiadań podpór obiektu
WD-06 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych
WD-06 Wykonanie betonu ochronnego płyt przejściowych
WD-06 Montaż kotew pod ekrany na skrzydełkach
WD-06 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach
WD-07 Formowanie stożków podpora A i B
WD-08 Montaż barier drogowych i mostowych
WD-08 Montaż balustrad

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E 30 Układania kabla YAKXS 5×25
E 30 Montaż ustoi pod słupy
Oświetlenie dodatkowe Montaż rur osłonowych pod wjazdami dla dodatkowego oświetlenia na ul. Legionistów

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
kd Montaż żeliwa na wpustach
kd 7 Przebudowa kanalizacji deszczowej
ks 7 Montaż rury osłonowej
kd,ks regulacja studni i wpustów

BRANŻA DROGOWA

112+630 – 113+050 w-wa mrozoochronna
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 5
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 4
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 3
113+610 – 113+740 Nasyp w-wa 7
113+610 – 113+740 Nasyp w-wa 6
114+625 – 114+900 str P nawierzchnia z kostki betonowej szarej – opaska
114+625 – 114+900 str P obrzeże betonowe – chodnik
ul. Warszawska rondo warstwa mrozoochronna
ul. Warszawska rondo podbudowa z mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
ul. Żabińska + rondo Krawężnik granitowy
111+200 – 111+310 w-wa mrozoochronna
114+645 – 114+900 str P podbudowa z BA
114+625 – 114+900 str P skropienie podbudowy z BA pod w-wę wiążącą
114+625 rozbiórka nawierzchni jezdni dk-73 na skrzyżowaniu z ul. Legionistów
ul. Piłsudskiego km 0+150 zjazd publiczny stabilizacja podłoża
ul. Piłsudskiego km 0+150 zjazd publiczny warstwa z mieszanki niezwiązanej na podłożu ulepszonym
Bypass ronda Grunwaldzka Budowa objazdu ronda grunwaldzka – roboty ziemne + podbudowy
ul. Warszawska rondo w-wa podbudowy z kruszywa 0/63
ul. Warszawska rondo w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5
109+000 – 109+200 Wykop pod rowy, skarpowanie i wykonanie pobocza str. l.
110+100 – 110+550 Wykop pod rowy, skarpowanie i wykonanie pobocza str. L. i P.
0+280 – 0+350 Odhumusowanie DD1
0+280 – 0+350 Nasyp na drodze DD1 w-wa 2
113+610 – 113+740 Nasyp w-wa 5
113+610 – 113+740 Nasyp w-wa 4
114+980 – 115+015 str. L i P Rów kryty fi 500 z rur HDPE
114+100 – 114+300 Humusowanie skarp str. L i P
Teren między DD13 a TG Humusowanie terenów płaskich
114+600 – 114+640 Stabilizacja podłoża C1.5./2,0
114+600 – 114+640 w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5
114+600 – 114+625 Krawęznik betonowy
114+600 – 114+625 obrzeże betonowe – opaska
114+930 – 114+972 str. L; 114+980 – 115+033 str. L i P W-wa podbudowy bitumicznej KR6
114+295 – 114+341,5 + bypass ul. Piłsudskiego W-wa wiążąca KR6
114+630 + DD15 (stara ul. Legionistów) + Legionistów 0+230 Rozbiórka nawierzchni bitumicznejh gr 10 cm
114+630 + DD15 (stara legionistów) + Legionistów 0+230 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm
113+070 – 113+060 Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm
Legionistów 0+230 – 0+315 + zjazdy Obrzeża betonowe 8×30
Legionistów 0+230 – 0+315 Nawierzchnia z kostki szarej gr 8 cm
ul. Piłsudskiego 0+000 – 0+180str. P; 0+095 -0+180 str. L Obrzeża betonowe 8×30
PDR-3 (km 110+598,00) Montaż znaków wysokościowych na przepuście
PDR-5 (km 113+684,40) Montaż znaków wysokościowych na przepuście
PDR-6 (km 114+079) Montaż znaków wysokościowych na przepuście

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaż krawężnika kamiennego za skrzydełkami
WD-02 Sprężenie ustroju nośnego
WD-02 Iniektowanie kabli sprężających
WD-02 Piaskowanie płyty ustroju nośnego w obrębie kap chodnikowych
PZ-03 Betonowanie kap chodnikowych na płycie UN
PZ-03 Wykonanie warstwy gruntującej na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowej
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Beton wyrównawczy pod zbrojenie gzymsu muru oporowego
WD-04 Montaż zbrojenia gzymsu na murze oporowym
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A”
WD-04 Rozbiórka deskowań skrzydełek podpora A
WD-05 Wykonanie zasypki za przyczółkiem i na stożkach skarpowych z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-06 Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe
WD-06 Beton płyt przejściowych
WD-07 Fugowanie szczelin pomiędzy deskami gzymsowymi
WD-07 Wykonanie warstwy gruntującej na kapach chodnikowych z żywicy epoksydowej
MD-08 Wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R09 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe
R06 Wykonanie przepustu na rowie R06

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd (II,III) Montaż wpustów
Kd (III) Montaż żeliwa na wpustach
kd 9 Przebudowa kanalizacji deszczowej
kd (III) ściek skarpowy
kd,ks regulacja studni i wpustów

BRANŻA DROGOWA

112+730 – 113+050 Nasyp w-wa nr 1
111+200 – 111+310 Nasyp w-wa nr 1
113+610 – 113+750 Nasyp w-wa nr 8
113+680 – 113+750 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 9
109+450 zatoka str P nawierzchnia z kostki betonowej szarej – opaska
109+450 zatoka str P nawierzchnia z kostki betonowej szarej – chodnik
ul. Żabińska + rondo podbudowa z mieszanki niezwiązanej
rondo ul. Piłsudskiego ściek z kostki granitowej
114+625 – 114+900 str P podbudowa z mieszanki niezwiązanej
114+625 – 114+900 str P krawężnik betonowy 20×30 cm
114+625 – 114+784 str P sączek podłużny
112+630 – 113+050 w-wa mrozoochronna
111+200 – 111+310 w-wa mrozoochronna
ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 podbudowa z BA
ul. Piłsudskiego rondo skropienie podbudowy z BA pod warstwę wiążącą
ul. Piłsudskiego rondo w-wa wiążąca
ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 skropienie podbudowy z BA pod warstwę wiążącą
ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 w-wa wiążąca
114+390 – 114+630 skropienie podbudowy z BA pod warstwę wiążącą
114+390 – 114+630 w-wa wiążąca
ul. Piłsudskiego wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
Bypass ronda Grunwaldzka Budowa objazdu ronda grunwaldzka – roboty ziemne + podbudowy
114+625 – 114+900 str P obrzeże betonowe 8×30 cm w zakresie opaski
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa nr 6
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa nr 5
ul. Piłsudskiego 0+150 zjazd publiczny str P roboty ziemne – wykop
Przepust 1×1 pod DD-11 (km 0+475,14) Zakończono zasypki konstrukcyjne z gruntu przepuszczalnego

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie ustroju nośnego
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A”
WD-04 Betonowanie skrzydełek na przyczółku A
WD-06 Zakończenie zasypek z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem B
WD-06 Wykonywanie zasypek z gruntu przepuszczalnego przyczółek A
WD-07 Ułożenie w-wy wiążącej z asfaltu lanego
WD-07 Betonowanie kap chodnikowych na płycie UN oraz skrzydłach przyczółek D
MD-08 Betonowanie kap chodnikowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R09 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe
R06 Wykonanie przepustu na rowie R06

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd (III) Montaż wpustów
kd (III) Montaż żeliwa na wpustach
kd6, kd6.1,kd6.2 Przebudowa kanalizacji deszczowej
kd (III) Ściek skarpowy
kd,ks Regulacja studni i wpustów

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+730 Nasyp w-wa nr 1
DD15 0+020 – 0+075 w-wa mrozoochronna
Żabieńska 0+936 – 1+054 str L Sączek podłużny
Legionistów 0+260 – 0+315 str L i P Krawężnik betonowy 20×30
111+200 – 111+310 Nasyp w-wa nr 2
113+680 – 113+750 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 9
113+610 – 113+750 Nasyp w-wa 9
Żabieńska 0+860 – 0+912; 0+965 – 1+055 W-wa kruszywa w podłożu ulepszonym
Piłsudskiego 0+025 – 0+080 str L Obrzeża betonowe 8×30 – opaska
Piłsudskiego 0+045 – 0+080 str L Nawierzchnie z kostki betonowej szarej – opaska
114+400 – 114+605 – bypass Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
Żabieńska 0+965 – 1+055 w-wa mrozoochronna
114+390 – 114+410 chodnik str P Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8 cm
DD1 0+000 – 0+300 Nasyp
Piłsudskiego 0+249 i 0+213 Rozbiórka przepustów fi 500 PP
Piłsudskiego 0+180 – 0+271 Nasyp – zasypanie rowu
Żabieńska 0+860 – 0+910 str L Sączek podłużny
Bypass ronda Grunwaldzka Budowa objazdu ronda grunwaldzka – roboty ziemne + podbudowy
109+450 zatoka str P Obrzeża betonowe 8×30 – opaska i chodnik
ul. Warszawska 108+350,73 Stabilizacja podłoża C1,5/2 gł 45 cm
114+625 – 114+900 str P Stabilizacja podłoża
Legionistów 0+260 – 0+314,8 str L i P Krawężnik betonowy 20×30
Legionistów 0+260 – 0+314,8 str P Obrzeże betonowe 8×30 cm – opaska
Piłsudskiego 0+025 i 0+180 Skropienie emulsją kruszywa pod w-wę podbudowy
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Wykonanie zasypek z gruntu przepuszczalnego za przepustem
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Skierowanie wód z rowów meljoracyjnych do przepustu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Montaż kotew pod ekrany akustyczne
WD-02 Montaż wpustów ściekowych
WD-02 Montaż sączków
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A”
WD-04 Betonowanie skrzydełek na przyzółku B
WD-04 Montaż kolektora odwodnienia fi 160
WD-06 Wykonanie zasypek za przeczółkiem i na stożkach z gruntu przepuszczalnego podpora B
WD-06 Montaż kolektora odwodnienia fi 160
WD-06 Montaż zbrojenia płyt przejściowych
WD-07 Ułożenie w-wy ochronnej/wiążącej z asfaltu lanego
WD-07 Betonowanie płyty przejściowej – przyczółek D
WD-07 Montaż kolektora odwodnienia fi 200
WD-07 Montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydełkach przyczółka D
MD-08 Montaż krawężników kamiennych na skrzydełkach przyczółka D
MD-08 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach przyczóka D
MD-08 Betonowanie wnęk pod kapy chodnikowe na skrzydłkach od str.Tarnowa oraz Kielc
MD-08 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach na obiekcie oraz skrzydełkach
MD-08 Montaż krawężników kamiennych na skrzydełkach od str.Tarnowa oraz Kielc
MD-08 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
MD-08 Zbrojenie płyt przejściowych (na odkładzie)
MD-08 Montaż zbrojenia kap chodnikowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E30, E1, E7, E28 Układania kabla YAKXS 5×25 z bednarką

BRANŻA MELIORACYJNA

R09 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd (III) Montaż wpustów
Kd (III) Montaż żeliwa na wpustach
kd6, kd6.1,kd6.2 Przebudowa kanalizacji deszczowej
kd (III) Regulacja studni i wpustów
kd (III) Ściek skarpowy

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 3
112+631 – 113+025 Nasyp w-wa 2
113+236 – 113+295 str. L i P Sączek podłużny
Legionistów 0+260 – 0+315 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20
111+280- 111+320 Profilowanie i zagęszczanie podłoza pod nasyp/wykop
113+680 – 113+750 Nasyp w-wa 10
111+920 – 112+030 Podbudowa bitumiczna KR5
111+340 – 111+560 W-wa wiążąca KR5
114+400 – 114+605 – bypass Podbudowa bitumiczna KR6
Legionistów 0+200 – 0+315 W-wa wiążąca KR1
113+250 – 113+330 Podbudowa z kruszywa łamanego
ul. Legionistów 0+260 – 0+315 Wykop
Piłsudskiego 0+045 – 0+180 str. L i P kraweznik betonowy 20×30
Chodnik – łącznik ul. Legionistów i TG Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+045 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+045 – zew. Kraw. Krąwężnik granistowe stojące – proste
Legionistów 0+230 – 0+315 str. l Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
114+650 – 114+970 str. P Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 37 cm
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30cm
114+400 – 114+530 str. P Obrzeże betonowe 8×30 – opaska
114+400 – 114+530 str. P Nawierzchnia z kostki betonowej szarej – opaska
108+600 – 110+575 Wykop, profilowanie i nasyp pod pobocze str. l ip
Legionistów 0+230 – 0+315 str. L W-wa mrozoochronna
Legionistów 0+230 – 0+315 str. L Podbudowa z kruszywa łamanego
114+400 – 114+530 chodnik str. P Nawierzchnia z kostki betonowej szare gr 8 cm
114+670 – 114+970 Wdrożenie TOR – drugi etap
DD1 0+ 000 – 0+300 Odhumusowanie
teren między TG a DD13 i ul. Legionistów Wykopa i profilowanie terenu pod ściek mulda
Tarcza ronda Legionistów Nasyp
112+631 – 113+050 Nasyp -w-wa 1
teren między TG a DD13 i ul. Legionistów Korytko ściekowe mulda
Dojście do przejścia dla pieszych str. P km 114+400 Obrzeże betonowe 8×30
Żabieńska 0+860 – 0+912; 0+965 – 1+055 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
111+280 – 111+320 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
111+920 – 112+030 W-wa wiążąca KR5
Żabieńska 0+860 – 0+912 W-wa mrozoochronna
Żabieńska 0+936 – 1+054 str. P Sączek podłużny
Żabieńska 0+860 – 0+910 str. P Sączek podłużny
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 3
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Wykonanie przejścia dla kolektora odwodnienowego fi 160 szczelnego w korpusie przepustu

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie asfaltu twardolanego na płycie UN
WD-02 Montaż zbrojenia UN
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A”
WD-05 Wykonanie zasypki za przyczółkiem i na stożkach skarpowych z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-06 Demontaż deskowań podwieszonych
WD-07 Montaz dylatacji przyczółek A i D
WD-07 Betonowaniw wnęki dylatacyjnej przyczółek D
WD-07 Wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe przyczółek D
WD-07 Montaż zbrojenia płyt przejściowych (odkład)
MD-08 Wykonanie izolacji płyty przejścjowych z papy termozgrzewalnej
MD-08 Betonowanie płyty przejściowej etap II
MD-08 Montaż krawężnika kamiennego na płycie UN
MD-08 Wykonanie betonu ochronnego na płytach przejściowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
E30, E1, E7, E28 Układania kabla YAKXS 5×25

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd / III Montaż wpustów
kd / III Montaż żeliwa na wpustach
kd6, kd6.1,kd6.2 Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd / III Regulacja studni
kd / III Ściek skarpowy

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 3
Legionistów 0+230 – 0+315 Sączek podłużny
111+340 – 111+560 Podbudowa bitumiczna KR5
114+400 – 114+605 Podbudowa bitumiczna KR6
113+250 – 113+330 rondo ul. Żabieńska W-wa mrozoochronna
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 Sączek podłużny str. L
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 6
113+970 – 114+155 str. l i p umocnienia dna rowu
113+970 – 114+155 str. l i p Umocnienie skarp rowu
114+400 – 114+530 str. P Obrzeże betonowe 8×30 – chodnik
114+390 – 114+410 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
łącznik chodnikowy Legionistów – 114+400 Obrzeże betonowe 8×30
111+990 – 112+050 str. P Ściek trójkątny
113+250 – 113+330 rondo ul. Żabieńska W-wa kruszywa w podłożu ulepszonym
Legionistów 0+230 – 0+315 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 37 cm
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30cm
114+950 – 114+970 str. P Stabilizacja podłoża na gł 45 cm C1,5/2,0
114+400 – 114+530 str. P Obrzeże betonowe 8×30 – opaska
114+400 – 114+530 str. P Nawierzchnia z kostki betonowej szarej – opaska
108+600 – 110+575 Wykop, profilowanie i nasyp pod pobocze str. l ip – 3 koparki
Legionistów 0+230 – 0+315 W-wa mrozoochronna
Legionistów 0+230 – 0+315 Podbudowa z kruszywa łamanego
ul. Piłsudskiego 0+ 080 – 0+180 W-wa mrozoochronna
ul. Piłsudskiego 0+ 080 – 0+180 W-wa kruszywa w podłożu ulepszonym
ul. Piłsudskiego 0+ 080 – 0+180 Podbudowa z kruszywa łamanego
Bypass ronda Legionistów – wysepka Krawężnik granitowy stojący prosty
Rondo legionistów – str. L (międy TG a ul Piłsudskiego) Obrzeże betonowe 8×30
Rondo legionistów – str. L (międy TG a ul Piłsudskiego) Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
Rondo legionistów – str. L (międy końcem chodnika ul. Legionistów a przejściem dla pieszych na TG) Obrzeże betonowe 8×30
Rondo legionistów – str. L (międy końcem chodnika ul. Legionistów a przejściem dla pieszych na TG) Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
114+670 – 114+970 str. L Nasyp – pobocza
114+670 – 114+970 str. L Humusowanie skarpy i pobocza
114+670 – 114+970 str. L Rekultywacja terenu
113+325 – 113+340 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 4 i 5
112+050 – 112+125 Wzmocnienie skarp nasypu pod w-wą 4 str P
114+605 – 114+625 str. P Sączek podłużny
Teren pomiędzy DD13 a TG i Legionistów Wykop + plantowanie pod ściek trójkątny typu mulda
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Betonownie skrzydełek
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Betonowanie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie stożków przy obiekcie
WD-02 Montaż elementów deskowania w przęśle B-C
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A” i „B”
WD-04 Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-06 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-07 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-07 Wykonanie zasypek z gruntu przepuszczalnego za przyczółkami podpór – przyczółek „A” i „B”
MD-08 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
MD-08 Wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe
MD-08 Betonowanie płyty przejściowej etap I
MD-08 Zasypka z gruntu przepuszczalnego do poziomu betonu podkładowego płyt przejściowych – podpora „A i B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
E30, E1, E7 Układania kabla YAKXS 5×25

BRANŻA MELIORACYJNA

R09 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe
Regulacja rz. Breń Roboty ziemne, transport materiałów

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd Montaż żeliwa na wpustach
Kd6, Kd6.1 Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd Regulacja studni i montaż włazów żeliwnych

BRANŻA DROGOWA

114+670 – 114+970 str. L Podbudowa bitumiczna KR6
114+670 – 114+970 str. L W-wa wiążąca KR6
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+180 Sączek podłużny str. L
114+670 – 114+970 str. L Obrzeże betonowe 8×30
114+670 – 114+970 str. L Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
Ul. Piłsudskiego 0+025 – 0+045 Krawężnik granitowy stojący – prosty
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Wykop
111+930 112+050 Podbudowa z kruszywa łamanego
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 7
113+970 – 114+155 str. l i p umocnienia dna rowu
113+970 – 114+155 str. l i p Umocnienie skarp rowu
114+057 ; 114+102 Zastawki na rowach
DD15 0+020 – 0+075 wykop
114+400 – 114+530 str. P Obrzeże betonowe 8×30 – chodnik
Legionistów 0+025 – 0+045 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
Ul. Piłsudskiego 0+180 – 0+271 str.L Odhumusowanie (rowy)
łącznik chodnikowy Legionistów – 114+400 Obrzeże betonowe 8×30
111+930 – 111+990 str. P Ściek trójkątny
113+300 – 114+620 Nasyp – pobocza
111+340 – 111+560 Skropienie i oczyszczenie podbudowy z kruszywa
111+930 112+050 Podbudowa z kruszywa łamanego
114+605 – 114+670 Stabilizacja podłoża na gł 45 cm C1,5/2,0
111+140 – 111+180 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
112+630 – 112+750 Wykop – rów P
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 37 cm
114+950 – 114+970 str. P Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30cm
114+950 – 114+970 str. P Stabilizacja podłoża na gł 45 cm C1,5/2,0
114+400 – 114+550 str. L Obrzeże betonowe 8×30
114+400 – 114+550 str. L Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
DD4 0+000 – 0+140 Wykop – profilowanie podłoża pod konstrukcje
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Zasypka gruntem nie przepuszczalnym do poziomu fundamentów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-02 Montaż elementów deskowania w przęśle B-C
PZ-03 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-04 Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek ‚A” i „B”
WD-04 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-05 Wykonanie drenażu odwadniajacego za przyczółkiem – podpora „A” i „B”
WD-06 Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-06 Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A” i „B”
WD-06 Zbrojenie płyt przejściowych (odkład)
WD-07 Wykonanie izolacji płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej
WD-07 Wykonanie zasypek z gruntu przepuszczalnego za przyczółkami podpór – przyczółek „A” i „B”
WD-07 Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
WD-07 Zbrojenie płyt przejściowych (odkład)
MD-08 Izolacja bitumiczna ścian i skrzydeł
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego pod obiektem do poziomu dna rowu
MD-08 Rozbiórka istniejących fundamentów przepustu
MD-08 Rozbiórka istniejących elementów konstrukcji niosącej przepustu
MD-08 Rozbiórka betonowych elementów wyposażenia ustroju niosącego
MD-08 Demontaż umocnienia wykopów w postaci ścianki szczelnej na długośći światła mostu
MD-08 Przełożenie koryta rowu „Bagienica” w ślad projektowany pod obiekt mostowy
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego do poziomu drenażu – podpora „B”
MD-08 Zasypka z gruntu przepuszczalnego do poziomu betonu podkładowego płyt przejściowych – podpora „A i B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
E30 Układania kabla YAKXS 5×25

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01, R02 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Montaż żeliwa na wpustach
kd6 Przebudowa kanalizacji deszczowej
W8 Przepięcie sieci wodociągowej
Ks6 Przebudowa kanalizacji sanitarnej

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 3
111+930 – 112+050 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym
Legionistów 0+080 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
Legionistów 0+260 – 0+315 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20
111+200 135- 111+280320 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp/wykop
111+500 – 111+560 Ściek trójkątny str L
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 6
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 7
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 6
112+631 – 112+900/112+950 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 3
111+510 – 111+550 Uciąglenie w-wy z kruszywa w podłożu ulepszonym
111+510 – 111+550 Uciąglenie podbudowy z kruszywa łamanego
ul. Legionistów 0+025 – 0+220 W-wa wiążąca KR1
113+250 – 113+310 Stabilizacja podłoża zamiast georusztu
Ul. Piłsudskiego 0+080 – 0+180 Stabilizacja podłoża gr 30 cm
ul. Legionistów /DD13 Krawężnik betonowy 20×30
114+390 – 114+410 Krawężnik granitowy stojący – prosty
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Odhumusowanie (rowy)
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Wykop
113+860 – 114+070 Nasyp – pobocza
ul. Legionistów 0+260 – 0+315 Wykop
111+930 112+050 Podbudowa z kruszywa łamanego
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 8
111+180 – 111+280 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
ul. Legionistów 0+025 – 0+045 Krawężnik granitowy stojący – prosty
DD4 0+065,5; DD3 0+400; Obrukowanie wylotów z rur HDPE fi 800
DD4 0+007 Obrukowanie wylotów z rur HDPE fi 600
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Montaż prefabrykatów skrzynkowych 1x1m
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01, R02 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie, gurty betonowe
Regulacja rz. Breń Roboty ziemne, transport materiałów

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd8a Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd Montaż żeliwa na wpustach
Kd Regulacja studni i wpustów
kd6 Przebudowa kanalizacji deszczowej

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+990 Nasyp w-wa 4
111+930 – 112+050 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym
Legionistów 0+040 – 0+225 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
114+700 – 114+970 str. L Sączek podłużny
114+700 – 114+970 str. L Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+700 – 114+970 str. L Krawężnik betonowy 20×30
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 8
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 9
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 8
113+680 – 113+750 Nasyp w-wa 11
111+510 – 111+550 Uciąglenie w-wy mrozoochronnej
114+300 -114+330 Podbudowa bitumiczna KR6
Tarcza ronda Legionistów Podbudowa bitumiczna KR6
109+850 – 109+900 Podbudowa bitumiczna KR5
109+200 – 109+300 W-wa wiążąca KR5
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 9
Rondo Żabieńska Wdrożenie TOR – bypass
Żabieńska 0+893 – 1+092 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 20 – 40cm
113+880 – 114+126 Podbudowa bitumiczna KR6
113+885 – 114+186 W-wa wiążąca KR6
ul. Legionistów (wysepka) Krawężnik granitowy stojący prosty
114+423 – 114+430 -wysepka Krawężnik granitowy stojący – prosty
ul. Legionistów /DD14 Krawężnik betonowy 20×30
ul. Legionistów 0+260 – 0+315 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 8cm
ul. Legionistów 0+260 – 0+315 Odhumusowanie (rowy)
ul. Legionistów 0+280; 0+305 Rozbiórka przepustów fi 500 stalowych i azbestowych
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Odhumusowanie (rowy)
ul.Żabieńska 0+850 – 1+035 Wykop
Ul. Żabieńska 0+890; 0+920; 0+860; 0+945 Rozbiórka przepustów fi 500 z PP, betonowych i stalowych
109+830 – 109+900 Uciąglenie podbudowy z kruszywa łamanego
Ul. Piłsudskiego 0+080 – 0+180 Wykop
Ul. Piłsudskiego 0+080 – 0+180 Odhumusowanie – rów
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Wymiana gruntu pod wlotem i wylotem
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Przygotowanie istniejącej ławy fundamentowej do nadlania – piaskowanie oraz wykonanie kotew zespalających na wlocie i wylocie w celu połączenia z ławą pod częścią wlotową i wylotową
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Montaż geowłókniny separacyjnej pod częścią wlotową i wylotową
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Wykonanie nadlewki na istniejącej ławie fundamentowej oraz wykonanie nowej ławy fundamentowej pod częścią wlotową i wylotową

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-02 Montaż elementów deskowania w przęśle B-C
WD-02 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – przęsło A-B i C-D
PZ-03 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie drenażu odwadniajacego za przyczółkiem – podpora „B”
WD-04 Wykonanie zasypki za przyczółkiem z gruntu przepuszczalnego – podpora „B”
WD-06 Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór – przyczółek „B”
WD-06 Deskowanie skrzydeł – podpora „A” i „B”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A” i „B”
WD-06 Przygotowanie podłoża płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
MD-08 Rozbiórka deskowania podparcia płyty pomostowej
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego do poziomu drenażu – podpora „A”
MD-08 Izolacja bitumiczna ścian i skrzydeł
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego pod obiektem do poziomu dna rowu
MD-08 Wykonanie drenażu odwadniajacego za przyczółkiem – podpora „A”
MD-08 Wykonanie zasypki za przyczółkiem z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E30 Układania kabla YAKXS 5×25

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd8a Przebudowa kanalizacji deszczowej
Ks6 Przebudowa kanalizacji sanitarnej
Kd Montaż żeliwa na wpustach
Kd Regulacja studni i wpustów
kd Wyloty i ścieki skarpowe

BRANŻA DROGOWA

109+830 – 109+900 Uciąglenie w-wy mrozoochronnej
109+830 – 109+900 Uciąglenie w-wy z kruszywa w podłożu ulepszonym
112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 5
112+631 – 112+990 Nasyp w-wa 4
111+930 – 112+050 Warstwa mrozoochronna
Legionistów 0+040 – 0+225 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej
114+700 – 114+970 str. L Sączek podłużny
Rondo Legionistów Krawężnik granitowy 20×35 stojący – prosty
114+670 – 114+970 str. L Stabilizacja podłoża pod konstrukcję C1,5/2
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 10
110+575 – 110+625 Nasyp w-wa 11
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 10
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 13
114+670 – 114+970 Wykop pod konstrukcje str. L
114+872; 114+800 Rozbiórka przepustów z rur PP fi 500
114+670 – 114+970 Nasyp – str. P (rów)
114+670 – 114+970 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 30cm
112+050 – 112+125 Nasyp w-wa 12; 11; 10
ul. Piłsudskiego 0+ 030 – 0+080 W-wa mrozoochronna
ul. Piłsudskiego 0+ 030 – 0+080 W-wa kruszywa w ulepszonym podłożu
Rondo Warszawska – wysepka Tarnów Krawężnik granitowy stojący – prosty
113+860 -114+140 Oczyszczenie i skropienie kruszywa
114+670 – 114+970 Rozbiórka betonu w poszerzeniu jezdni str. L – 80x20cm
PDR 1×1 DD11 (km 0+475,14) Odwodnienie wykopów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie zasypek stożków skarpowych
PZ-01 Ściek przykrawężnikowy
WD-02 Montaż belek tymczasowych nad przęsłem B-C
WD-02 Montaż elementów deskowania w przęśle B-C
WD-02 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – przęsło A-B i C-D
WD-04 Montaż krawężników na ustroju nośnym
WD-04 Montaż kotew wklejanych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym
WD-04 Montaż elementów muru oporowego
WD-04 Wykonanie zasypki muru oporowego
WD-04 Wykonanie drenażu odwadniającego muru oporowego
WD-06 Montaż kotew wklejanych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-06 Przygotwanie podłoża pod montaż deskowania skrzydeł
WD-06 Przygotowanie podłoża poprzecznic podporowych pod malowanie antykorozyjne
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Montaż kotew wklejanych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym
MD-08 Rozbiórka deskowania ścian i skrzydeł
MD-08 Izolacja bitumiczna ścian i skrzydeł
MD-08 Zasypka z gruntu rodzimego do poziomu drenażu – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie
Regulacja rz. Breń Prace przygotowawcze, roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Montaż wpustów
Kd9 Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd8a Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd Montaż żeliwa krawężnikowo-jezdniowego
Kd Regulacja studni i wpustów

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+980 Nasyp w-wa 5
112+631 – 112+975 Nasyp w-wa 6
DD12 0+740 – 0+880 W-wa mrozoochronna
Rondo Warszawska – wysepka Szczucin i Tarnów Krawężnik granitowy stojący – prosty
Rondo Warszawska Krawężnik granitowy łukowy – leżący
Rondo Legionistów Krawężnik granitowy 20×35 stojący – prosty
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 3
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 2
110+575 – 110+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 1
111+340 – 111+530 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 15
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 14
111+540 – 111+910 Podbudowa bitumiczna KR5
111+540 – 111+910 W-wa wiążąca KR5
bypass Żabieńska odcinek próbny SMA 8 KR5-KR6
Włączenie obwodnicy w Piłsudskiego wdrożenie TOR
Włączenie obwodnicy w Piłsudskiego
114+630 – 114+950 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej str. L gr. 30-49cm
Włączenie obwodnicy w Piłsudskiego
114+650 – 114+950 Profilowanie i zagęszczanie podłoza pod nasyp/wykop
Legionistów 0+040 – 0+225 Obrzeże 8×30 str. l i P
DD12 0+740 – 0+880 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
DD14 0+000 – 0+100 W-wa mrozoochronna
DD14 0+000 – 0+100 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+764 Rozbiórka przepustu fi 500 z rur PP
114+703 Rozbiórka przepustu fi 500 z rur Betonowych
114+690 Rozbiórka przepustu fi 500 z rur Betonowych
114+771 Rozbiórka przepustu fi 500 z rur PP
109+300 – 109+800 Wykop rowu str. L
Przepust PDR-2 (km 109+876,50) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-2 (km 109+876,50) Beton ochronny płyty zespalajacej i płyt przejściowych
Przepust PDR-2 (km 109+876,50) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm
Przepust PDR-3 (km 110+598,00) Zasypka za przepustem z gruntu przepuszczalnego
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Betonowanie płyt przejściowych
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Przygotowanie podłoża pod izolację płyty przejściowej
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Beton ochronny płyty zespalajacej i płyt przejściowych
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie zasypek stożków skarpowych
WD-02 Montaż belek tymczasowych nad przęsłem B-C
WD-02 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – przęsło A-B i C-D
WD-04 Montaż krawężników na ustroju nośnym
WD-06 Montaż krawężników kamiennych na ustroju nośnym
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
MD-08 Zamknięcie szalunków ścian – podpora „A” i „B”
MD-08 Zamknięcie szalunków skrzydeł
MD-08 Betonowanie ścian, skrzydeł, płyty pomostowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie
Regulacja rz. Breń Prace przygotowawcze, roboty ziemne
Regulacja rz. Breń Roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż studni ściekowych (wpusty)
Kd9 Przebudowa kanalizacji deszczowej
Kd Montaż wylotów przykanalika

BRANŻA DROGOWA

111+340 – 111+590 Ścieki trójkątne str. L
111+540 -111+590 Ścieki trójkątne str. P
112+631 – 112+965 Nasyp w-wa 7
112+631 – 112+975 Nasyp w-wa 6
113+860 – 114+100 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+400 – 112+605 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 4
DD12 0+740 – 0+880 Nasyp
DD14 0+000 – 0+100 Wykop
109+233-109+256; 109+276-109+296 Ścieki trójkątne str. P
113+870 – 114+150 Ścieki trójkątne str. L i P
Rondo Legionistów Krawężnik granitowy 20×35 stojący – prosty
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 5
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 4
111+930 – 112+050 Nasyp w-wa 2
111+930 – 112+050 Nasyp w-wa 1
111+530 – 111+590 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 17 – 13
113+680 – 113+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 14
Rondo Żabieńska Wykonanie podbudowy bitumicznej na bypassie ronda
109+230 – 109+300 Podbudowa bitumiczna KR5
110+270 – 110+550 W-wa wiążąca KR5
114+877 Rozbiórka przepustu fi 500
110+900 – 111+100 hydroobsiew
110+900 – 111+100 Humusowanie skarpy str. P – odcinek próbny
114+640 Rozbiórka rowu krytego fi 400-600
DD11 0+480 – 0+550 Odhumusowanie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie płyty zespalajacej i wsporników pod płyty przejściowe
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Przygotowanie podłoża pod izolację płyty zespalającej
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Beton podkładowy pod płyty przejściowe
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie płyt przejściowych
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Przygotowanie podłoża pod izolację płyty przejściowej
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zbrojenie płyty zespalającej i wsporników pod płyty przejściowe
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Betonowanie płyty zespalajacej i wsporników pod płyty przejściowe
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Beton podkładowy pod płyty przejściowe

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Betonowanie kap chodnikowych
WD-02 Montaż wież wysokonośnych pod podparcie tymczasowe ustroju nośnego – górna woda
WD-02 Przygotowanie podpór tymczasowych do montażu belek tymczasowych w przęśle B-C
WD-04 Zbrojenie fundamentu muru oporowego
WD-04 Betonowanie fundamentu muru oporowego
WD-04 Izolacja fundamentu muru oporowego
WD-04 Wzmocnienie podłoża pod mur oporowy – stabilizacja grunt rodzimy + spoiwo BAUWAEG gr.0,5m
WD-06 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Montaż krawężników na obiekcie mostowym
MD-08 Zbrojenie płyty pomostowej
MD-08 Zbrojenie skrzydeł
MD-08 Zamknięcie szalunków ścian – podpora „A” i „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E30 Montaż ustroi pod słupy

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie
Regulacja rz. Breń Prace przygotowawcze

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd Wpusty deszczowe – regulacja i montaż pierścieni odciążających
Kd9 Przebudowa kanalizacji deszczowej

BRANŻA DROGOWA

112+400 – 112+605 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 7
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 2
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 1
112+631 – 112+965 Nasyp w-wa 7
112+631 – 112+950 Nasyp w-wa 8
112+631 – 112+965 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 7
DD12 0+740 – 0+880 Nasyp
DD14 0+000 – 0+100 Wykop
111+720 590- 111+910 Ścieki trójkątne str. P
113+870 – 114+150 Ścieki trójkątne str. L i P
111+930- 112+050 Nasyp w-wa 4
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 7
111+950 – 112+050 Nasyp w-wa 5
112+400 – 112+605 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 7
111+590 – 111+910 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
111+930 – 112+050 Nasyp w-wa 3
112+400 – 112+605 str. L Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 7
112+000 – 112+050 Zbrojenie skarp nasypu str. l I p pod w-wą 4
109+600 – 109+800 Wykonanie wykopów pod rowy str. L
111+000 – 111+125 Wykonanie wykopów pod rowy str. P
113+625 – 113+680 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 9
114+400 – 114+605 Nasyp pod chodnik str. P
114+100 – 114+300 str. P; 113+850 – 114+100 str. P Wykop rowów
113+590 – 113+645 str. L Ścieki trójkątne
109+230 -109+300 Uciąglenie konstrukcji jezdni (podbudowa 0/31,5; 0/63; mrozówka)
111+050 – 111+100 Humusowanie skarpy str. P – odcinek próbny
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyty przejściowej (na odkładzie)
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zasypk

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaż krawężników na skrzydłach
PZ-01 Montaż kotew wklejanych w kapach chodnikowych na ustroju nośnym
PZ-01 Montaż zbrojenia kap chodnikowych
PZ-01 Wykonanie drenażu podłużnego za krawężnikiem
WD-02 Montaż podparcia tymczasowego ustroju nośnego – górna woda
WD-02 Deskowanie poprzecznic podporowych – przęsło C-D
WD-02 Deskowanie poprzecznic podporowych – przęsło A-B
PZ-03 Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym i skrzdyłach
WD-04 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-04 Rozbiórka deskowania ustroju nośnego
WD-04 Wykopy pod mur oporowy
WD-04 Beton podkładowy pod fundament muru oporowego
WD-06 Montaż kotew ekranów akustycznych
WD-06 Betonowanie płyty zespalającej ustroju nośnego + poprzecznice (Etap II)
WD-06 Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
WD-06 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-07 Montaż krawężników na obiekcie mostowym
WD-07 Wykonanie dreanżu odwadniajacego za przyczółkami – podpora A i D
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
MD-08 Ustawienie wież pod szalunek płyty pomostowej
MD-08 Wykonanie deskowania płyty pomostowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E30, E7 Montaż ustoi pod słupy

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Roboty ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd Wpusty deszczowe – montaż żeliwa
Kd9 Przebudowa kanalizacji deszczowej Kd5 na ul. Oleśnickiej – montaż 1 studni
Kd Uszczelnianie studni do prób szczelności

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 3
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 5
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 4
112+631 – 112+935 Nasyp w-wa 9
112+631 – 112+950 Nasyp w-wa 8
111+320 – 111+700 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
110+270 – 110+550 W-wa wiążąca KR5
DD12 0+740 – 0+820 Stabilizacja podłoża gr 30 cm
DD13 0+000 – 0+092 W-wa mrozoochronna/ odcinająca
114+410 -114+600 str. P Krawężnik betonowy stojący 20×30
113+870 – 114+150 Ścieki trójkątne str. L i P
Legionistów 0+100 – 0+220 Krawężnik betonowy stojący 20×30
111+930- 112+050 Nasyp w-wa 4
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 9
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 8
110+575 – 111+625 Nasyp w-wa 12 i 11
110+575 – 111+625 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 12 i 11
111+950 – 112+050 Nasyp w-wa 5
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 3
114+410 – 112+570 str. L Krawężnik betonowy stojący 20×30
DD12 0+820 – 0+880 Stabilizacja podłoża gr 30 cm
112+400 – 112+605 str. L Zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 7
Rondo Legionistów Krawężnik granitowy 20×35 stojący – prosty
109+390 – 109+509 Nawierzchnia z kostki brukowej – gr 8 cm czerwonej
DD14 0+000 – 0+100 wykop
DD12 0+740 – 0+880 nasyp
113+350 – 113+590 Podbudowa bitumiczna KR6
113+350 – 113+590 W-wa wiążąca KR6
113+590 – 113+720 str. P Ścieki trójkątne
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyty zespalającej – na odkładzie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyt przejściowych – na odkładzie
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zbrojenie płyty zespalającej – na odkładzie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zasypka za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wykonanie betonu ochronnego na izolacji grubej płyt przejściowych
PZ-01 Montaż krawężników na obiekcie mostowym
PZ-01 Montaż desek gzymsowych na obiekcie mostowym i skrzydłach
PZ-01 Wywiercenie otworów pod kotwy wklejane kap chodnikowych
WD-02 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – Poprzecznice
WD-02 Wzmocnienie podłoża pod podparcie tymczasowe ustroju nośnego – górna woda
PZ-03 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
PZ-03 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty przejściowej – podpora „A”
PZ-03 Wykonanie betonu ochronnego na izolacji grubej płyty przejściowej – podpora „A”
PZ-03 Montaż krawężników na obiekcie mostowym
WD-04 Betonowanie płyty zespalającej ustroju nośnego + poprzecznice (Etap II)
WD-04 Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
WD-04 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
WD-06 Montaż kotew ekranów akustycznych
WD-07 Wykonanie dreanżu odwadniajacego za przyczółkami – podpora A i D
WD-07 Wykonanie zasypek za przyczółkami podpór
WD-07 Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
WD-07 Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty pomostowej w obrębie kap chodnikowych
MD-08 Zasypanie gruntem rodzimym z zagęszczeniem
MD-08 Otwarcie deskowania skrzydeł
MD-08 Ułożenie płyt drogowych pod podparcie płyty pomostowej
MD-08 Ustawienie wież pod szalunek płyty pomostowej

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

E1, E7 Montaż ustroi pod słupy

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R02 Odmulanie i udrażnianie rowów po opadach

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd Montaż wpustów
Kd Wpusty deszczowe – montaż żeliwa
Kd Przebudowa kanalizacji deszczowej Kd5 na ul. Oleśnickiej – montaż 1 studni
Ks Uszczelnianie studni do prób szczelności

BRANŻA DROGOWA

112+400 – 112+605 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 6
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 5
112+631 – 112+925 Nasyp w-wa 10
112+631 – 112+935 Nasyp w-wa 9
113+840 – 114+100 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
108+400 – 109+250 W-wa podbudowy bitumicznej KR5
111+700 – 111+930 Warstwa kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
111+320 – 111+530 W-wa mrozoochronna/ odcinająca
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 16
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 15
113+350 – 113+427 Krawężnik betonowy stojący 20×30
114+366 Krawężnik granitowy leżący łukowy
111+530 – 111+700 W-wa mrozoochronna/ odcinająca
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 11
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 10
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 11
112+400 – 112+605 nasyp w-wa 10
110+270 -110+550 W-wa podbudowy bitumicznej KR5
108+400 – 109+250 W-wa wiążąca KR5
109+390 – 109+509 Nawierzchnia z kostki brukowej KOLOROWEJ gr 8cm
Legionistów 0+045 – 0+220 Krawężnik betonowy stojący 20×30 str. L i P
Legionistów 0+025 – 0+040 Krawęznik granitowy 20×35 stojący str. L
114+650 – 114+950 odhumusowanie
ul.Oleśnicka odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Beton ochrony płyty zespalającej
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zasypka za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Przygotowanie powierzchni płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
PZ-01 Izolacja płyty pomostowej z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
PZ-01 Izolacja płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej
WD-02 Montaz deskowania ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-02 Dobicie dodatkowych słupopali pod podparcie tymczasowe ustroju nośnego – dolna woda
PZ-03 Przygotowanie powierzchni płyty pomostowej pod izolację z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych
WD-04 Montaż kotew ekranów akustycznych
WD-07 Rozbiórka deskowania rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
MD-08 Otwarcie deskowania korpusu ścian przyczółków – podpora A i B
MD-08 Izolacja cienkowarstwowa bitumiczna fundamentów

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R02 Odmulanie i udrażnianie rowów po opadach

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd Przebudowa kanalizacji deszczowejk Kd5 na ul. Oleśnickiej – montaż 1 studni
Ks Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ks4 na ul. Oleśnickiej
kd Uszczelnianie studni do prób szczelności

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 7
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 7
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 6
112+631 – 112+925 Nasyp w-wa 10
112+631 – 112+925 Nasyp w-wa 11
110+200 – 110+250 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+631 – 112+925 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
108+260 – 108+400 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+840 – 114+100 W-wa mrozoochronna/ odcinająca
111+530 – 111+600 Nasyp w-wa 2
111+530 – 111+600 Nasyp w-wa 1
113+050 – 113+230 Krawężnik betonowy stojący 20×30
114+366 Krawężnik granitowy leżący łukowy
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 1
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 12
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 13
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 13
112+400 – 112+605 nasyp w-wa 12
111+975 – 112+050 Nasyp w-wa 6
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 19
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 18
113+680 – 113+700 Nasyp w-wa 17
110+270 -110+550 Skropienie i oczyszczenie kruszywa
108+400 – 109+250 Skropienie i oczyszczenie kruszywa
109+600 – 109+750 wykop – rów prawa
113+350 – 113+600 wykop – rów prawa i lewy
113+840 -114+100 wykop – rów lewy
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Izolacja płyty zespalajacej z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Betonowanie płyt przejściowych (ETAP I)
PZ-01 Betonowanie płyt przejściowych (ETAP II)
PZ-01 Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych pod izolację z papy termozgrzewalnej
WD-02 Montaz rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-02 Deskowanie ustroju nośnego – przęsło A-B
WD-04 Montaż sączków odwadniających
WD-04 Montaż kołnierzy wpustów ściekowych
WD-06 Montaż sączków odwadniających
WD-07 Rozbiórka deskowania rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
MD-08 Betonowanie ław fundamentowych
MD-08 Zbrojenie korpusu ścian – podpora A i B

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

m9 Wylot drenu m9 na rowie R06

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
Kd wpusty deszczowe – montaż żeliwa
Wodociągi Wykańczanie komór wraz z montażem włazów
W7 Przepięcie
Kd5 i Ks Przebudowa kanalizacji deszczowej Kd5 na ul. Oleśnickiej – montaż 2 studni
Ks4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Oleśnickiej
Kd Montaż wpustów
Kd9 Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 8
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 7
112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 12
112+631 – 112+925 Nasyp w-wa 11
108+600 – 109+266 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+631 – 112+925 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 11
110+270 – 110+575 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+100 – 114+300 Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PKŁ
114+100 – 114+300 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PB
114+620 – 114+970 Odhumusowanie rowów
113+430 – 113+600 Ścieki trójkątne
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 2
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 14
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 13
Legionistów 0+060 – 0+220 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 14
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 13
111+930 – 112+050 Nasyp w-wa 3-10
111+530 – 111+600 Odhumusowanie
111+530 – 111+600 Stabilizacja na gł 50 cm zamiast georusztu
111+530 – 111+600 Nasyp w-wa 3
114+800 Demontaż istniejącego zasilania solarnego (km 114+800)
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 1
113+690 – 113+700 stabilizacja podłoża na gł 30 cm
113+050 – 113+235 Ułożenie krawężnika betonowego stojącego 20×30
112+025 – 112+050 Nasyp w-wa 8
112+000 – 112+050 Nasyp w-wa 7
110+250 – 110+600 wykop – rów prawa
111+000 – 111+100 wykop – rów prawa
108+065, 115+055 montaż tablic informacyjnych 2 szt.
ul. Oleśnicka wykonanie objazdu pod WD-06 na potrzeby robót K.D.
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Przygotowanie powierzchni pod izolacji płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego do poziomu płyt przejściowych
PZ-01 Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
WD-02 Próbne obciążenie słupopali stalowych rusztowania ustroju nośnego
WD-02 Montaz wież pod rusztowanie ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-02 Montaz rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-02 Deskowanie ustroju nośnego – przęsło A-B
WD-06 Montaż kołnierzy wpustów ściekowych
WD-07 Betonowanie strefy zakotwień ustroju nośnego
WD-07 Iniekcja kanałów kablowych
WD-07 Rozbiórka wież rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
WD-07 Rozbiórka deskowania rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
MD-08 Wykopy pod fundamenty obiektu MD-08
MD-08 Beton podkładowy pod fundamenty podpór

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
Kd montaż wpustów deszczowych
Kd wpusty deszczowe – montaż żeliwa
Wodociągi Wykańczanie komór wraz z montażem włazów

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 9
112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 12
DD10 0+020 – 0+100 W-wa mrozoochronna
108+600 – 109+266 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
111+800 – 111+930 W-wa mrozoochronna
109+300 – 109+830 Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PKŁ
109+900 – 110+200 Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PKŁ
110+290 – 110+560 Ścieki trójkątne
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 4
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 14
112+400 – 112+525 Nasyp w-wa 16
112+400 – 112+605 Nasyp w-wa 15
112+400 – 112+550 Nasyp w-wa 14
112+550-112+605 Zbrojenie skarp nasypu – materac PMB1 pod w-wa 15
112+550 – 112+605 Nasyp w-wa 14
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 3
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 2
114+070 – 114+082 Nasyp nad zasypką przepustu
114+950-115+000 Rozebranie słupków do znaków drogowych
113+650 – 113+680 Zbrojenie skarp nasypu – pod w-wą 14
114+620 – 114+970 Odhumusowanie rowów
114+630 Karczowanie pni >65cm
114+860 i 114+900 Rozebranie przepustów z rur PP fi 500
109+300 – 109+830 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PB
109+900 – 110+200 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS KR5 wraz ze skropieniem PB
110+880 – 111+125 Wykop – rów lewy
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Montaż kotew zespalających przepusty
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie skrzydeł i płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaz rur odwadniajacych Ø200mm
WD-02 Dobicie słupopali stalowych pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-02 Montaz wież pod rusztowanie ustroju nośnego – przęsło A-B
WD-02 Montaż rusztowania ustroju nośnego
WD-02 Montaz wież pod rusztowanie ustroju nośnego – przęsło C-D
WD-07 Sprężenie ustroju nośnego – Kable 27L15.7 (Rvk 1860MPa)
WD-07 Zakotwienia czynne kabli 27L15.7 (Rvk 1860MPa)
WD-07 Rozbiórka wież rusztowania ustroju nośnego – przęsło C-D, B-C, A-B
MD-08 Umocnienie wykopów – ścianka szczelna GU16N
MD-08 Wykopy pod fundamenty obiektu MD-08
MD-08 Zbrojenie fundamentów podpór

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż żeliwa
W9 Przepięcia
Kd Ścieki skarpowe
W7 Przygotowanie do przepięcia

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 12
111+800 – 111+930 W-wa mrozoochronna
114+082 – 114+100 nasyp w-wa 1
114+930 – 115+020 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 30 cm/ 12-14cm
108+640 – 108+905; 980 Ścieki trójkątne
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 5
113+620 – 113+680 Nasyp w-wa 18 i 17
112+400 – 112+525 Nasyp w-wa 18, 17 i 16
111+400 – 111+520 Nasyp w-wa 1
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 4
114+966 – 114+986 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr 20-22cm
114+966 – 114+986 Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr 34 cm
113+620 – 113+700 Nasyp w-wa 16-15
114+950-115+000 Rozebranie barier drogowych stalowych
114+950-115+000 Rozebranie słupków do znaków drogowych
DD13 Wykop
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odowodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Dobicie słupopali stalowych pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-04 Zbrojenie fundamentów pod mur oporowy
WD-04 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-07 Betonowanie ustroju nośnego
WD-07 Montaż znaków pomiarowych na podporach
MD-08 Rozbiórka nawierzchni pod obiekt MD-08
MD-08 Wykopy pod fundamenty obiektu MD-08

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
W9 Próby i badania
Kd Ścieki skarpowe

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 13
111+700 – 111+800 W-wa mrozoochronna
114+082 – 114+100 nasyp w-wa 6-2
DD13 0+300 – 0+550 Wykop
108+242 Przepust hdpe fi 500
108+153 Przepust hdpe fi 500
109+360 – 109+530 Krawężnik betonowy stojący
108+390 -108+500 Ścieki trójkątne
113+620 – 113+680 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
112+631 – 112+910 Nasyp w-wa 12
113+650 -113+680 Nasyp w-wa 20 i 19
Legionistów 0+020 – 0+060 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+720 – 110+800 Nasyp w-wa 9a
110+665 – 110+800 Nasyp w-wa 7
110+625 – 110+800 Nasyp w-wa 6
Żabieńska Podbudowa z kruszywa pod bypass ronda
108+500 – 108+540 Ścieki trójkątne
108+600 – 108+640 Ścieki trójkątne
DD2 0+030 – 0+250 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Izolacja płyty zespalającej papą termozgrzewalną
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Beton ochronny izolacji papy przepustu
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-4(km111+525,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Montaż prefabrykatów skrzynkowych 2 x 2
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Montaż kotew zespalających przepusty
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Montaż deskowania płyty zespalającej ustroju nośnego
WD-04 Montaż zbrojenia fundamentów muru oporowego
WD-06 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-07 Wciągnięcie kabli sprężających do osłonek
MD-08 Wdrożenie organizacji ruchu mostu objazdowego
MD-08 Roboty przygotowawcze do rozbiórki nawierzchni pod ustrój nośny

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie 7 Układanie kabla

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS6 Wykonanie kanału
Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
W9 Wodociąg z rur PE100 f 125×7,4mm
kd ścieki skarpowe
W10 Przepięcia

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 13
113+500 – 113+620 W-wa mrozoochronna
114+082 – 114+100 nasyp w-wa 9-5
DD13 0+000 – 0+550 Wykop
114+079 Rów kryty hdpe fi 500
114+500 – 114+605 W-wa mrozoochronna
109+360 – 109+530 Krawężnik betonowy stojący
110+625 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 7
110+625 – 110+700 Nasyp w-wa 7
110+700- 110+800 Nasyp w-wa 8
111+400 – 111+480 Nasyp w-wa 1
DD13 0+025 – 0+095 Stabilizacja podłoża na gł 30 cm
110+590 – 110+600 Likwidacja koryta obiegowego – stabilizacja podłoża na gł 30 cm
113+500 – 113+620 Warstwa z kruszywa w podłożu ulepszonym 0/63
113+500 – 113+620 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypka za przepustem
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zasypanie półek betonowych gruntem gr. 10 cm
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Montaż kotew zespalających przepusty
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnienie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Betonowanie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Izolacja styków prefakrykatów z papy
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Izolacja cienkowarstwowa bitumiczna prefabrykatów
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Wykonanie zasypki za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Wykonanie próbnego obciążenia słupopali stalowych pod rusztowanie – przęsło B-C
WD-04 Betonowanie ścianki zapleczenej – podpora „A” (ETAP I)
WD-04 Wykonanie drenażu odwadniającego za przyczółkiem – podpora „A” i „B”
WD-06 Wykonanie drenażu odwadniającego za przyczółkiem – podpora „A” i „B”
WD-06 Wykonanie deskowania pod płytę zespalająca ustroju nośnego
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie płyty pomostowej oraz wsporników płyty pomostowej w przęśle A-B
WD-07 Montaz sączków odwadniających
WD-07 Montaż kołnierzy wpustów mostowych
WD-07 Montaż osłonek kabli sprężających

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie E1 Układanie kabla

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
kd4 wylot do rowu
W10 Próby i badania
W9 Wodociąg z rur PE100
f 125×7,4mm
kd Montaż kratek żeliwnych na wpustach
W11 Przebudowa wodociągu

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 10
112+631 – 112+900 Nasyp w-wa 13
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 8
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 11
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 10
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 9
DD10 0+020 – 0+100 Ulepszone podłoże gł 30 cm
108+260 – 108+350 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
109+100 – 109+266 W-wa mrozoochronna
109+100 – 109+266 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
110+270 – 110+575 W-wa mrozoochronna
110+270 – 110+575 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
109+266 Rów kryty hdpe fi 500
108+600 – 108+800 W-wa mrozoochronna
108+587 -108+615 Sączek podłużny str. L
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 9 i 8
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 9
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 15 i 14
113+700 – 113+750 zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 14
114+500 – 114+530 Nasyp w-wa 1 – nad przepustem pdr 7
111+400 – 111+520 Konstrukcja zamienna dla georusztu
111+400 – 111+520 Nasyp pod georuszt
108+800 – 109+100 W-wa mrozoochronna
108+600 – 109+100 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
114+150 – 114+500 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+070 – 114+100 Ulepszone podłoże gł 30 cm
114+079 Rów kryty hdpe fi 500
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie płyty zespalającej
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Wymiana gruntu – beton kruszony o frakcji 0/120mm
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Geowłókina separacyja pod ławą fundamentową
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Ława fundamentowa
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Beton ochronny izolacji z papy termozgrzewalnej
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm
Przepust DD12 (km 0+820,10) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Beton ochronny izolacji z papy termozgrzewalnej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Beton ochronny izolacji z papy termozgrzewalnej
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Zasypanie półek betonowych w przepustach gruntem gr. 10 cm

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Ułożenie płyty drogowych pod rusztowanie – przęsła skrajne
WD-04 Betonowanie ścianki zaplczenej – podpora „B” (ETAP I)
WD-04 Montaż wsporników pod płytę zespalającą
WD-06 Betonowanie ścianki zaplecznej – podpora „B” (ETAP I)
WD-06 Montaż wsporników pod płytę zespalającą
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego -zbrojenie belek w przęśle A-B, zbrojenie płyty pomostowej w prześle A-B i B-C, oraz wsporników płyty pomostowej w przęśle A-B
WD-07 Montaz sączków odwadniających
WD-07 Montaż osłonek kabli sprężających
WD-07 Roboty naprawcze – naprawa ciosu podłożyskowego – podpora „A”
WD-07 Roboty naprawcze – montaż naprawionych łożysk garnkowych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie E28 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Próby szczelności i przepięcie
Kd wpusty deszczowe ( km 108+600-108+840, 108+700-108+840,113+500, ul. Legionistów i Rondo przy Orlenie)
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału

BRANŻA DROGOWA

110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 11
108+350 – 108+600 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
114+150 – 114+500 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
111+850 -111+930 Nasyp w-wa 1
112+050 – 112+125 Ulepszone podłoże gł 50 cm
114+500 – 114+550 Nasyp w-wa 1 (nad przepustem PDR7)
108+400 – 108+600 Wykop rów prawy + droga gminna
108+600 Rozbiórka nawierzchni drogi gminnej
108+850 – 108+950 Nasyp w-wa 1
113+050 – 113+250 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 9
108+850 Rów kryty hdpe fi 500
108+850 Rów kryty hdpe fi 600
109+266 Rów kryty hdpe fi 500
111+850 -111+930 Nasyp w-wa 1
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 16
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 17
108+590 – 108+610 Ulepszone podłoże gł 30 cm
114+150 – 114+500 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Izolacja styków prefabrykatów
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Zbrojenie gurtów dennych na wlocie i wylocie
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Pompowanie wody z wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odowodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Betonowanie płyty zespalającej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie płyty zespalajacej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Betonowanie płyty zespalającej
Przepust DD13 (km 0+313,22) Wykonanie zasypki za przepustem

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie – przęsła skrajne
PZ-03 Płyta przejściowa (ETAP I) – Podpora „A”
PZ-03 Płyta przejściowa (ETAP II) – Podpora „A”
WD-06 Betonowanie ścianki zapleczenej – podpora „A” (ETAP I)
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie dźwigarów w przęsle B-C oraz wsporników płyty w przęśle C-D i B-C
WD-07 Roboty naprawcze deskowania ustroju nośnego uszkodzonego podczas pożaru i B-C

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci
Oświetlenie E7, E30, E1 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05, R06, R01a, R01 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia, wycinka, wykaszanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd wpusty deszczowe
Kd wpusty deszczowe – montaż pierścieni odciążających i regulacja
W10 Wodociąg z rur fi 125

BRANŻA DROGOWA

112+631 – 112+875 Nasyp w-wa 15
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 10
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 12
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 12
DD11 0+020 – 0+410 W-wa mrozoochronna
108+350 – 108+600 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
114+150 – 114+300 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
114+336 – 113+366 Sączek podłużny str. L i P
109+900 – 110+200 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
113+050 – 113+250 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
108+850 – 108+950 Nasyp w-wa 2
111+700 – 111+850 Nasyp w-wa 1
111+700 – 111+930 Ulepszone podłoże na gł 30 cm
DD11 0+020 – 0+410 Podbudow z kruszywa 0/31,5
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 19
113+700 – 113+750 Nasyp w-wa 18
110+200 – 110+250 Ulepszone podłoże na gł 30 cm
111+930 – 112+050 Ulepszone podłoże na gł 50cm
111+320 – 111+400 Ulepszone podłoże gł 30 cm
113+300 – 113+500 Podbudowa z kruszywa 0/31,5
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Wykonanie betonu ochronnego na płytcie zespalajacej i płytach przejściowych
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Wymiana gruntu pod przepustem z gruntu stabilizowanego spoiwem BAUWEG
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Pompowanie wody z wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Geowłókina separacyjna pod ławą fundamentową
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Ława fundamentowa
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Odwodnienie wykopów – studnie odwodnieniowe
Przepust PDR-5 (km113+684,50) Wymiana gruntu pod przepustem z kruszywa grubookruchowego
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD12 (km 0+820,10) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Zbrojenie skrzydełek na wlocie i wylocie
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie skrzydełek na wlocie i wylocie
Przepust PDR7 (km 114+531,00) Wykonanie betonu ochronnego na płytcie zespalajacej i płytach przejściowych

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie – przęsła skrajne
PZ-03 Beton podkładowy pod płyty przejściowe – podpora „A”
WD-04 Montaż znaków pomiarowych – przyczółki
WD-04 Montaż ustroju nośnego – belki strunobetonowe T27
WD-06 Montaż znaków pomiarowych – przyczółki
WD-06 Montaż ustroju nośnego – belki strunobetonowe T27
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie dźwigarów w prześle B-C oraz wsporników płyty w przęśle C-D i B-C

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

Oświetlenie E28 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie
R06 Wycinka i wykaszanie zarośli

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Przepięcie
Kd wpusty deszczowe
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału
kd Ściek skarpowy

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 11
112+660 – 112+850 Nasyp w-wa 16
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 12
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 13
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 2
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 1
110+270 – 110+575 W-wa mrozoochronna
113+050 – 113+250 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym 0/63
113+300 – 113+500 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym 0/63
Legionistów 0+020 – 0+235 Sączek podłużny
bypass md-08 pobocza z kruszywa
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 12
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 11
114+150 – 114+300 W-wa mrozoochronna
113+700 – 113+750 Ulepszone podłoże na gł 30 cm
109+280 – 109+900 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
111+930 – 112+125 Odcinek próbny stabilizacji podłoża na gł 50cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Przygootowanie podłoża płyty zespalającej i płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty zespalającej i płyt przejściowych
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Pompowanie wody z wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Wymiana gruntu pod przepustem (kruszywo grubokruchowe + zasypka gruntem stabilizowanego domieszką BAUWEG)
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Montaż kotew zespalających na przepuście
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zbrojenie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie płyty zespalającej przepustu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Betonowanie płyty zespalającej przepustu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Wykonanie zasypki za przepustem
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD13 (km 0+313,22) Betonowanie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+820,10) Izolacja styków prefabrykatów z papy termozgrzewalnej
Przepust DD12 (km 0+820,10) Izolacja bitumiczna powłokowa prefabrykatów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyt przejściowych
WD-02 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie – przęsła skrajne
PZ-03 Zbrojenie płyt przejściowych
WD-04 Betonowanie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B” (Etap I)
WD-06 Betonowanie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B” (Etap I)
WD-07 Montaż deskowania – przęsło C-D
WD-07 Montaż zbrojenia ustroju nośnego – zbrojenie dźwigarów w przęsle C-D i B-C

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

Oświetlenie E28 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Próby szczelności i przepięcie
Kd wpusty deszczowe (km 108+600-108+840, 108+700-108+840, 113+500, ul. Legionistów i Rondo przy Orlenie)
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału

W4 Próby szczelności i przepięcie
Kd wpusty deszczowe (km 108+600-108+840, 108+700-108+840, 113+500, ul. Legionistów i Rondo przy Orlenie)
W10 Wodociąg z rur fi 125
kd Montaż wylotów kanału

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 12
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 1
110+600 – 110+700 Nasyp w-wa 13
110+600 – 110+700 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 13
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 5
109+280 – 109+800 W-wa mrozoochronna
109+280 – 109+800 Warstwa mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 4
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 3
113+535 – 113+620 Zbrojenie skarp nasypu pod w-wa 5
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Beton podkładowy pod płyty przejściowe
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie płyt przejściowych
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie płyt przejściowych
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Przygotowanie podłoża płyty zespalającej i płyt przejściowych pod ułożenie papy termozgrzewalnej
Przepust PDR-2 (km109+876,50) Wykopy pod wzmocnienie podłoża pod przepustem
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie gurtów płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zbrojenie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Betonowanie gurtów płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Zbrojenie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Montaż kotew wklejanych na przepuście
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie płyty zespalającej przepustu
Przepust DD13 (km 0+313,22) Montaż prefabrykatów skrzynkowych 1x1m
Przepust DD13 (km 0+313,22) Zbrojenie gurtów i płyty dennej na wlocie i wylocie

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyt przejściowych
PZ-03 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
PZ-03 Zbrojenie płyt przejściowych
WD-04 Montaż łożysk elastomerowych – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Zbrojenie ustroju nośnego – Zbrojenie poprzecznic podporowych
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło B-C i C-D

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

Oświetlenie E1 Wykonanie przepustu kablowego

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09, R05 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Montaż komory wodociągowej z tymczasowym by-passem i przepięcie
Kd wpusty deszczowe
W10 Przejście poprzeczne
KS2 Wpięcie do istniejącej studni i montaż rury przewodowej

BRANŻA DROGOWA

112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 14
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 13
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 2
112+720 – 112+845 Nasyp w-wa 17
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 13
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 7
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 8
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 6
108+850 – 108+950 Ulepszenie podłoza gr 30cm
109+880 – 110+200 W-wa mrozoochronna
Przepust PDR-1 (km 108+850,00) Zbrojenie płyty zespalającej + wsporniki pod płyty przejściowe
Przepust PDR-1 (km 108+850,00) Betonowanie płyty zespalającej + wsporniki pod płyty przejściowe
Przepust PDR-3 (km 110+598,00) Izolacja styków prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-3 (km 110+498,00) Zbrojenie gurtów płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Wykonanie nowej ławy fundamentowej
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Izolacja styków prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km 114+079,00) Betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km 114+079,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust pod DD-13 (km 0+313,22) Nowa ława fundametnowa na wlocie i wylocie + reprofilacja istniejącej ławy

BRANŻA MOSTOWA

PZ-03 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-04 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Zbrojenie ustroju nośnego – Zbrojenie poprzecznic podporych
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło B-C i C-D

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Oświetlenie E1 Wykonanie przepustu kablowego pod Trasą Główną
Oświetlenie E7 Wykonanie przepustu kablowego pod Trasą Główną

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07, R09 Robot ziemne, odmulenia, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W4 Montaż komory wodociągowej
Kd wpusty deszczowe
W10 Przejście poprzeczne

BRANŻA DROGOWA

112+165 – 112+280 Nasyp w-wa 16
112+145 – 112+280 Nasyp w-wa 15
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 4 i 3
113+550 – 113+620 Nasyp w-wa 10
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 9
113+500 – 113+620 Nasyp w-wa 8
113+575 – 113+620 Zbrojenie skarp nasypu
MD-08 bypass Podbudowa z kruszywa łamanego
110+600 – 110+700 Nasyp 20 cm pod uzupełnienie stabilizacji do georusztu
110+700 – 110+800 Zbrojenie skarp nasypu na w-wie 14
DD11 0+000 – 0+410 Ulepszenie podłoża gr 30 cm
MD-08 bypass Ulepszenie nasypu gr 50 cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kolektora HDPE
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zasypka z gruntu przepuszczalnego za ścianami przepustu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Beton podkładowy pod wsporniki płyt przejściowych
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Betonowanie ławy fundamentowej
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Demontaż prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-4 (km 111+525,00) Wzmocnienie podłoża pod wlotem i wylotem
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Montaż zbrojenia skrzydeł na wlocie i wylocie
Przepust DD12 (km 0+810,10) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 1x1m

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Montaż zbrojenia ciosów podłożyskowych – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie poprzecznic podporowych – podpora „A” i „B”
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04, R07 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie
R09 Prace przygotowawcze
R04, R07 Roboty ziemne, umocnienia, odmulanie
R09 Prace przygotowawcze

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W7, W8 Próby szczelności
Kd wpusty deszczowe
k14 Kanał deszczowy z przykanalikami
kd Wylot kanału kanalizacji deszczowej z kratą

BRANŻA DROGOWA

110+880 -110+975 Nasyp w-wa 7
113+560 – 113+620 Nasyp – w-wa 13
114+100 – 114+150 Nasyp w-wa 5, 4, 3
114+100 -114+150 Nasyp w-wa 2
114+100 -114+150 Nasyp w-wa 1
113+545-113+620 nasyp w-wa 12
113+530-113+620 nasyp w-wa 11
113+520-113+620 nasyp w-wa 10
MD-08 bypass nasyp
112+630 – 112+648 Zbrojenie PMB1
112+630 – 112+648 Nasyp w-wa 15
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 6
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 5
110+700 – 110+800 PMB1 zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 15
110+700 – 110+800 PMB1 zbrojenie skarp nasypu pod w-wą 14
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 15
110+700 – 110+800 nasyp w-wa 14
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 1
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zasypka z gruntu przepuszczalnego za ścianami przepustu
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Wzmocnienie podłoża pod ława fundamentową
Przepust PDR-3 (km110+598,00) Ułożenie geowłókiny separacyjnej
Przepust PDR-5 (km 113+684,50) Demontaż prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-5 (km 113+684,50) Skucie ławy fundamentowej – przepust 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Ława fundamentowa – reprofilacja istniejącej ławy + nowe ławy na elementach wlotu i wylotu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Układanie prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Izolacja styków prefabrykatów skrzynkowych 2x2m
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie gurtów na wlocie i wylocie
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Betonowanie gurtów wlotu i wylotu
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Zbrojenie płyty dennej wlotu i wylotu
Przepust DD12 (km 0+810,10) Skucie ławy fundamentowej – przepust 1x1m
Przepust DD12 (km 0+810,10) Ułożenie geowłókiny separacyjnej
Przepust DD12 (km 0+810,10) Wykonanie ławy fundamentowej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego
WD-02 Montaż łożysk garnkowych- podpora „A”, „B”, „C” i „D”
PZ-03 Zasypka za przyczółkami z gruntu przepuszczalnego – podpora „A”
WD-04 Montaż zbrojenia ciosów podłożyskowych – podpora „B”
WD-06 Montaż łożysk elastomerowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Montaż łożysk garnkowych – podpora „A”, „B”, „C” i „D”
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło A-B

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R04 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W3 Przepięcie wodociągu
Kd wpusty deszczowe
KS2a Montaż rury ochronnej
Kd13 Kanał deszczowy z przykanalikami
Kd15 Kanał deszczowy z przykanalikami
Kd16 Kanał deszczowy z przykanalikami

BRANŻA DROGOWA

110+880 – 110+975 Nasyp w-wa 7
110+270 – 110+400 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
112+950 – 113+000 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
112+900 Wymiana gruntu
113+550 – 113+620 Nasyp – w-wa 13
114+090 – 114+150 Nasyp w-wa 8-6
Legionistów 0+020 – 0+220 Ulepszenie podłoża na gł 30 cm
110+700 – 110+800 Nasyp w-wa 15
MD-08 bypass Nasyp
111+930 -112+125 Odcinek próbny ulepszenia podłoża na gr 30 cm
110+700 – 110+800 Wzmocnienie skarp nasypu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kotew wklejanych pod zespolenie
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Izolacja płyty zespalającej i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-04 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „A”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie skrzydeł – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-06 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-06 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „B”
WD-07 Rozłożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Montaż rusztowania pod ustrój nośny – przęsło A-B
WD-07 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A”, „B”, „C” i „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W2 Przepięcie wodociągu
kd6 Montaż rury przewodowej z montażem studni
KD Montaż wpustów deszczowych

BRANŻA DROGOWA

112+175 – 112+280 Nasyp w-wa 17
110+880 -110+940 Nasyp w-wa 8
112+850 – 113+000 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
112+900 Wymiana gruntu
113+550 – 113+620 Nasyp – w-wa 13
112+631 – 112+680 Nasyp w-wa 15
MD-08 bypass nasyp najazdy
114+080 – 114+150 Nasyp -w-wa 7-9
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kotew wklejanych pod zespolenie
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Izolacja płyty zespalającej i płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
PZ-03 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „B”
WD-04 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Rozłożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd6 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W2 Próba szczelności i przepięcia
W1 Przepięcie wodociągu

BRANŻA DROGOWA

111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 2
112+175 – 112+280 Nasyp w-wa 17
110+880 -111+000 Nasyp w-wa 9
110+600 -110+820 Ulepszenie podłoża na gł 20 cm – uzupełnienie stab. – rozwiązanie zamienne georusztu
112+750 – 113+000 Ulepszenie podłoża na gł 50 cm
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 1 i 2
113+500 – 113+620 Ulepszenie podłoża na gł 20 cm – uzupełnienie stab. – rozwiązanie zamienne georusztu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż kolektora HDPE – wloty do przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie półek dla zwierząt
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Odwodnienie wykopów – igłofiltry
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
PZ-03 Ułożenie drenażu odwadniającego za przyczółkiem
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „B”
WD-04 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „B”
WD-04 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Rozłożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd6 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W2 Montaż komory wodociągowej
kd7 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W1 Przepięcie wodociągu

BRANŻA DROGOWA

111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 3
112+150 – 112+250 Nasyp w-wa 18
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 5 i 4
113+824 -113+920 Wkładki nasypu
108+400 -108+600 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Nasyp
114+100 -114+300 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
113+500 – 113+620 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 10
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 9
110+700 – 110+800 Przygotowanie w-wy nasypu gr 20 cm do zwiększenia grubości georusztu
110+880 – 111+000 Zbrojenie skarp nasypu (pod w-wą 10)
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 3
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 2
112+550 – 112+600 Nasyp gr 20 cm na ulepszonym podłozeu
112+631 -112+750 Ulepszenie podłoza gr 50 cm
112+150 – 112+280 Ulepszenie podłoża gr 30 cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie skrzydeł – wlot + wylot
Przepust PDR-6 (km114+079,00) Demontaż przepustów skrzynkowych
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Beton podkładowy pod płyty przejściowe
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Betonowanie płyt przejściowych

BRANŻA MOSTOWA

WD-04 Formowanie stożków skarpowych – podpora „B”
WD-06 Formowanie stożków skarpowych – podpora „A”
WD-06 Beton podkładowy pod ławę podłożyskową – podpora „A”
WD-06 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd2 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W1 Próba szczelności
kd9 Montaż rury przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

112+150 – 112+250 Nasyp w-wa 18
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 5 i 4
112+550 – 112+600 Nasyp gr 20 cm na ulepszonym podłożu
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie płyty dennej – wlot + wylot

BRANŻA MOSTOWA

WD-06 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b, R07 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

kd2 Montaż rury przewodowej i studni

BRANŻA DROGOWA

108+000 – 108+400 Wykop
108+950 – 109+030 Nasyp w-wa 1
111+200 – 111+900 Wykop – rów L+P
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 10
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 9, 7, 6
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Ulepszenie podłoza/nasypu
objazd MD8 Nasyp
ul. Legionistów 0+220 Wymiana gruntu – wykop
ul. Legionistów 0+220 Wymiana gruntu – zasyp
ul. Piłsudskiego wykop
108+260 – 108+400 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
112+150 -112+250 Ulepszenie podłoza gr 30 cm
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Betonowanie gurtu – wlot + wylot
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Izolacja bitumiczna ścian przepustu
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Betonowanie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie filarów – podpora „B”
PZ-03 Montaż znaków pomiarowych – podpory
WD-05 Betonowanie strefy zakotwień – podpora „A” i „D”
WD-06 Beton podkładowy – ława podłożyskowa – podpora „A” i ‚B”
WD-06 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „B”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego
WD-07 Betonowanie ławy podłożyskowej + skrzydła – podpora „D”
MD-08 Montaż konstrukcji mostu objazdowego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b, R07 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W6 Przepięcie wodociągu
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
kd2 Motaż rury przewodowej i studni
W2 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

108+000 – 108+400 Wykop
108+950 – 109+030 Nasyp w-wa 2 i 1
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 4
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki 12
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 12
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 1 i 2
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Ulepszenie podłoza
objazd MD8 Nasyp
114+531 – 114+610 Sączek podłużny strona prawa
112+400-112+605, 112+650 – 113+000, 113+550 -113+750 Odcinki próbne ulepszenia podłoża spoiwem drogowym na gł 30 cm
113+824 – 113+920 Ułożenie wkładek nasypu typu MB1 i PMB1
113+824 – 113+920 Nasyp w-wa 10, 8 , 7
ul. Warszawska 0+020 – 0+030 Odhumusowanie
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki 11
113+400 – 113+500 Wykop – rów P
DD11 0+100 – 0+300 Profilowanie i zgeszczanie podłoża
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Odwodnienie wykopów – Igłofiltry
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Montaż elementów przelotowych przepustu skrzynkowego 2×2
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu skrzynkowego
Przepust PDR-4 (km111+525,00) Badania sprawdzające istniejącego podłoża gruntowego pod przepustem
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zbrojenie płyty zespalającej
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zbrojenie płyt przejściowych

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Montaż znaków pomiarowych – podpory
WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „B”
PZ-03 Zasypanie przestrzeni wewnątrz przepustu
WD-06 Formowanie stożków skarpowych – podpora A i B
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b, R07 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W7, W1 Próby szczelności
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 1
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 4
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki 13
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 13
114+030 -114+070 Nasyp w-wa 3 , 2 , 1
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 2,3,4
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
objazd MD8 Ulepszenie podłoża
objazd MD8 Nasyp
114+940 – 115+008 Rozbiórka umocnienia rowu strona lewa
114+940 – 115+008 (baypass) odhumusowanie
113+310 – 113+356 Sączek podłużny strona lewa i prawa
114+400 – 114+500 Sączek podłużny strona lewa i prawa
108+150 – 108+400 Odhumusowanie
108+150 – 108+400 Wykop
108+950 – 109+030 Nasyp
111+280 – 111+320 Wstrzymanie robót ze względu na stanowisko archeologiczne
108+400 -108+600 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
108+950 – 109+025 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
108+600 – 108+780 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
109+025 – 109+270 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
109+410 – 109+470 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
109+610 – 109+750 Ulepszone podłoże spoiwem drogowym gr 30 cm
DD11 0+000 – 0+100 Wykop
DD11 0+100 – 0+290 Nasyp
114+400 (baypas ronda od Tarnowa) Wykop
DD10 0+000 – 0+100 odhumusowanie
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Wymiana gruntu pod przepustem
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Gewłókina separacyjna pod przepustem
Przepust PDR-1 (km108+850,00) Wykonanie ławy fundamentowej przepustu
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zasypka gruntem przepuszczalnym za przepustem
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Wykonanie półek betonowych dla zwierząt
Przepust PDR-7 (km114+531,00) Zbrojenie płyty zespalającej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „C”
WD-02 Betonowanie filarów – podpora „C”
WD-02 Zbrojenie muru oporowego
WD-05 Montaż znaków pomiarowych – podpory
WD-05 Kable 25L15.7 (Rvk 1860MPa) – Sprężenie ustroju nośnego
WD-06 Zakotwienia czynne kabli 25L15.7 (Rvk 1860MPa)
WD-06 Formowanie stożków skarpowych – podpora A i B
WD-07 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-07 Betonowanie ławy podłożyskowej + skrzydła – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R01b Roboty ziemne, umocnienia
Drenaż Oleśnicka rozbiórki istniejących denaży
m5 Wykonanie drenażu m5

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W6, W3 Próby szczelności
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 2
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 5
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki w-wa 14
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 15
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 14
DD8 0+006 Przepust fi 600
114+030 -114+070 Nasyp w-wa 5 i 4
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 4 i 5
109+880 -110+000 W-wa mrozoochronna
114+400 – 114+428 Wymiana gruntu – nasyp
108+620, 110+560, 110+630, 111+280, 113+030, 113+650 Zasypanie studni kopanej
DD9 Odhumusowanie
DD9 rozbiórka ogrodzenia betonowego
114+740 Wycinka drzew
113+050 – 113+236 Sączek podłużny
114+970 – 115+033 Rozbiórka umocnienia rowu z płyt Jumbo + korytko ściekowe mulda
PDR-7 izolacja ścian wlotu i wylotu
PDR-7 zasypka gruntem przepuszczalnym

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (Etap I) – podpora „A”
PZ-03 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem
WD-04 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A” i „B”
WD-05 Betonowanie ustroju nośnego
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-07 Przygotowanie podłoża pod rusztowanie

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Odbiory z gestorem sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05, R01b Roboty ziemne, umocnienia
m23,m23a wykonanie zbieracza

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W6 Próby szczelności
W6 Montaż komory wodociągowej i wykonania bypassu istniejącego wodociągu

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 2
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 5
111+200 – 111+900 Wykop – rów L+P
111+900-112+050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
110+880 – 111+000 Wykonanie wzmocnienia nasypu geosyntetykiem – wkładki
110+880 – 111+000 Nasyp w-wa 15
DD4 0+007 Przepust fi 600
DD8 0+006 Przepust fi 600
Legionistów Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje
114+000 -114+070 Nasyp w-wa 2 i 6
113+920 – 114+000 Nasyp w-wa 6, 5
114+400 – 114+428 Wymiana gruntu wykop
113+300 – 113+490 W-wa mrozoochronna
114+400 – 114+428 Wymiana gruntu -zasypanie
108+650 Wycinka drzew
Przepusty PRD-3, PRD-4, PRD-5, PRD-6 Wykonanie odwodnienia przepustów
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Betonowanie ścian wlotu i wylotu

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie ciosów – podpora „A”
PZ-03 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” i „B”
WD-04 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-05 Wpusty ściekowe żeliwne – korpus wpustu
WD-05 Sączki odwadniające
WD-07 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Prace porządkowe i odbiory

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05, R01b Roboty ziemne, umocnienia
m23,m23a, drenaż oleśnicka wykonanie zbieracza

BRANŻA WODOCIĄGOWA

Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
KS1,KS3,KS5 Przepięcie kanalizacji sanitarnej
W12 Przepięcie wodociągu

BRANŻA DROGOWA

110+200 – 110+600 Wykop – rów L+P
110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 2, 3 i 4
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 6 i 7
111+300-111+425 Wykop
111+700 – 111+930 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nasyp
DD3 0+400 Przepust fi 800
DD4 0+065 Przepust fi 800
113+375 – 113+500 Warstwa odsączająca/mrozoochronna, gr. 35 cm, (bez profilowania i zagęszczenia)
114+030-114+070 Nasyp – w-wa 9, 8, 7
114+000-114+030 Nasyp – w-wa 4 i 3
Legionistów Wykop – chodnik
111+700 – 111+930 Odhumusowanie
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Wlot i wylot przepustu – płyta denna (zbrojenie + betonowanie), ściany wlotu (zbrojenie)
Przepust PRD-7 (km 114+531,00) Izolacja bitumiczna zewnętrznych ścian przepustu, Izolacja styków prefabrykatów z papy termozgrzewalnej

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-02 Betonowanie skrzydeł – podpora „D”
WD-02 Zbrojenie ciosów – podpora „D”
PZ-03 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” i „B”
WD-04 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-05 Wpusty ściekowe żeliwne – korpus wpustu
WD-06 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-07 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E36 Przepięcie sieci NN

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia m23,m23a wykonanie zbieracza

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W8 Montaż rury przewodowej fi 32
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
KS8 montaż rury przewodowej i przepięcie
KD2 przewiert rurą ochronną

BRANŻA DROGOWA

109+080 – 109+190 Wykop
109+200 – 109+400 Nasyp w-wa 1
109+470 – 109+610 Nasyp w-w 1
109+300 – 109+800 Wykop – rów L+P
110+200 – 110+250 Wykop
110+270 – 110+450 Wykop – rów lewy
110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 5
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 8
113+000 – 113+200 Warstwa odsączająca/mrozoochronna, gr. 35 cm
113+375 – 113+500 Nasyp w-w 1
114+000 -114+070 Nasyp w-w 9
Legionistów Wykop
Legionistów Odhumusowanie
Legionistów Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne naw.
PRD-7 Montaż prefabrykowanych przepustów skrzynkowych 2×2
PRD-7 Wlot i wylot przepustu – zbrojenie płyta denna
PRD-1 Rozbiórka fundamentu przepustu
PRD-2 Rozbiórka fundamentu przepustu

BRANŻA MOSTOWA

WD-05 Szalunek ustroju nośnego – układanie konsol – przęsło 0,1 A-B
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – deskowanie – 0,75 przęsła B-C
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-06 Izolacja cienkowarstwowa korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „D”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A”, „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E32, E36 Przepięcie sieci

BRANŻA MELIORACYJNA

R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W8 Montaż rury przewodowej fi 32
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W8 Uzbrajanie w armaturę komór wodociągowych

BRANŻA DROGOWA

109+600 – 109+750 Wykop
111+000 – 111+125 Nasyp w-wa 6, 9, 10
110+450 – 110+575 Nasyp w-wa 7, 6, 5
DD6 Przepust fi 1500
108+587 – 108+613 Rów kryty fi 500
113+050 – 113+200 Wykop – rów prawy
114+000 -114+070 Ulepszenie podłoża gr 30 cm
114+000 -114+070 Nasyp w-wa 6, 7, 9, 10
około 113+320 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
114+300 i 113+200 Dostawa kruszywa 8/16 do sączków podłużnych
113+375 – 113+500 Nasyp w-wa 4, 3, 2
109+214 -109+363 Nasyp w-wa 2
110+000 – 110+200 Wykop – rów prawy
Legionistów km 0+212 Przepust fi 1000
PRD-1 Demontaż przepustów prefabrykowanych 2×2
PRD-2 Demontaż przepustów prefabrykowanych 2×2

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „B”
PZ-03 Betonowanie ustroju nośnego (ściany, płyta pomostowa i skrzydła)
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – stawiane wież, układanie konsol – przęsło 0,25 A-B
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – deskowanie – 0,25 przęsła B-C
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-05 Montaż łożysk garnkowych – podpora „A” , „B”, „C” i „D”
WD-07 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „B”,”C”, „D”
WD-07 Zasypanie fundamentów gruntem z zagęszczeniem – podpora „A”, „B”,

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E32,E36 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m13 Demontaż i ponowne wykonanie drenażu
R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

W3 Montaż rury przewodowej fi 32
Kd8 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W7 Uzbrajanie komór wodociągowych

BRANŻA DROGOWA

110+450 – 110+550 Program naprawczy dla ulepszenia podłoża
109+900 – 110+230 Wykop- rów lewy
113+050 – 113+250 Ulepszenie podłoza spoiwem drogowym gł. 50 cm – program naprawczy
113+050 – 113+250 Wykopa – rów prawy
113+350 – 113+500 Nasyp – warstwa 7 w całości, 6, 5, 4 – w części
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
około 113+320 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
108+950 – 109+260 Wykop- rów prawy
112+400 – 112+600 Odhumusowanie
113+824 -113+900 Nasyp – warstwa 11
108+900 – 109+150 Wykop – rów lewy
114+010 – 114+100 Odhumusowanie
DD11 Odhumusowanie
PRD-1 Rozbiórka wlotów i wylotów

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „C”
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – stawiane wież przęsło A-B
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – układanie konsoli – przęsło B-C
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – deskowanie – przęsło B-C
WD-05 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „A” i „B”
WD-05 Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora „C” i „D”
WD-05 Zbrojenie ustroju nośnego
WD-07 Betonowanie filara B2 – podpora „B”
WD-07 Betonowanie filara C1 – podpora „C”
WD-07 Betonowanie filara C2 – podpora „C”
WD-07 Izolacja cienkowarstwowa fundamentów – podpora „A”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E32,E36 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m13 Demontaż i ponowne wykonanie drenażu
R01, R08, R04, R05 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD1 Montaż rury przewodowej z montażem studni
W6,W4 Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego
W3 Montaż rury przewodowej fi 32

BRANŻA DROGOWA

110+000 – 110+200 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm
110+270 -110+300 Wykop
110+450 – 110+550 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm – program naprawczy
113+300 – 113+450 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm
113+450 – 113+500 Nasyp w-w 7
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
około 113+320 /L Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
108+625 – 108+800 Wykop -rów prawy
108+900 – 109+150 Wykop – rów lewy
110+500 – 110+600 Nasyp
DD11 Rozebranie ogrodzenia
DD11 Odhumusowanie
PDR-1 Rozbiórka wlotów i wylotów
PDR-1, 2, 3, 4 Odwodnienie przepustów

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” –
Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie przestrzenie wewnątrz przepustu
WD-02 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B”
WD-02 Betonowanie fundamentu filara – podpora „C”
WD-05 Szalunek ustroju nośnego – stawiane wież przęsło A-B
WD-05 Montaż konsoli – przęsło B-C, deskowanie – przęsła C-D
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – korpus
WD-07 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie filara B1 – podpora „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22,E35,E33,E36,E32 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m18,m24,m23,m23a,m21a Roboty drenarskie
R01, R08 Roboty ziemne, umocnienia

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD5 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
KS4 Montaż studni
W8 Montaż rury przewodowej
KS3 Montaż studni i przepięcie
W3,W8 Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego

BRANŻA DROGOWA

108+300 – 108+600 Wykop
109+750 – 109+870 Wykonanie odcinka próbnego ulepszenia podłoża na gł. 50cm
109+750 – 109+870 Nasyp
114+100 – 114+400 Wykop – rowy
108+400 – 108+500 Odhumusowanie
108+400 – 108+830 Wykonanie wykopu pod rowy strona lewa i prawa
109+830 – 110+000 Wykonanie nasypu (warstwa 1)
109+880 – 110+00 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 50 cm
PDR-01 Przepust PRD-1 – rozbiórka wlotów i wylotów – 1 szt.

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-02 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-02 Betonowanie korpusu przyczółka + skrzydła (etap I) – podpora „D”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” – korpus
PZ-03 Zbrojenie skrzydeł
WD-05 Deskowanie ustroju nośnego – stawiane wież przęsło B-C
WD-05 Deskowanie ustroju nośnego – stawianie wież przęsło A-B
WD-05 Deskowanie ustroju nośnego – układanie konsol – przęsło C-D
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E22, E35, E33 Przygotowanie do przepięć

BRANŻA MELIORACYJNA

m17, m18, m24, m21, m21a Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD4 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
W12 Montaż rury osłonowej i przewodowej
W8 Montaż rury przewodowej
KD5 Montaż studni

BRANŻA DROGOWA

108+300 – 108+600 Wykop
109+100 – 109+200 Wykop
110+875 – 111+000 Nasyp – ulepszanie i zagęszczanie
113+842 – 114+000 Nasyp – ulepszanie i zagęszczanie
114+531-114+600 Zasypanie wymiany gruntu -wymiana gruntu
114+300 – 114+400 Ulepszenie podłoża spoiwem drogowym gł. 30 cm
114+300 – 114+400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
ul.Legionistów Wykop
PDR-1 wykonanie odmulenia istn. przepustu

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
PZ-01 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „A”
WD-02 Betonowanie korpusu przyczółka + skrzydła (etap I) – podpora „A”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A” – fundament (część pionowa)
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – fundament (część pozioma)
PZ-03 Zbrojenie płyty pomostowej
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu filara – podpora „C”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E5 i E12 Przepięcia
E2 Przepięcia
T8 Przebudowa linii telekomunikacyjnej
E19 Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej – przepięcie

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m22 Roboty drenarskie
m18 ,m24, m17 Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KD3 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
KS3 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni

BRANŻA DROGOWA

109+200-109+260 Ułożenie geotkaniny separacyjnej
109+200-109+260 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
108+370 – 108+725 Wykop
110+875 – 111+000 Nasyp (formowanie w-wy bez odbioru)
110+850 Wywóz hałdy
114+150 – 114+400 Wykop
Legionistów Wykop
Piłsudskiego Wykop
114+550-114+600 Wykop -wymiana gruntu
PDR-1 Odwodnienie wgłębne przepustu PDR -1

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – Korpus przyczółka + skrzydła (strona zasypowa)
WD-02 Zbrojenie skrzydeł przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „D” – fundament (część pionowa)
PZ-03 Zbrojenie ścian
WD-07 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-07 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B” i „C”(**)
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E19,E20 Przepięcia
E18 Przepięcia

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m11,m11a,m22 Roboty drenarskie
Rów RO4 Umacnianie kiszką faszynową

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Odcinek S1.5-S1.8 fi 200
W6 Montaż komory wodociągowej
W3 Montaż komory wodociągowej
W4 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

109+275-109+400 Ułożenie geotkaniny separacyjnej
109+275-109+400 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
108+370 – 108+725 Wykop
110+875 – 111+00 Nasyp (formowanie bez odbioru)
110+250 – 110+400 Wykop
110+850 Wywóz hałdy
114+150 – 114+400 Wykop
113+842 – 114+000 Nasyp (formowanie bez zagęszczania i odbioru)
114+550 – 114+600 Wykop – wymiana gruntu
WD4-WD-5 Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie
około 113+320 /L Dostawy materiału nasypowego – hałdowanie

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-02 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „A”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-07 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
PZ-03 Montaż otwarcia deskowania ścian w osi „A” i „B”

BRANŻA ELEKTRYCZNA

E19,E20 Przygotowane do przepięć i przepięcie (w dniach 25 i 28.01)
E22 montaż słupów

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie
m11,m11a Roboty drenarskie
Rów R04 Umacnianie kiszką faszynową
Rów R05, Roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Odcinek S1.5-S1.8 fi 200
KD5 Montaż rury osłonowej i przewodowej z montażem studni
W7 Montaż komory wodociągowej
W6 Montaż komory wodociągowej
W8 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA DROGOWA

Dostawy materiału nasypowego Ellmix – hałdowanie mat. wd-4 – wd5
Zasypanie wymiany gruntu 114+530 – 114+600
Wykop 114+200-114+300
Przestawienie krzyża 114+625

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-02 Zbrojenie fundamentu przyczółka – podpora „D”
WD-05 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (Etap I) – podpora „A”
WD-06 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „D”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „A” i „D”
WD-07 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”

BRANŻA MELIORACYJNA

Drenaż Oleśnicka Roboty drenarskie

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Montaż rury osłonowej i przewodowej
KS1 Odcinek S.1.2 <-> studnia istniejąca
W8 Zgrzewanie rury osłonowej i przewodowej wraz z montażem
W3 Montaż komory wodociągowej

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Ustrój nośny (ściany, płyta pomostowa, skrzydła)
WD-02 Próbne obciążenie pali fundamentowych – podpora „A” i „D”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „A”
WD-07 Wykopy pod fundamenty – podpora „B” i „C”
WD-07 Beton podkładowy – podpora „B” i „C”

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Wpusty ściekowe żeliwne
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-02 Zbrojenie filara- podpora „B”
WD-02 Beton podkładowy – podpora „D”
PZ-03 Zbrojenie ścian
WD-05 Betonowanie ławy podłożyskowej – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie skrzydeł – podpora „A”

BRANŻA MELIORACYJNA

m13, m14, m11 Wykonanie zbieracza
Rów 04/E-Oleśnicka Umocnienie rowu

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS4 Kanalizacja KS4
KS4 Montaż studni KS4

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125
Sekcja II Nasyp km 110+450 – 110+600
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu – nasyp – 114+531-114+600
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+531 -114+600
Sekcja III PRD-7 Ułożenie geotkaniny separacyjnej 114+531
Sekcja III PRD-7 ława fundamentowa C8/10

BRANŻA MOSTOWA

WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „C”
WD-02 Zbrojenie filara- podpora „C”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-02 Beton podkładowy – podpora „A” i „D”
WD-04 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Izolacja cienka bitumiczna – podpora „A” (fundament + ściana przyczółka)
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”,”C” i „D”

BRANŻA MELIORACYJNA

m13, m14, m11 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-Oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E17 Przebudowa linii E17

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS4 Kanalizacja KS4

BRANŻA DROGOWA

Sekcja I Wykop km 110+260 – 110+450
Sekcja II Nasyp km 110+500 – 110+550
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+460 – 114+531
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+500 -114+600
Sekcja III Wykop ul. Legionistów
Sekcja III Ulepszenie podłoża km 113+842 – 114+00

BRANŻA MOSTOWA

PZ-01 Zbrojenie płyty pomostowej + skrzydła
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „D”
WD-02 Próbne obciążenie pala fundamentowych Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
WD-02 Zbrojenie fundamentu – podpora „C”
WD-04 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie skrzydeł + ścianka zapleczna (cz. I) – podpora „D”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej (oczepu) – podpora „A”
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B” i „D”

BRANŻA ELEKTRYCZNA
E17 i E20 montaż słupów
E18 układanie kabli

BRANŻA MELIORACYJNA

m13,m4,m11,m10 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

BRANŻA WODOCIĄGOWA

KS1 Kanalizacja kS 1

Roboty drogowe

Sekcja II Odhumusowanie 112+050 – 112+115
Sekcja II Nasyp km 110+925 -111+125
Sekcja II Nasyp km 110+500 – 110+550
Sekcja II Ulepszenie podłoża 110+600 -110+700
Sekcja II Wymiana gruntu – wykop 110+975 – 111+125 – w-wa 4 – zasypanie
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+460 – 114+531 nasyp
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop 114+500 -114+600
Sekcja III Wykop ul. Legionistów
Sekcja III Rozbiórka ogrodzenia
Sekcja III Odhumusowanie DD15

Roboty mostowe

PZ-01 Zbrojenie ścian
PZ-01 Zbrojenie płyty pomostowej + skrzydła
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „A” i „D”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej (oczepu) – podpora „A”
WD-06 Betonowanie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Izolacja bitumiczna fundamentów – podpora „B”
WD-06 Zasypanie gruntem rodzimym z zagęszczeniem – podpora „B”
WD-07 Wykopy w gruncie spoistym – podpora „A”
WD-07 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „C”

Roboty elektryczne

E29 przełączenie kolizji

Roboty melioracyjne

m13,Oleśnicka, m11,m10 wykonanie zbieracza
Rów 04/E-oleśnicka Profilowanie i roboty ziemne

Roboty wodno kanalizacyjne
W2 Poprawki po porzednim Wykonwacy i montaż komór (odkrywki rozpoczęto)
Ks5 Kanalizacja Ks 5

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 109+900 -110+230
Sekcja I Odhumusowanie 108+700 -108+850
Sekcja II Odhumusowanie 111+900 -112+050
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa nasypu -110+500 – 110+600
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop

Branża mostowa

PZ-01 Zbrojenie ścian
WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-05 Betonowanie filara – podpora „B”
WD-05 Zbrojenie skrzydeł – podpora „D”
WD-05 Betonowanie ławy podłożyskowej (oczepu)
WD-06 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „C” (poza obiektem)

Branża elektryczna

E29 wymiana zniszczonego kabla
E29 przygotowania do wyłączenia E29 (uzbrojenia słupów)

Branża melioracyjna

m13,m9,m8,Oleśnicka wykonanie zbieracza
rów 04/Oleśnicka profilowanie i roboty ziemne

Branża drogowa

Sekcja I Wykop
Sekcja I Odhumusowanie
Sekcja I Staw w km 109+900 – wykop
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Ułożenie geotkaniny separacyjnej km 110+600 – 110+700
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wymiana gruntu – wykop
Sekcja III Odhumusowanie km 113+550 – WD-07, WD-07 – 114+000
Sekcja III Odhumusowanie ul. Legionistów

Branża mostowa

WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
WD-02 Beton podkładowy – fundament podpora „C”
WD-02 Beton podkładowy – fundament podpora „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A” i „B”
WD-05 Izolacja bitumiczna na zimo – Filar – podpora „C”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-06 Zbrojenie fundamentu – podpora „B”
WD-06 Izolacja bitumiczna na zimo – Korpus przyczółka – podpora „A”
WD-07 Zbrojenie fundamentu -podpora „B”

Branża elektryczna

E20, E17 Uzbrajanie słupów, uziemienia słupów
E6 Przebudowa kolizji

Branża melioracyjna

m9,m13,m6,m7,m6a,m5a Wykonanie zbieracza
Rów R01, R04 Profilowanie rowu

Branża wodociągowa

W1 Wodociąg W1
W1 Montaż komór W1

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 109+600 – 109+800
Sekcja I Odhumusowanie 109+475-109+600; 109+820-109+870; 109+200 -109+410
Sekcja I Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych DD3 i DD4 – stabilizacja + KŁSM gr 20 cm
Sekca II Ulepszenie Podłoża 110+700 – 110+800
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych miedzy DD5 a ul. Grunwaldzką
Sekcja II Usunięcie hałdy humusu nr 23 kolidującej z robotami drogowymi
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu
Sekcja III Wykop 113+000 – 113+200
Sekcja III Odhumusowanie km 113+825 – 113+900

Branża mostowa

PZ-01 Próbne obciążenie pali – podpora „A” i „B”
WD-02 Nasypy (platforma pod pale) – podpora „A” i „D”
WD-02 Pale fundamentowe Ø800 CFA – podpora „B” i „C”
PZ-03 Próbne obciążenie pali – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-04 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „B”
WD-04 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – fundament podpora „B”
WD-05 Betonowanie filara – podpora „C”
WD-05 Zbrojenie ławy podłożyskowej – podpora „D”
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – fundament podpora „A”
WD-05 Zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zagęszczeniem – fundament podpora „A”
WD-06 Wykopy – podpora „B”
WD-06 Betonowanie betonu podkładowego – podpora „B”

Branża energetyczna

E20, E17 montaż ustoi słupów
E35 Przepust kablowy

Branża melioracyjna

m5, m16, m7, m13, m5a wykonanie zbieracza
Rów R01  profilowanie rowu

Branża wodociągowa

Przebudowa wodociągu W1

Branża drogowa

Sekcja I Odhumusowanie
Sekcja I Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych DD3 i DD4 – stabilizacja + KŁSM gr 20 cm
Sekcja II Ulepszenie Podłoża 111+450 – 111+700
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Budowa dróg technologicznych w śladzie dróg dojazdowych miedzy WD2 a DD8 oraz w śladzie DD6 – KŁSM gr 20 cm
Sekcja III Wykop km 113+000 – 113+200

Branża mostowa

WD-04 Zbrojenie fundamentu – podpora „A” i „B”
WD-04 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie filara – podpora „B” i „C”
WD-05 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno” – podpora „A”
WD-05 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem – podpora „A”

Branża elektryczna

E18, E35, E2 roboty ziemne i wciąganie kabla
E26, E27 uzbrajanie słupów
E24, E36 montaż szaf kablowych

Branża melioracyjna

m5, m16, m7 wykonanie zbieracza
Rów R01 wycinka i profilowanie rowu

Branża mostowa

WD-04 Zbrojenie fundamentu – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”
WD-05 Betonowanie fundamentu przyczółka – podpora „A”
WD-05 Betonowanie fundamentu filara – podpora „B”

Branża drogowa

Sekcja I Wykop 110+000 – 110+200
Sekcja II Zasypanie wymiany gruntu – 110+925 -111+125
Sekcja II Ulepszenie podłoża drogi technologiczne miedzy wd4 -wd6
Sekcja III Zasypanie wymiany gruntu 114+400-114+700
Sekcaja III Wykop 113+000 – 113+200
Sekcaja III Odhumusowanie 113+000 – 113+200
Sekcaja III Ulepszenie podłoża 113+ 375 – 113+500
Sekcja II i III Budowa dróg technologicznych w sladzie dróg dojazdowych DD6, DD8,DD10, DD12 – KŁSM gr 20 cm

Branża energetyczna

E19 Wciąganie kabla
E17,E20 Wciąganie kabla

Branża melioracyjna

km 109+266, m3 , m5, demontaż istniejącej sieci drenarskiej
m2, m3 wykonanie zbieracza
m5, m5a,m6, m16 wykonanie zbieracza
Rów R01 wycinka i koszenie

Roboty Mostowe

WD-02 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B” i „C”
WD-02 Mur oporowy z grodzic stalowych
WD-04 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „B”
WD-04 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „A” i „B”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A” i „D”
WD-05 Zbrojenie filarów – podpora „B” i „C”
WD-05 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-06 Wykopy pod fundamenty – podpora „B”

Roboty Drogowe

Sekcja I Ulepszenie podłoża
Drogi Technologiczne DD6 i DD8 Ulepszenie podłoża
Sekcja I Wykop
sekcja II 110+925-111+125  Zasypanie wymiany gruntu
sekcja III 114+400 – 114+700 Wymiana gruntu – wykop
Sekcaja III odhumusowanie

Roboty Branżowe

E6, E36 Przewiert sterowany
E26,E27 Montaż słupów
E2 Przekop i montaż kabla
E6, E17, E18 wciąganie kabli SN
DREN M2,M5 Demontaż istniejących drenaży
dren m2 Wykonanie projektowanego zbieracza

Roboty Mostowe

PZ-01 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
PZ-03 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A” i „B”
WD-04 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B”
WD-04 Wykopy pod fundamenty – podpora „A” i „B”
WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A”
WD-05 Beton podkładowy pod fundament – podpora „A”
WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „B” i „C”
WD-05 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „D”
WD-05 Płyta fundamentowa – podpora „C”
WD-06 Betonowanie korpusu przyczółka – podpora „A”

Roboty Drogowe

110+925 – 111+125 Wykop – wymiana gruntu – zakończono wykop
110+925 – 111+125 Zasypanie wymiany gruntu – Nasyp
110+250 – 110+550 i 110+600 -110+700 odhumusowanie
109+900-110+230 Wykop
110+250 -110+400 Wykop
Sekcja I Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Sekcja I Wywóz hałd na odkład – kolidujących z innymi robotami
DD12, DD8, DD10 Stabilizacja podłoża pod drogi technologiczne w śladzie dróg dojazdowych DD12, DD8 i DD10

Roboty Branżowe

E17 Przewiert sterowany
E26 Wykop i układanie kabla
DREN M2,M3 Demontaż istniejących drenaży

PZ-03 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø800mm L=12,00m

WD-04 Wykopy pod fundament – podpora „A”

WD-04 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A” i „B”

WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „B”, „C” i „D”

WD-05 Beton podkładowy pod fundament – podpora „B” i „C”

WD-05 Zbrojenie fundamentów – podpora „D” i „C”

WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”

110+925 – 111+125 Wykop – wymiana gruntu

109+900 – 110+230 Odhumusowanie

– PZ-01 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø 800, L=12,00

– PZ-03 Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø800mm L=12,00m

– WD-05 Zabezpieczenie ścian wykopów – ścianki szczelne na podporze „A” , „B”, „C” i „D”

– WD-06 Zbrojenie korpusu przyczółka – podpora „A”

– WD-06 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimo fundamentu – podpora „A”

– WD-06 Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem gruntem z odkładu – podpora „A”

– 110+925 – 111+125 – Wykop – Wymiana gruntu na trasie obwodnicy

PZ-01 – Pale fundamentowe wielkośrednicowe Ø 800, L=12,00

WD -04 – Wykop pod fundamenty

WD -05 – Zabezpieczenie wykopów – ścianki szczelne

WD-06 – Betonowanie płyty fundamentowej – podpora „A”

WD-05 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory A, B, C, D
WD-04 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory A, B

WD-06 – Zbrojenie fundamentu – podpora „A”

WD -05 – Wykop pod montaż ścianek szczelnych, podpory B, C, D

WD – 06 – Wykop pod fundament podpory A

WD – 06 – Beton podkładowy pod podporą A

WD – 06 – Dostawa stali zbrojeniowej podpora A

WD – 05 – Prace przygotowawcze pod montaż ścianek szczelnych – wykop pod fundament

WD-04, WD-05, WD-06, WD-07, MD-08 – Badania sprawdzające obiektów inż. – prace terenowe.

Odwierty oraz sondowania sondą CPT-U

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy, inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, weryfikacja dokumentacji pod kątem poprawności wykonania: przepustów, wymiany gruntu, odhumusowania.

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy, inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, weryfikacja dokumentacji pod kątem poprawności wykonania: przepustów, wymiany gruntu, odhumusowania.

Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak: organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy,inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ-tów, opracowanie raportu Przyrodniczego „zerowego”.

W dniu 10.07.2018 nastąpiło podpisanie Umowy z Wykonawcą P.W. Banimex Sp. z o.o.
AZI-BUD Sp. z o.o., Duna Aszfalt Út és Mélyépitő Kft.
Przekazanie Placu budowy odbyło się w dniu 11.07.2018.
Wykonawca w bieżącym okresie wykonywał pracę organizacyjne i przygotowawcze takie jak : Opracowanie BIOZ, opracowanie Programu Robót , pozyskanie polisy, organizacja zaplecza, inwentaryzacja dróg lokalnych przewidzianych do wykorzystania w ruchu technologicznym, uzgadnianie Trasy Dostępu, inwentaryzacja budynków w otoczeniu budowy,inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, opracowanie PZJ

Zaawansowanie finansowe Wykonawcy
31.10.2018 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 1 – 8 130 081,3 zł co stanowi 9,80 % wartości Kontraktu. (zaliczka)
07.12.2018 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2 – 5 102 873,15 zł co stanowi 6,15 % wartości Kontraktu
30.04.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 3 – 5 412 712,37 zł co stanowi 6,52 % wartości Kontraktu
01.07.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 4 – 6 069 950,17 zł co stanowi 7,31 % wartości Kontraktu
18.09.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 5 – 4 256 495,66 zł co stanowi 5,13 % wartości Kontraktu
21.10.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 6 – 4 471 716,25 zł co stanowi 5,39 % wartości Kontraktu
20.12.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 7 – 5 960 621,16 zł co stanowi 7,18 % wartości Kontraktu
20.12.2019 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 8 – 8 626 959,79 zł co stanowi 10,40 % wartości Kontraktu
17.03.2020 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 9 – 4 060 966,78 zł co stanowi 4,89 % wartości Kontraktu
15.05.2020 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 10 – 4 495 967,35 zł co stanowi 5,42 % wartości Kontraktu
22.07.2020 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 11 – 4 638 259,62 zł co stanowi 5,59 % wartości Kontraktu
14.09.2020 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 12 – 5 010 011,51 zł co stanowi 6,03 % wartości Kontraktu
07.12.2020 – Przejściowe Świadectwo Płatności nr 13 – 7 808 481,25 zł co stanowi 9,38 % wartości Kontraktu

Zaawansowanie Kontraktu
Zaawansowanie wykonanych robót na koniec kwietnia 2021 zgodnie z weryfikacją złożonych przez Wykonawcę dokumentów to 92,05 %

SZACOWANE ZAAWANSOWANIE ROBÓT
Rodzaj robót Data Procent
ROBOTY BRANŻA DROGOWA 31.12.2020 100,00%
ROBOTY BRANŻA MOSTOWA 100,00%
ROBOTY BRANŻA ELEKTRYCZNA – KOLIZJE 100,00%
ROBOTY BRANŻA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE 100,00%
ROBOTY BRANŻA TELETECHNICZNA 100,00%
ROBOTY BRANŻA SANITARNA 100,00%
ROBOTY BRANŻA ODWODNIENIOWA 100,00%
WSZYSTKIE ROBOTY KONTRAKTOWE 100,00%

Graficzne zaawansowanie Robót – grudzień 2020: